Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 4 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Ocena procesu konstytuowania się złącza na granicy faz metal-polimer z wykorzystaniem markerów przepływu oraz metody akt...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST8

  Kierownik: prof. Tomasz Sterzyński

  Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Mechanicznej

 2. Badania wpływu warunków kształtowania kompozytów polimerowych na stabilizujące oddziaływanie funkcjonalnych napełniaczy ...

  Konkurs: SONATA 17 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Mateusz Barczewski

  Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Mechanicznej

 3. Badania doświadczalne stateczności miejscowej oraz nośności belek cienkościennych o niestandardowych przekrojach ceowych...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Piotr Paczos

  Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Mechanicznej

 4. Modelowanie i badanie struktury geometrycznej powierzchni kształtowanej podczas ultraprecyzyjnego mikrofrezowania

  Konkurs: SONATA 17 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Szymon Wojciechowski

  Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Mechanicznej