Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wpływ hipoksji na poziomy neurotropowego czynnika pochodzenia mózgowego (BDNF) i jego wybranych biochemicznych regulatorów we krwi oraz na sprawność psychomotoryczną młodych, nietrenujących mężczyzn oraz wysokowytrenowanych zawodników dyscyplin siłowych i wytrzymałościowych

2013/09/B/NZ7/00726

Słowa kluczowe:

ostra hipoksja BDNF kortyzol erytropoetyna NO sprawność psychomotoryczna trening przerywanej hipoksji trening siłowy trening wytrzmałościowy biatlon

Deskryptory:

 • NZ7_3: Promocja zdrowia, kultura fizyczna
 • NZ7_7: Rehabilitacja

Panel:

NZ7 - Zdrowie publiczne: epidemiologia, choroby cywilizacyjne i społeczne zagrożenia środowiskowe dla zdrowia ludzi i zwierząt, medyczna i weterynaryjna ochrona zdrowia publicznego, etyka, medycyna pracy, farmakoekonomika

Jednostka realizująca:

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Wydział Wychowania Fizycznego

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Józef Langfort 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 416 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-04-22

Zakończenie projektu: 2017-12-21

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (9)
 1. Comparison of the effect of intermittent hypoxic training vs. the live high, train low strategy on aerobic capacity and sports performance in cyclists in normoxia IF: 1,436
  Autorzy:
  Czuba M., Fidos-Czuba O., Płoszczyca K., Zając A., Langfort J.
  Czasopismo:
  Biology of Sport (rok: 2018, tom: 35, strony: 39-48), Wydawca: Termedia
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5114/biolsport.2018.70750 - link do publikacji
 2. Intermittent Hypoxic Training at Lactate Threshold Intensity Improves Aiming Performance in Well-Trained Biathletes with Little Change of Cardiovascular Variables IF: 2,197
  Autorzy:
  Czuba M., Bril G., Płaszczyca K., Piotrowicz Z., Chalimoniuk M., Roczniok R., Zembroń-Łacny A., Gerasimuk D., Langfort J.
  Czasopismo:
  Bio Med Research International (rok: 2019, tom: 2019, strony: 17 pages), Wydawca: Hindawi
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1155/2019/1287506 - link do publikacji
 3. Acute normobaric hypoxia dose not affect the simultaneous exercise-induced increase in circulating BDNF and GDNF in young healthy men:A fesibility study IF: 2,776
  Autorzy:
  Piotrowicz Z., Chalimoniuk M., Płaszczyca K., Czuba M., Langfort J.
  Czasopismo:
  Plos One (rok: 2019, tom: 14, strony: 44582), Wydawca: Public Library of Science
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1371/journal.pone.022407 - link do publikacji
 4. Dietary recommendations for cyclists during altitude training IF: 3,55
  Autorzy:
  Małgorzata Michalczyk, Miłosz Czuba, Grzegorz Zydek, Adam Zając, Józef Langfort
  Czasopismo:
  Nutrients (rok: 2016, tom: 8, 377, strony: 44577), Wydawca: Multidisciplinary Digital Publishing Institute
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/nu8060377 - link do publikacji
 5. The effect of altitude training on erythropoietic response and haematological variables in adult athletes: a narrative review IF: 4,134
  Autorzy:
  Płoszczyca K., Langfort J., Czuba M.,
  Czasopismo:
  Frontiers in Physiology (rok: 2018, tom: 9, strony: 44576), Wydawca: Frontiers Media
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3389/fphys.2018.00375 - link do publikacji
 1. Alteration In serum BDNF and catecholamines during to volitional exhaustion - the influence of normobaric hypoxia and endurance training
  Autorzy:
  Piotrowicz Z., Czuba M., Langfort J., Chalimoniuk M
  Konferencja:
  Neurochemical Conference 2017 Advance in molecular and epigenetic mechanism in neurodegeneration and neuroinflammation: novel therapeutic approaches" (rok: 2017, ), Wydawca: Termedia
  Data:
  konferencja 19-20.10.2017; Warszawa, Poland
  Status:
  Opublikowana
 2. The Val 66Met BDNF polymorphism affects serum dopamine concentration and its metabolites during exercise to volitional exhaustion in elite endurance-trained athletes and non-trained young men
  Autorzy:
  Chalimoniuk M., Czuba M., Langfort J
  Konferencja:
  8th International Sympozium on Experimental and Clinical Neurobiology (rok: 2017, ), Wydawca: SAS
  Data:
  konferencja 18-21.06.2017, Kosice Slovakia
  Status:
  Opublikowana
 3. No modificaction in blood GFAP and NGF levels but changes in BDNF concentraions after exercise to volitional exhaustion in sedentary individuals exposed to acute normobaric hypoxia
  Autorzy:
  Piotrowicz Z., Czuba M., Langfort J., Chalimoniuk M.
  Konferencja:
  XIV Międzynarodowe Sympozjum Neurochemiczne pt. "Molecular Basis of Pathology and Therapy in Neurological Disorders (rok: 2018, ), Wydawca: Termida
  Data:
  konferencja 24-25 .10.2018 Warsaw, Poland
  Status:
  Opublikowana
 4. The effect of acute normobaric hypoxia on circulating BDNF during exercise to volitional exhaustion in young sedentary man and elite endurance-trained athletes
  Autorzy:
  Chalimoniuk M., Czuba M., Smoll E., Langfort J.
  Konferencja:
  The 13th International Symposium Molecular basis of pathology and therapy in neurological disorders, The 4th International Conference Stem cell: therapeutic outlook for central nervous system disorders (rok: 2016, ), Wydawca: Termedia
  Data:
  konferencja 17-18.11. 2016 Warszawa, Poland
  Status:
  Opublikowana
 5. Acute exposition to normobaric hypoxia affects lactate threshold in healthy young men during graded exercise while does not modify psychomotor performance
  Autorzy:
  20.Smol E., Chalimoniuk M., , Langfort J., Czuba M.
  Konferencja:
  27th Congress of the Polish Physiological Society (rok: 2017, ), Wydawca: Polish Physiological Society
  Data:
  konferencja 21-22.09.2018; Białystok, Poland
  Status:
  Opublikowana
 6. High intensity intermittent hypoxic training improves energy cost of exercise and shooting performance in biathletes
  Autorzy:
  Czuba M., Bril G., Piotrowicz Z., Langfort J., Chalimoniuk M.
  Konferencja:
  27th Congress of the Polish Physiological Society (rok: 2017, ), Wydawca: Polish Physiological Socienty
  Data:
  konferencja 21-22.09.2017; Białystok, Poland
  Status:
  Opublikowana
 7. Imact of acut hypoxia and graded exercise to vilitional exhaustion on circulating BDNF level and psychomotor performance in young healthy sedentary males
  Autorzy:
  Chalimoniuk M., Czuba M., Langfort J.
  Konferencja:
  22nd Scientific Conference Society on Neuroimmune Pharmacology (rok: 2016, ), Wydawca: Springer
  Data:
  konferencja 06-09.04.2016; Kraków, Poland
  Status:
  Opublikowana
 8. The effect of normobaric hypoxia on serum dopamine concentration and its metabolites during exercise to volitional exhaustion in elite endurance-trained athletes and non-trained young men
  Autorzy:
  Chalimoniuk M., Piotrowicz Z., Langfort J., Czuba M.
  Konferencja:
  27th Congress of the Polish Physiological Society (rok: 2017, ), Wydawca: Polish Physiological Society
  Data:
  konferencja 21-22.09.2017; Białystok, Poland
  Status:
  Opublikowana
 9. Impact of short-term hypoxia and graded exercise to volitional exhaustion on circulating BDNF levels in biathletes before and after intermittent hypoxic training
  Autorzy:
  Chalimoniuk M., Piotrowicz Z., Czuba M. Langfort J.
  Konferencja:
  8th International Symposium on Experimental and Clinical Neurobiology (rok: 2017, ), Wydawca: SAS
  Data:
  konferencja 18-21.06.2017, Kosice Slovakia
  Status:
  Opublikowana