Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wpływ fumaranu dimetylu na pamięć przestrzenną, ośrodkowe procesy zapalne, neurodegeneracyjne oraz neurogenezę w szczurzym modelu choroby Alzheimera

2013/09/D/NZ4/01658

Słowa kluczowe:

fumaran dimetylu choroba Alzheimera streptozotocyna pamięć neurogeneza neurodegeneracja stan zapalny szczur

Deskryptory:

 • NZ4_7: Neurofizjologia

Panel:

NZ4 - Biologia na poziomie tkanek, narządów i organizmów: budowa i czynność układów, narządów i organizmów ludzi i zwierząt, metody diagnostyki i terapii, medycyna doświadczalna, onkologia doświadczalna, podstawy nauk neurologicznych, farmacja, farmakoterapia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii

woj. pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Irena Majkutewicz 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: SONATA 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 340 816 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-02-12

Zakończenie projektu: 2017-08-11

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Labirynt wodny Morrisa: okrągły basen (Ø 150 cm, wysokość 60 cm) z platformą sterowaną ręcznie, systemem analizy behavioru: kamerą monochromatyczną, stacją roboczą i oprogramowaniem (np. System EthoVision XT). Za kwotę 53 000 PLN
 2. Pompa infuzyjna (np. Pump 11 Elite Infusion Only Dual Syringe, Harvard Apparatus). Za kwotę 10 000 PLN
 3. Mieszdło magnetyczne bez grzania z zapasowymi 10 dipolami.
 4. Waga analityczna o dokładności pomiaru 0,01 mg i udźwigu 52g.
 5. System do anestezji wziewnej izofluranowej dla gryzoni (np. Fluovac, Harvard Apparatus). Za kwotę 30 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (11)
 1. Dimethyl fumarate attenuates intracerebroventricular streptozotocin-induced spatial memory impairment and hippocampal neurodegeneration in rats IF: 3,002
  Autorzy:
  Majkutewicz I, Kurowska E, Podlacha M, Myślińska D, Grembecka B, Ruciński J, Plucińska K, Jerzemowska G, Wrona D.
  Czasopismo:
  Behavioural Brain Research (rok: 2016, tom: 308, strony: 24-37), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.bbr.2016.04.012. - link do publikacji
 2. Age-dependent effects of dimethyl furmate on cognitive and neuropathological features in the streptozotocin-induced rat model of Alzheimer's disease IF: 3,12
  Autorzy:
  Irena Majkutewicz, Ewelina Kurowska, Magdalena Podlacha, Dorota Myślińska, Beata Grembecka, Jan Ruciński, Danuta Wrona
  Czasopismo:
  Brain Research (rok: 2018, tom: 1686, strony: 19-33), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.brainres.2018.02.016. - link do publikacji
 3. Interleukina 10 w ośrodkowym układzie nerwowym IF: 0,671
  Autorzy:
  Ewelina Kurowska, Irena Majkutewicz
  Czasopismo:
  Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej (rok: 2015, tom: 69, strony: 886-891), Wydawca: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN
  Status:
  Opublikowana
 1. Zaburzenia sygnalizacji insulinowej w kontekście choroby Alzheimera
  Autorzy:
  Ewelina Kurowska, Irena Majkutewicz
  Konferencja:
  Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki, VIII Edycja (rok: 2015, ), Wydawca: CreativeTime
  Data:
  konferencja 11.04.2015
  Status:
  Opublikowana
 2. Dimethyl fumarate alleviates reference memory impairment and modulates brain-derived neurotrophic factor expression in streptozotocin-induced rat model of Alzheimer disease
  Autorzy:
  Ewelina Kurowska, Irena Majkutewicz, Dorota Myślińska, Beata Grembecka, Maria Grzybowska, Magdalena Podlacha, Jan Ruciński
  Konferencja:
  12th International Congress of the Polish Neuroscience Society (rok: 2015, ), Wydawca: Polish Neuroscience Society, Acta Neurobiologiae Experimentalis 75, Suppl1
  Data:
  konferencja 6-8.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 3. Pomiar deficytów pamięci w zwierzęcych modelach zaburzeń poznawczych
  Autorzy:
  Ewelina Kurowska, Irena Majkutewicz, Magdalena Podlacha, Maria Grzybowska, Jan Ruciński
  Konferencja:
  Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki, VII Edycja (rok: 2015, ), Wydawca: CreativeTime
  Data:
  konferencja 6.12.2014
  Status:
  Opublikowana
 4. Zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym związane z procesem starzenia się organizmu a choroby neurodegeneracyjne o późnym początku
  Autorzy:
  Kurowska E., Majkutewicz I.
  Konferencja:
  Nowe wyzwania dla polskiej nauki. Spojrzenie Młodych Naukowców (rok: 2016, ), Wydawca: CreativeTime
  Data:
  konferencja 3.04.2016
  Status:
  Opublikowana
 5. Dimethyl fumarate attenuates working memory deficits in both young and old rats in the streptozotocin-induced model of sporadic Alzheimer's disease
  Autorzy:
  Kurowska E., Majkutewicz I., Podlacha M., Myślińska D., Grembecka B., Ruciński J., Jurkowlaniec E.
  Konferencja:
  29th ECNP Congress, Vienna, Austria (rok: 2016, ), Wydawca: Elsevier
  Data:
  konferencja 17-20.09.2016
  Status:
  Opublikowana
 6. Dimethyl fumarate prevents spatial working memory impairment and does not affect brain IL-6 expression in streptozotocin-induced rat model of Alzheimer disease
  Autorzy:
  Irena Majkutewicz, Ewelina Kurowska, Dorota Myślińska, Beata Grembecka, Maria Grzybowska, Magdalena Podlacha, Jan Ruciński
  Konferencja:
  12th International Congress of the Polish Neuroscience Society (rok: 2015, ), Wydawca: Polish Neuroscience Society, Acta Neurobiologiae Experimentalis 75, Suppl1
  Data:
  konferencja 6-8.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 7. Effects of dimethyl fumarate treatment on adult neurogenesis in the streptozotocin-induced rat model of sporadic Alzheimer's disease
  Autorzy:
  Ewelina Kurowska, Irena Majkutewicz, Magdalena Podlacha, Dorota Myślińska, Beata Grembecka, Jan Ruciński, Edyta Jurkowlaniec
  Konferencja:
  30th ECNP Congress - Paris 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: Elsevier, European Neuropsychopharmacology
  Data:
  konferencja 2-5.09.2017
  Status:
  Opublikowana
 8. Charakterystyka nisz neurogennych oraz metody wykrywania nowopowstałych neuronów w mózgowiu dojrzałych ssaków
  Autorzy:
  Kurowska E., Majkutewicz I.
  Konferencja:
  Nowe wyzwania dla polskiej nauki. Spojrzenie Młodych Naukowców (rok: 2016, ), Wydawca: CreativeTime
  Data:
  konferencja 3.04.2016
  Status:
  Opublikowana
 9. Dimethyl fumarate improves adult hippocampal neurogenesis and memory impairments in aged rats in the streptozotocin model of Alzheimer's disease
  Autorzy:
  E.Kurowska, I.Majkutewicz, M.Podlacha, D.Myslinska, B.Grembecka, J.Rucinski, E.Jurkowlaniec
  Konferencja:
  31st ECNP Congress, Barcelona, Spain (rok: 2019, ), Wydawca: Elsevier, European Neuropsychopharmacology
  Data:
  konferencja 6-9.10.2018
  Status:
  Opublikowana
 10. Dimethyl fumarate improves spatial memory impairments in the rat streptozotocin-induced model of sporadic Alzheimer disease – a pilot study
  Autorzy:
  E. Kurowska, I. Majkutewicz, M. Podlacha, D. Myslinska, B. Grembecka, M. Grzybowska, J. Rucinski
  Konferencja:
  28th ECNP Congress, Amsterdam (rok: 2015, ), Wydawca: Elsevier, European Neuropsychopharmacology 25, suppl 2.
  Data:
  konferencja 17-20.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 11. Iniekcja streptozotocyny do komór bocznych mózgu szczura jako model sporadycznej postaci choroby Alzheimera
  Autorzy:
  Ewelina Kurowska, Irena Majkutewicz, Magdalena Podlacha, Maria Grzybowska, Jan Ruciński, Edyta Jurkowlaniec
  Konferencja:
  Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki, VII Edycja (rok: 2015, ), Wydawca: CreativeTime
  Data:
  konferencja 6.12.2014
  Status:
  Opublikowana