Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Opieka nad seniorami z perspektywy dwóch pokoleń - udzielających wsparcia i wspieranych. Implikacje dla systemu opieki nad osobami starszymi

2013/09/D/HS5/04459

Słowa kluczowe:

starzenie się populacji opieka nad seniorami polityka społeczna wobec ludzi starych gerontologia

Deskryptory:

 • HS5_9: Polityka społeczna (w tym: polityka dotycząca ludności, zagadnienia zabezpieczenia społecznego, tzw. trzeci sektor, pomoc społeczna, gerontologia społeczna, governance i instytucje dialogu społecznego)

Panel:

HS5 - Normy i władza: prawo, nauki o polityce, polityka regionalna i społeczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Statystyki i Demografii, Zakład Demografii i Gerontologii Społecznej

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Zofia Szweda-Lewandowska 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: SONATA 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 126 100 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-03-18

Zakończenie projektu: 2017-08-17

Planowany czas trwania projektu: 30 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. Potencjalny popyt na opiekunów osób starszych spojrzenie z perspektywy dwóch pokoleń – wspierającego i wspieranego
  Autorzy:
  Dorota Kałuża-Kopias, Zofia Szweda-Lewandowska
  Czasopismo:
  Polityka Społeczna (rok: 2018, tom: 3, strony: 28-34), Wydawca: IPISS
  Status:
  Opublikowana
 2. Trapped Inside a Double Cheeseburger
  Autorzy:
  Zofai Szweda-Lewandowska
  Czasopismo:
  Academia (rok: 2018, tom: 20821, strony: 42-45), Wydawca: Polish Academy of Science
  Status:
  Opublikowana
 3. Status rodzinny i nieformalne nierodzinne sieci wsparcia a zamieszkiwanie w instytucjach opiekuńczych IF: 6
  Autorzy:
  Zofia Szweda-Lewandowska
  Czasopismo:
  Studia Demograficzne (rok: 2014, tom: 2/166, strony: 79-95), Wydawca: Polska Akademia Nauk Komitet Nauk Demograficznych
  Status:
  Opublikowana
 4. Potrzeby opiekuńcze seniorów - perspektywa osób w wieku 75 lat i więcej i ich rodzinnych opiekunów
  Autorzy:
  Zofia Szweda-Lewandowska
  Czasopismo:
  Społeczeństwo i Ekonomia (rok: 2017, tom: 2 (8), strony: 83-93), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15611/sie.2017.2.06 - link do publikacji
 5. Demand for the labor of foreign caregivers from the perspective of two generations: The elderly and their family caregivers
  Autorzy:
  Zofia Szweda-Lewandowska Dorota Kaluża-Kopias
  Czasopismo:
  Przedsiębiorczość i zarządzanie (rok: 2019, tom: XX, strony: 79-83), Wydawca: Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk
  Status:
  Opublikowana
 1. Human Wealth Span
  Autorzy:
  Zofia Szweda-Lewandowska
  Książka:
  Encyclopedia of Gerontology and Population Aging (rok: 2019, tom: 1, strony: 198-202), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
 2. Opieka nad osobami starszymi. Wspierający i wspierani
  Autorzy:
  Zofia Szweda-Lewandowska
  Książka:
  Opieka nad osobami starszymi. Wspierający i wspierani (rok: 2017, tom: I, strony: 1-173), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Status:
  Opublikowana