Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym w Polsce i we Francji. Studium administracyjnoprawne na tle porównawczym.

2013/09/D/HS5/00349

Słowa kluczowe:

formy demokracji bezpośredniej demokracja partycypacyjna wpływ mieszkańców na procesy decyzyjne we wspólnocie lokalnej mechanizmy udziału mieszkańców we wspólnocie samorządowej

Deskryptory:

 • HS5_3: Prawo publiczne i socjalne, nauka o administracji
 • HS5_2: Prawo konstytucyjne, prawa człowieka, prawo i instytucje międzynarodowe
 • HS5_9: Polityka społeczna (w tym: polityka dotycząca ludności, zagadnienia zabezpieczenia społecznego, tzw. trzeci sektor, pomoc społeczna, gerontologia społeczna, governance i instytucje dialogu społecznego)

Panel:

HS5 - Normy i władza: prawo, nauki o polityce, polityka regionalna i społeczna

Jednostka realizująca:

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Monika Augustyniak 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: SONATA 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 177 875 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-02-14

Zakończenie projektu: 2017-02-13

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. laptop. Za kwotę 3 500 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Publikacje książkowe (7)
 1. Caractère illusoire des droits des citoyens dans l'espace public d'après l'exemple du conseil municipal des seniors et du budget participatif IF: 7
  Autorzy:
  M. Augustyniak
  Czasopismo:
  Przegląd Prawa Publicznego (rok: 2016, tom: 42559, strony: 191-199), Wydawca: Wolters Kluwer
  Status:
  Opublikowana
 2. Uczestnik partycypacji społecznej w gminie - bilans zysków i strat IF: 5
  Autorzy:
  M. Augustyniak
  Czasopismo:
  Przegląd Prawa Publicznego nr 7-8 /2015 (rok: 2015, tom: nr 7-8/2015, strony: ss. 140-150), Wydawca: Wolters Kluwer
  Status:
  Opublikowana
 3. Public consultations in municipal local government in Poland and France - the conclusions and proposals IF: 7
  Autorzy:
  M. Augustyniak
  Czasopismo:
  Przegąd Prawa Publicznego (rok: 2017, tom: Nr 10, strony: s.80-95), Wydawca: Wolters Kluwer
  Status:
  Opublikowana
 1. Ochrona praw uczestników partycypacji społecznej w samorządzie terytorialnym
  Autorzy:
  M. Augustyniak, (w:) J. Jaskiernia, K. Spryszak (red.)
  Książka:
  Międzynarodowe standardy ochrony praw człowieka a doświadczenai Polski (rok: 2016, tom: 1, strony: 120-138), Wydawca: Wydawnictwo Adam Marszałek Toruń 2016
  Status:
  Opublikowana
 2. 0
  Autorzy:
  M. Augustyniak
  Książka:
  Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym w Polsce i we Francji. Studium administracyjnoprawne na tle porównawczym. (rok: 2017, tom: -, strony: 525), Wydawca: Wolters Kluwer
  Status:
  Opublikowana
 3. Instrumenty partycypacji społecznej w jednostkach pomocniczych gmin- wnioski i postulaty
  Autorzy:
  M. Augustyniak, (w :) A. Jarosz, B. Springer (red.)
  Książka:
  Jednostki pomocnicze w poslkich gminach.Pozycje, funkcje i wyzwania. (rok: 2014, tom: tom 1, strony: s. 247 - 259), Wydawca: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego
  Status:
  Opublikowana
 4. Dylamaty partycypacji społecznej w samorządzie terytorialnym-25 lat doświadczeń. Wybrane zagdanienia dotyczące form o charakterze fakultatywnym.
  Autorzy:
  M. Augustyniak, (w:) B. Jaworska-Dębska, R. Budzisz (red.)
  Książka:
  Problemy prawne samorządu terytorialnego z perspektywy 25-lecia jego funkcjonowania (rok: 2016, tom: 1, strony: 67-78), Wydawca: C.H.Beck
  Status:
  Opublikowana
 5. Realizacja zasady subsydiarności w prawie UE na przykładzie partycypacji społecznej w jednostkach samorządu terytorialnego
  Autorzy:
  M. Augustyniak, (w:) E. Wójcicka, B. Przywora
  Książka:
  Europeizacja prawa administracyjnego i administracji publicznej (red. E. Wójcicka, B. Przywora) (rok: 2016, tom: 1, strony: 245-263), Wydawca: Akademia im. Jana Długosza Częstochowa 2016
  Status:
  Opublikowana
 6. Jednostki pomocnicze gminy jako forma realizacji zasady subsydiarności - doświadczenia polskie i francuskie
  Autorzy:
  M. Augustyniak, (w:) B. Dolnicki (red.)
  Książka:
  Sposoby realizacji zadań publicznych, B. Dolnicki (red.) (rok: 2017, tom: 1, strony: 32-47), Wydawca: Wolters Kluwer SA
  Status:
  Opublikowana
 7. Konsultacje społeczne jako forma partycypacji społecznej w samorządzie powiatowym
  Autorzy:
  M. Augustyniak, (w:) M. Klimek, J. Czerw (red.)
  Książka:
  Samorząd powiatowy w Polsce. 15 lat doświadczeń (1999-2014) (rok: 2015, tom: I, strony: ss. 545- 564), Wydawca: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Status:
  Opublikowana