Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Literatura Ziem Odzyskanych (i jej kontynuacje) wobec powojennych doświadczeń migracji i polityk pamięci.

2013/09/N/HS2/02319

Słowa kluczowe:

literatura,migracje,ideologia,pamięć krajobraz kulturowy

Deskryptory:

 • HS2_2: Teoria literatury, historia myśli literaturoznawczej, metody i orientacje badań literacko-kulturowych, antropologia literatury, komparatystyka i translatologia literacko-kulturowa

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Kinga Siewior 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 98 860 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-03-24

Zakończenie projektu: 2018-09-23

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Publikacje książkowe (10)
 1. Czułe miejsce pamięci: Róża W. Smarzowskiego
  Autorzy:
  K.Siewior
  Czasopismo:
  "Kultura Współczesna" (rok: 2017, tom: nr 2, strony: 170-194), Wydawca: NCK
  Status:
  Opublikowana
 2. O sytuacji bycia pomiędzy - ontologia przychodźcy (na przykładzie "Salek" Wojciecha Nowickiego)
  Autorzy:
  Kinga Siewior
  Czasopismo:
  "Studia Slavica" (rok: 2015, tom: II, strony: 37-51), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
  Status:
  Opublikowana
 3. Trajectories of Western Borderlands" Memory After 1989
  Autorzy:
  Kinga Siewior
  Czasopismo:
  Teksty Drugie. Special Issue – English Edition (rok: 2016, tom: 1, strony: 210-232), Wydawca: IBL
  Status:
  Opublikowana
 4. Trajektoria pamięci "zachodniokresowej" po 1989r.
  Autorzy:
  Kinga Siewior
  Czasopismo:
  "Teksty Drugie" (rok: 2014, tom: 6, strony: 40-63), Wydawca: Wydawnictwo IBL PAN
  Status:
  Opublikowana
 1. Globalne wytwarzanie lokalności. Dyskurs literacki zachodniego pogranicza w perspektywie centralno-peryferyjnej 1945-1989 (wstępne rozpoznania)
  Autorzy:
  Kinga Siewior
  Książka:
  Centra – peryferie w literaturze polskiej XX I XXI wieku (rok: 2015, tom: III, strony: 129-141), Wydawca: Universitas
  Status:
  Opublikowana
 2. Ziemie Odzyskane – od geografii wyobrażonej do negatywnego mnemotoposu (prolegomena)
  Autorzy:
  Kinga Siewior
  Książka:
  "Ziemie Odzyskane". W poszukiwaniu nowych narracji (rok: 2018, tom: -, strony: 63-98), Wydawca: Wydawnictwo UAM
  Status:
  Opublikowana
 3. Regained Landscapes. Transfers of Power and Tradition in Polish Discourse of Regained Territories
  Autorzy:
  red. D. Kołodziejczyk, S. Huigen
  Książka:
  Central Europe Between the Colonial and Postcolonial (rok: 2018, ), Wydawca: Palgrave
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 4. Ciało (post)przesiedleńcze
  Autorzy:
  Kinga Siewior
  Książka:
  Białe maski / szare twarze. Podmiot, ciało, performatywność w perspektywie postzależnościowej (rok: 2015, tom: V, strony: 189-204), Wydawca: Universitas
  Status:
  Opublikowana
 5. Między pamięcią lokalną a pamięcią oficjalną: literatura osadnicza na tzw. Ziemiach Odzyskanych (1945-1989)
  Autorzy:
  K.Siewior
  Książka:
  REGIONALIZM LITERACKI WOBEC HISTORII I PAMIĘCI (rok: 2017, tom: -, strony: 155-175), Wydawca: Universitas
  Status:
  Opublikowana
 6. Pociągi widmo – widma pociągów. Kolejowe narracje przesiedleńcze w kontekście refleksji pamięciowej.
  Autorzy:
  Kinga Siewior
  Książka:
  Kolej na kolej. Pociąg, kolej, poczekalnia w literaturze i refleksji humanistycznej (rok: 2015, tom: -, strony: 181-194), Wydawca: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego
  Status:
  Opublikowana
 7. Z Heinzendorfu do Zdarzyc. Heterotopia początku w twórczości Henryka Worcella
  Autorzy:
  Kinga Siewior
  Książka:
  Region a tożsamości transgraniczne (rok: 2016, tom: IV, strony: 389-403), Wydawca: Universitas
  Status:
  Opublikowana
 8. Kochankowie z Zielna i inne historie. Jak lokalizować pamięć przesiedleń? (Nikt nie woła Kazimierza Kutza i Józefa Hena)
  Autorzy:
  Kinga Siewior
  Książka:
  Migracyjna pamięć, wspólnota, tożsamość (rok: 2016, tom: -, strony: 147-174), Wydawca: IBL
  Status:
  Opublikowana
 9. Margines i cudzysłów: narracje migracyjne Anny Kowalskiej,
  Autorzy:
  K.Siewior
  Książka:
  Polityki relacji w literaturze kobiet po 1945 roku (rok: 2017, tom: I, strony: 57-86), Wydawca: Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego
  Status:
  Opublikowana
 10. monografia naukowa
  Autorzy:
  Kinga Siewior
  Książka:
  Wielkie poruszenie. Pojałtańskie narracje migracyjne w kulturze polskiej (rok: 2018, tom: 48, strony: 415 [maszynopis]), Wydawca: Wydawnictwo IBL PAN
  Status:
  Przyjęta do publikacji