Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Metody zarządzania w japońskich łańcuchach dostaw w Polsce i Wielkiej Brytanii

2013/09/B/HS4/01260

Słowa kluczowe:

zarządzanie łańcuchami dostaw japońskie metody zarządzania analiza porównawcza

Deskryptory:

 • HS4_8: Zarządzanie organizacjami, zarządzanie strategiczne, koncepcje i metody zarządzania

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Jarosław Witkowski 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 198 760 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-04-07

Zakończenie projektu: 2018-04-06

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (21)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (7)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. Kulturowe uwarunkowania zarządzania łańcuchami dostaw w Japonii, Polsce i Wielkiej Brytanii
  Autorzy:
  Urszula Bąkowska- Morawska, Jarosław Witkowski
  Czasopismo:
  Organizacja i Kierowanie (rok: 2015, tom: 169, strony: 39-54), Wydawca: Wydawnictwo SGH
  Status:
  Opublikowana
 2. Logistyka produkcji w przedsiębiorstwach z kapitałem japońskim zlokalizowanych w Polsce
  Autorzy:
  M. Kiba-Janiak, A. Jagoda
  Czasopismo:
  Przedsiębiorczość i zarządzanie, Logistyka w naukach o zarządzaniu cz. 1. (rok: 2017, tom: XVIII, 8, strony: 151-168), Wydawca: Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk
  Status:
  Opublikowana
 3. Macro- and micro- environmental factors od decisions of production facility locations for Japanese companies in Poland
  Autorzy:
  Jarosław Witkowski, Katarzyna Cheba, Maja Kiba-Janiak
  Czasopismo:
  Forum Scientae Oeconomica (rok: 2017, tom: Volume 5, strony: 43-56), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe WSB
  Status:
  Opublikowana
 4. Zarządzanie projektami na przykładzie japońskiego lidera łańcucha dostaw – studium przypadku
  Autorzy:
  A. Jagoda, T. Kołakowski
  Czasopismo:
  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (rok: 2017, tom: 463, strony: 158-170), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15611/pn.2017.463.13 - link do publikacji
 5. Efekt Forrestera w globalnych łańcuchach dostaw – źródła, konsekwencje i sposoby eliminowania
  Autorzy:
  A. Baraniecka
  Czasopismo:
  Ekonometria (rok: 2017, tom: 2(56), strony: 52-66), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15611/ekt.2017.2.04 - link do publikacji
 6. Polityka transportowa Wielkiej Brytanii w kontekście koncepcji zrównoważonego rozwoju – deklaracje a rzeczywistość
  Autorzy:
  Skowrońska Agnieszka
  Czasopismo:
  Gospodarka Materiałowa i Logistyka (rok: 2014, tom: 5, strony: 45125), Wydawca: PWE
  Status:
  Opublikowana
 7. Tworzenie relacji organizacji z otoczeniem na przykładzie firm z kapitałem japońskim w Polsce
  Autorzy:
  K. Cheba
  Czasopismo:
  Prace Naukowe UE we Wrocławiu (rok: 2018, tom: 505, strony: 192-202), Wydawca: UE we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15611/pn.2018.505.15 - link do publikacji
 8. Zastosowanie taksonomii relatywnej do badania skuteczności strategii korporacji japońskich w gospodarce światowej
  Autorzy:
  K. Cheba
  Czasopismo:
  Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych (rok: 2017, tom: XIII/2, strony: 210-219), Wydawca: SGGW
  Status:
  Opublikowana
 9. Zespoły projektowe w strukturze łańcucha dostaw przedsiębiorstw produkcyjnych - warianty lokalizacyjne
  Autorzy:
  A. Jagoda. T. Kołakowski
  Czasopismo:
  Przegląd Organizacji (rok: 2017, tom: 4, strony: 45090), Wydawca: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa (TNOiK)
  Status:
  Opublikowana
 10. Logistyczne uwarunkowania rozwoju łańcuchów dostaw w Polsce (część 2)
  Autorzy:
  Agnieszka Skowrońska, Tomasz Kołakowski
  Czasopismo:
  Gospodarka Materiałowa i Logistyka (rok: 2016, tom: 2, strony: 28-32), Wydawca: PWE
  Status:
  Opublikowana
 11. Zespoły projektowe jako narzędzie integracji łańcucha dostaw - studium przypadku przedsiębiorstwa japońskiego
  Autorzy:
  Agnieszka Jagoda, Tomasz Kołakowski
  Czasopismo:
  Zarządzanie i Finanse (rok: 2016, tom: 14 nr2/2, strony: 101-111), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
  Status:
  Opublikowana
 12. Dynamika i kierunki rozwoju inwestycji firm japońskich na terenie województwa dolnośląskiego
  Autorzy:
  Tomasz Kołakowski, Maja Kiba-Janiak
  Czasopismo:
  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (rok: 2015, tom: 393, strony: 120-132), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15611/pn.2015.393.12 - link do publikacji
 13. Kapitał społeczny, jako uwarunkowanie funkcjonowania łańcuchów dostaw firm japońskich w Polsce. Stan obecny i perspektywy
  Autorzy:
  A. Baraniecka
  Czasopismo:
  Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe UE w Katowicach (rok: 2017, tom: nr 315, strony: 66-80), Wydawca: UE w Katowicach
  Status:
  Opublikowana
 14. Wielowymiarowa analiza atrakcyjności inwestycyjnej regionów Polski
  Autorzy:
  K. Cheba
  Czasopismo:
  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (rok: 2017, tom: 469, strony: 32-40), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15611/pn.2017.469.03 - link do publikacji
 15. Zmiany w japońskim systemie zarządzania w warunkach spowolnienia gospodarczego
  Autorzy:
  Witkowski Jarosław, Cheba Katarzyna
  Czasopismo:
  Management Forum (rok: 2015, tom: 3, strony: brak), Wydawca: Wydwanictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
 16. The application of dynamic relative taxonomy methods to assess the effectiveness of transnational corporations strategies IF: 0,831
  Autorzy:
  K. Cheba
  Czasopismo:
  European Journal of International Management (rok: 2018, tom: brak informacji, strony: -), Wydawca: Inderscience Publisher
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1504/EJIM.2020.10017394 - link do publikacji
 17. Ekonometryczna analiza atrakcyjności inwestycyjnej wybranych krajów europejskich z perspektywy inwestorów japońskich
  Autorzy:
  K. Cheba
  Czasopismo:
  STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA (rok: 2018, tom: vol. 6, no. 9, strony: 45068), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18559/SOEP.2018.9.1 - link do publikacji
 18. Logistyczne uwarunkowania rozwoju łańcuchów dostaw w Polsce (część 1)
  Autorzy:
  Agnieszka Skowrońska, Tomasz Kołakowski
  Czasopismo:
  Gospodarka Materiałowa i Logistyka (rok: 2016, tom: 1, strony: 31-48), Wydawca: PWE
  Status:
  Opublikowana
 19. Perspektywy rozwoju współczesnej gospodarki światowej - analiza porównawcza gospodarki Polski i Japonii
  Autorzy:
  Cheba Katarzyna
  Czasopismo:
  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (rok: 2015, tom: 382, strony: 29-40), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15611/pn.2015.382.02 - link do publikacji
 20. Polityka transportowa Japonii w kontekście stanu i perspektyw rozwoju japońskiego transportu
  Autorzy:
  Skowrońska Agnieszka
  Czasopismo:
  Logistyka (rok: 2014, tom: 5, strony: 45120), Wydawca: Instytut Logistyki i Magazynowania
  Status:
  Opublikowana
 21. The Influence of Clusters on Economic Development. A Comparative analysis of Cluster Policy in the European Union and Japan
  Autorzy:
  Katarzyna Cheba
  Czasopismo:
  Oeconomia Copernicana (rok: 2015, tom: 6, strony: 73-88), Wydawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
  Status:
  Opublikowana
 1. Cooperation between Japanese companies and local authorities in terms of life cycle of organization
  Autorzy:
  M. Kiba-Janiak, T. Kołakowski
  Konferencja:
  Carpathian Logistics Congress (rok: 2017, ), Wydawca: Tanger Ltd.
  Data:
  konferencja 28-30.11.2016,
  Status:
  Opublikowana
 2. Cooperation in a supply chain on the example of Japanese companies located in Poland, ss. 43-48
  Autorzy:
  M. Kiba-Janiak, K. Cheba, J. Witkowski
  Konferencja:
  Carpathian Logistics Congress (rok: 2017, ), Wydawca: TANGER Ltd.
  Data:
  konferencja 28-30.11.2016
  Status:
  Opublikowana
 3. How Kaizen Philosophy Works in Japanese Manufacturing Companies Located in Poland. A Case Study of Daicel Safety Systems Europe
  Autorzy:
  Maja Kiba-Janiak, Konrad Kuza
  Konferencja:
  Carpathian Logistics Congress 2015 (rok: 2016, ), Wydawca: VSB - Technical University Ostrava (Republika Czeska)
  Data:
  konferencja 4-6.11.2015
  Status:
  Opublikowana
 4. Location factors of Japanese automotive production facilities in Poland
  Autorzy:
  Jarosław Witkowski, Katarzyna Cheba, Maja Kiba-Janiak
  Konferencja:
  International Conference on Management - ICOM 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: Mendel University in Brno
  Data:
  konferencja 9-10.06. 2016 r.
  Status:
  Opublikowana
 5. Macroeconomic circumstances of logistics strategies of Japanese enterprises in Poland and the Great Britain – location decisions
  Autorzy:
  Witkowski Jarosław, Cheba Katarzyna
  Konferencja:
  Carpathian Logistics Congress 2015 (rok: 2016, ), Wydawca: VSB - Technical University Ostrava (Republika Czeska)
  Data:
  konferencja 4-6.11.2015
  Status:
  Opublikowana
 6. Multidimensional analysis of investments attractiveness of selected european countries from Japanese investors' perspective
  Autorzy:
  K. Cheba
  Konferencja:
  Carpathian Logistics Congress (rok: 2017, ), Wydawca: Tanger Ltd.
  Data:
  konferencja 28-29.06.2017
  Status:
  Opublikowana
 7. Japanese Supply Chains in Automotive Sector in Poland
  Autorzy:
  J. Witkowski, M. Kiba-Janiak, A. Baraniecka
  Konferencja:
  the International Symposium on Business and Management (rok: 2018, ), Wydawca: Knowledge Association of Taiwan
  Data:
  konferencja 1-3.04.2018
  Status:
  Opublikowana
 1. Japońskie łańcuchy dostaw w Europie. Zarządzanie i rozwój
  Autorzy:
  J. Witkowski, A. Baraniecka (red.) , autorzy rozdziałów: J. Witkowski, A.Baraniecka, A. Skowrońska, M. Kiba-Janiak, K. Cheba, T. Kołakowski, A. Jagoda, U. Bąkowska-Morawska, S. Zięba-Szewczyk
  Książka:
  Japońskie łańcuchy dostaw w Europie. Zarządzanie i rozwój (rok: 2018, tom: brak, strony: 316), Wydawca: PWE
  Status:
  Opublikowana
 2. Japanese supply chains in Europe. Management and development e-book
  Autorzy:
  J. Witkowski, A. Baraniecka (red.), autorzy: J. Witkowski, A. Baraniecka, A. Skowrońska, M. Kiba-Janiak, K. Cheba, T. Kołakowski, A. Jagoda, U. Bąkowska-Morawska, S. Zięba-Szewczyk
  Książka:
  Japanese supply chains in Europe. Management and development e-book (rok: 2018, tom: brak, strony: 272), Wydawca: PWE
  Status:
  Opublikowana