Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wytwarzanie gniazd przedsiębiorczości w Trójmiejskim Obszarze Metropolitalnym. Analiza relacji przestrzenno - ekonomicznych rozwoju sektora MSP.

2013/09/B/HS4/01175

Słowa kluczowe:

gniazda przedsiębiorczości Trójmiejski Obszar Metropolitalny sektor MSP suburbanizacja

Deskryptory:

 • HS4_14: Gospodarka przestrzenna
 • HS4_5: Ludność, gospodarka, rozwój społeczno-ekonomiczny, rozwój zrównoważony

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Politechnika Gdańska, Wydział Architektury

woj. pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Tomasz Parteka 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 221 383 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-03-13

Zakończenie projektu: 2017-12-12

Planowany czas trwania projektu: 26 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Wielofunkcyjny mobilny zestaw komupterowy do profesjonalnych opracowań graficznych i prezentacji multimedialnych wraz z specjalistycznym oprogramowaniem m.in.:Microsoft Office, ArcInfo, ArcEditor, Arcviewer software. Za kwotę 8 200 PLN
 2. Zestaw - aparat cyfrowy z wymienną optyką oraz dodatkowymi obiektywami i filtrami. Za kwotę 3 300 PLN
 3. Mobilny zestaw komputerowy z oprogramowaniem Microsoft Office (pełne pakiet). Za kwotę 3 500 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (4)
 • Publikacje książkowe (3)
 1. Gniazda przedsiebiorczości w strefie podmiejskiej metropolii
  Autorzy:
  J.Martyniuk-Pęczek, T.Parteka
  Czasopismo:
  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - Gospodarka przestrzenna - stan obecny i wyzwania przyszłości (rok: 2018, tom: 504, strony: 100-111), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.15611/pn.2018.504.10 - link do publikacji
 2. Idea Smart City w kontekście rozwoju przedsiębiorczości na przedmieściach
  Autorzy:
  Justyna Martyniuk Pęczek, Tomasz Parteka, Olga Martyniuk
  Czasopismo:
  Biuletyn KPZK (rok: 2015, tom: 257-258, strony: 119-143), Wydawca: PAN KPZK
  Status:
  Opublikowane
 3. Ryzyko lokalizacji w kontekście decyzji lokalizacyjnych małych i mikroprzedsiębiorstw
  Autorzy:
  O.Martyniuk
  Czasopismo:
  Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia (rok: 2016, tom: 1/2016(79), strony: 419-429), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.18276/frfu.2016.79-32 - link do publikacji
 4. Społeczna odpowiedzialność polskich przedsiębiorstw rodzinnych - wyniki badań empirycznych
  Autorzy:
  O.Martyniuk, E.Majerowska
  Czasopismo:
  Przedsiębiorczość i Zarządzanie (rok: 2017, tom: T. 18 z. 6, strony: 323-334), Wydawca: Społeczna Akademia Nauk
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVIII-6-1.pdf - link do publikacji
 5. Determinants of SME allocation in the suburban area - evidence of the Metropolitan Area Gdansk - Gdynia - Sopot
  Autorzy:
  J.Martyniuk - Peczek, O.Martyniuk, G.Pęczek, A.Gierusz
  Czasopismo:
  Urbani izziv (Urban Challenge) (rok: 2017, tom: vol.28 nr 1, strony: 122-134), Wydawca: Urban Planning Institute of the Republic of Slovenia
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.5379/urbani-izziv-en-2017-28-01-004 - link do publikacji
 6. Economic vitality of Polish suburbs
  Autorzy:
  O.Martyniuk, J.Martyniuk - Pęczek, G.Pęczek
  Czasopismo:
  GSTF Journal of Egineering Technology (rok: 2015, tom: Vol. 3 No. 4, strony: 39-48), Wydawca: JET
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.5176/2251-3701_3.4.158 - link do publikacji
 7. Location Behavior of Family Firms - Evidence of Poland
  Autorzy:
  O.Martyniuk, A.Gierusz
  Czasopismo:
  Przedsiębiorczość i Zarządzanie (rok: 2016, tom: XVII, strony: 283-295), Wydawca: Społeczna Akademia Nauk
  Status:
  Opublikowane
 1. Financial and tax reporting in SME in selected Eastern European countries
  Autorzy:
  Olga Martyniuk, Beata Kotowska
  Konferencja:
  New challenges of economic and business development- 2016 - society, innovations and collaborative economy: international scientific conference (rok: 2016, ), Wydawca: University of Latvia
  Data:
  konferencja 12-14 maja
  Status:
  Opublikowane
 2. The Housing Pattern and Entrepreneurship in Polish Suburban Landscape
  Autorzy:
  J.Martyniuk-Pęczek, G.Pęczek, O.Martyniuk
  Konferencja:
  World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium (rok: 2017, ), Wydawca: IOP Conference Series: Material Science and Engineering
  Data:
  konferencja 12-16 czerwiec
  Status:
  Opublikowane
 3. Accelerator of the entrepreneurchip - suburbs in the coastal metropolis of GOM
  Autorzy:
  T.Parteka, J.Martyniuk-Peczek, O.Martyniuk
  Konferencja:
  50th ISOCARP Congress Urban Transformations: Cities and Water (rok: 2014, ), Wydawca: ISOCARP
  Data:
  konferencja 23-26/09/2014
  Status:
  Opublikowane
 4. Territorial Aspects of Entrepreneurial Activity in Polish Suburban Zones
  Autorzy:
  J.Martyniuk - Peczek, T. Parteka, G.Pęczek
  Konferencja:
  World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium (WMCAUS) (rok: 2016, ), Wydawca: Elseviere Science BV
  Data:
  konferencja 12-17/06/2016
  Status:
  Opublikowane
 1. Gniazda przedsiębiorczości w polskim modelu miasta krawędziowego
  Autorzy:
  J.Martyniuk-Pęczek, O.Martyniuk, T.Parteka
  Książka:
  Polski model miasta krawędziowego w oparciu o gniazda przedsiębiorczości (rok: 2018, tom: 1, strony: 1-130), Wydawca: Politechnika Gdańska
  Status:
  Opublikowane
 2. Entrepreneurship Nests in a Polish Edge City
  Autorzy:
  J.Martyniuk-Pęczek, O.Martyniuk, T.Parteka
  Książka:
  Entrepreneurship Nests in a Polish Edge City (rok: 2020, tom: 1, strony: 1-126), Wydawca: GUT Publishing House
  Status:
  Opublikowane
 3. The Spatial Structure of The Suburban Zones in Selected Entrepreneurship Nests of The Tricity Metropolitan Area
  Autorzy:
  J.Martyniuk- Pęczek, G.Pęczek
  Książka:
  Keeping Up with Technologies to Create the Cognitive City (rok: 2019, tom: 1, strony: 246-272), Wydawca: Cambridge Scholars Publishing
  Status:
  Opublikowane