Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Porównanie metod biomonitoringu aktywnego i pasywnego z użyciem mchu Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. w bioindykacji skażenia radionuklidami obszarów przemysłowych Górnego Śląska.

2013/09/B/NZ8/03340

Słowa kluczowe:

biomonitoring radionuklidy Górny Śląsk Pleurozium schreberi obszary uprzemysłowione,

Deskryptory:

 • ST10_1: Chemia i fizyka atmosfery, zanieczyszczenia atmosfery
 • ST5_13: Chemia środowiska
 • NZ8_2: Ekologia

Panel:

NZ8 - Podstawy wiedzy o życiu na poziomie środowiskowym: biologia ewolucyjna, biologia populacyjna, biologia środowiskowa, systematyka

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Grzegorz Kosior 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 309 514 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-03-04

Zakończenie projektu: 2016-09-03

Planowany czas trwania projektu: 30 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Spektrofotometr UV-VIS DR 5000. Za kwotę 28 520 PLN
 2. Zestaw sit do gleby z wytrząsarką laboratoryjną fi 200 mm (zgodnie z polską normą PN-ISO 3310) GEOLAB. Za kwotę 6 500 PLN
 3. Przenośny miernik pH MM 40+. Za kwotę 3 631 PLN
 4. Przenośny monitor promieniowania jonizującego Mier-EKOC-ABGX. Za kwotę 5 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (1)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 1. The use of moss Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. as bioindicator of radionuclide contamination in industrial areas of Upper Silesia. IF: 0,706
  Autorzy:
  Grzegorz Kosior, Agnieszka Dołhańczuk-Śródka, Zbigniew Ziembik
  Czasopismo:
  Ecological Chemistry and Engineering S (rok: 2017, tom: 24, strony: 19-29), Wydawca: SOCIETY OF ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/eces-2017-0002 - link do publikacji
 1. The use of moss Pleurozium schreberi (BRID.) MITT. as bioindicator of radionuclide contamination in industrial areas of Upper Silesia.
  Autorzy:
  Grzegorz Kosior, Dołhańczuk-Śródka A., Ziembik Z., Brudzińska-Kosior A.
  Konferencja:
  The 30th Task Force Meeting of the ICP Vegetation (rok: 2017, ), Wydawca: ICP Vegetation
  Data:
  konferencja 14-17.02.2017
  Status:
  Opublikowana