Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Studium wpływu obrządku pogrzebowego na krajobraz. Kurhany kultury mogiłowej w Lesie Krotoszyn, na pograniczu śląsko-wielkopolskim.

2013/09/N/HS3/02917

Słowa kluczowe:

kurhan krajobraz kulturowy kultura mogiłowa

Deskryptory:

 • HS3_8: Archeologia ( w tym: archeologia Grecji i Rzymu; archeologia Egiptu i Nubii, archeologia Bliskiego Wschodu, archeologia Nowego Świata, archeologia pradziejowa, archeologia protohistoryczna, archeologia wczesnośredniowieczna, archeologia średniowieczna i nowożytna)
 • HS3_12: Dziedzictwo kulturowe (w tym: inwentaryzacja pamiątek i zabytków kultury, aktywność regionalistyczna)

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Mateusz Stróżyk 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 136 850 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-03-26

Zakończenie projektu: 2019-03-25

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Na nowo odkryty... Badania wykopaliskowe kurhanu 18 z cmentarzyska w Smoszewie, gm. Krotoszyn
  Autorzy:
  Stróżyk M.
  Czasopismo:
  Fontes Archaeologici Posnanienses (rok: 2015, tom: 51, strony: 283-293), Wydawca: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
  Status:
  Opublikowana
 2. The first cup marks from the territory of Poland and their archaeological context IF: 0,441
  Autorzy:
  Jaeger M., Niebieszczański J., Stróżyk M.
  Czasopismo:
  Prähistorische Zeitschrift (rok: 2019, tom: -, strony: -), Wydawca: WALTER DE GRUYTER & CO
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/pz-2019-0008 - link do publikacji
 3. Wykorzystanie metody litologicznej do weryfikacji rezultatów nieinwazyjnych badań kurhanów z epoki brązu na pograniczu śląsko-wielkopolskim (Las Krotoszyn, Wielkopolska)
  Autorzy:
  Hildebrandt-Radke I.,Stróżyk M., Czebreszuk J., Jaeger M., Pospieszny Ł., Cwaliński M., Niebieszczański J., Rotnicka J.
  Czasopismo:
  Acta Geographica Lodziensia (rok: 2018, tom: 107, strony: 73-92), Wydawca: Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Stowarzyszenie
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.26485/AGL/2018/107/5 - link do publikacji
 1. Tumulus Culture Burial Mounds in the Landscape - Krotoszyn Forest Area: the Beginnings of a New Project.
  Autorzy:
  Stróżyk M.
  Konferencja:
  3rd International Landscape Archaeology Conference (rok: 2016, ), Wydawca: University Library, Vrije Universiteit Amsterdam
  Data:
  konferencja 17-20.09.2014
  Status:
  Opublikowana
 1. -
  Autorzy:
  Stróżyk M.
  Książka:
  Pejzaż z kurhanami. Krajobraz funeralny społeczności kręgu kultur mogiłowych na pograniczu śląsko-wielkopolskim. (rok: 2019, tom: 23, strony: 196), Wydawca: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
  Status:
  Opublikowana