Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Prognozowanie inflacji na podstawie modeli DSGE w realizacji celu inflacyjnego w wybranych bankach centralnych

2013/09/N/HS4/03766

Słowa kluczowe:

polityka pieniężna model DSGE wykres wachlarzowy prognozowanie inflacji

Deskryptory:

 • HS4_6: Rynki finansowe, bankowość, finanse przedsiębiorstw, finanse publiczne
 • HS4_1: Makroekonomia (w tym: równowaga ekonomiczna, wzrost gospodarczy, wahania koniunkturalne w globalnej gospodarce, ekonomia pracy);
 • HS4_3: Ekonometria i metody statystyczne

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii

woj. pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Karolina Tura-Gawron 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 42 780 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-02-21

Zakończenie projektu: 2016-02-20

Planowany czas trwania projektu: 12 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Laptop. Za kwotę 5 350 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. INFLATION FORECAST OR FORECAST(S) TARGETING?' IF: 0,387
  Autorzy:
  Karolina Tura-Gawron
  Czasopismo:
  Romanian Journal of Economicl Forecasting (rok: 2018, tom: XXI(3), strony: 43-57), Wydawca: Institute for Economic Forecasting (IEF), Romanian Academy
  Status:
  Opublikowana
 2. CONSUMERS' APPROACH TO THE CREDIBILITY OF THE INFLATION FORECASTS PUBLISHED BY CENTRAL BANKS: A NEW METHODOLOGICAL SOLUTION IF: 1,169
  Autorzy:
  Karolina Tura-Gawron
  Czasopismo:
  Journal of Macroeconomics (rok: 2019, tom: Special Issue, strony: 14977), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jmacro.2019.02.001 - link do publikacji
 3. Can Inflation Forecast and Monetary Policy Path be Really Useful? The Case of Czech Republic
  Autorzy:
  Karolina Tura, Magdalena Szyszko
  Czasopismo:
  Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy (rok: 2015, tom: Vol. 10 Issue 3, strony: 44860), Wydawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12775/EQUIL.2015.022 - link do publikacji
 1. nie dotyczy, cała monografia
  Autorzy:
  Karolina Tura
  Książka:
  Projekcja inflacji banku centralnego. Na skraju podejścia strategicznego i technicznego (rok: 2015, tom: nie dotyczy, strony: 292), Wydawca: Difin
  Status:
  Opublikowana