Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Modelowanie relacji człowiek - środowisko w krajobrazie pojeziernym, Pojezierze Poznańskie.

2013/09/N/HS4/03742

Słowa kluczowe:

limnologia geoekologia systemy informacji geograficznej modelowanie ekologia krajobrazu

Deskryptory:

 • HS4_5: Ludność, gospodarka, rozwój społeczno-ekonomiczny, rozwój zrównoważony
 • ST10_13: Geoekosystem: powiązania atmosfera-morfosfera-litosfera, pedosfera, hydrosfera, biosfera, antroposfera
 • ST6_7: Sztuczna inteligencja, systemy inteligentne i wieloagentowe

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Piotr Dzieszko 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 98 200 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-02-17

Zakończenie projektu: 2016-02-16

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Sonda wieloparametrowa do badania jakości wody jeziornej.. Za kwotę 11 000 PLN
 2. Przenośny komputer osobisty. Za kwotę 4 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 1. Two strategies of agent-based modelling application for management of lakeland landscapes at a regional scale
  Autorzy:
  Giełda-Pinas K., Dzieszko P., Zwoliński Z., Ligman-Zielińska A.
  Czasopismo:
  Quaesiones Geographicae (rok: 2015, tom: 34, strony: 33-50), Wydawca: De Gruyter
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/quageo-2015-0031 - link do publikacji
 2. Trophic diversity of Poznań Lakeland lakes
  Autorzy:
  Dzieszko P., Zwoliński Z.
  Czasopismo:
  Limnological Review (rok: 2015, tom: 15, strony: 61-69), Wydawca: De Gruyter
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2478/limre-2015-0007 - link do publikacji