Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wpływ krótkoterminowych i długoterminowych stóp procentowych na kształtowanie się cyklu koniunkturalnego

2013/09/N/HS4/03853

Słowa kluczowe:

długoterminowe stopy procentowe cykle koniunkturalne transmisja polityki pieniężnej premia za ryzyko

Deskryptory:

 • HS4_6: Rynki finansowe, bankowość, finanse przedsiębiorstw, finanse publiczne
 • HS4_1: Makroekonomia (w tym: równowaga ekonomiczna, wzrost gospodarczy, wahania koniunkturalne w globalnej gospodarce, ekonomia pracy);
 • HS4_3: Ekonometria i metody statystyczne

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Grzegorz Wesołowski 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 57 750 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-03-17

Zakończenie projektu: 2016-10-16

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 1. Do long-term interest rates drive GDP and inflation in small open economies? Evidence from Poland IF: 0,75
  Autorzy:
  Grzegorz Wesoƚowski
  Czasopismo:
  Applied Economics (rok: 2018, tom: 2,12291666666667, strony: 6174-6192), Wydawca: Taylor & Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/00036846.2018.1489507 - link do publikacji
 2. Do long term interest rates drive GDP and inflation in small open economies? Evidence from Poland IF: 0,56
  Autorzy:
  Grzegorz Wesołowski
  Czasopismo:
  NBP Working Papers (rok: 2016, tom: 242, strony: 20090), Wydawca: Narodowy Bank Polski
  Status:
  Opublikowana
 1. Do Long Term Interest Rates Drive GDP and Inflation in Small Open Economies? Evidence from Poland
  Autorzy:
  Grzegorz Wesołowski
  Konferencja:
  The 11th Young Economists' Seminar (rok: 2016, ), Wydawca: Narodowy Bank Chorwacji
  Data:
  konferencja 12.06.2016
  Status:
  Opublikowana