Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Prawne i pozaprawne uwarunkowania obsady składu personalnego sądów konstytucyjnych w wybranych państwach europejskich

2013/09/B/HS5/01258

Słowa kluczowe:

kreacja składu osobowego sądów konstytucyjnych niezależność sądu status sędziego

Deskryptory:

 • HS5_2: Prawo konstytucyjne, prawa człowieka, prawo i instytucje międzynarodowe

Panel:

HS5 - Normy i władza: prawo, nauki o polityce, polityka regionalna i społeczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Dariusz Górecki 

Liczba wykonawców projektu: 10

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 135 560 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-04-07

Zakończenie projektu: 2017-04-06

Planowany czas trwania projektu: 30 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Projektor multimedialny. Za kwotę 4 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (4)
 • Publikacje książkowe (3)
 1. La crisis constitucional en Polonia (sobre la oportunidad perdida de solucionarla). Un estudio de caso
  Autorzy:
  Anna Chmielarz-Grochal, Marzena Laskowska, Jarosław Sułkowski
  Czasopismo:
  Revista General de Derecho Constitucional (rok: 2018, tom: 27, strony: 17533), Wydawca: Iustel
  Status:
  Opublikowana
 2. Odmowa mianowania sędziów konstytucyjnych (casus Słowacji)
  Autorzy:
  Anna Chmielarz-Grochal Jarosław Sułkowski
  Czasopismo:
  Przegląd Sejmowy (rok: 2016, tom: 2, strony: 29-46), Wydawca: Wydawnictwo Sejmowe
  Status:
  Opublikowana
 1. Sakralizacja i profanacja. Trybunał Konstytucyjny jako struktura mityczna
  Autorzy:
  Hanna Dębska, Tomasz Warczok
  Konferencja:
  Prawne i pozaprawne uwarunkowania obsady składu personalnego sądów konstytucyjnych w wybranych państwach europejskich (rok: 2018, ), Wydawca: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., "Państwo i Prawo"
  Data:
  konferencja 13 stycznia 2017 r.
  Status:
  Opublikowana
 2. Pod społeczną kontrolą. Dziesięć lat Obywatelskiego Monitoringu Kandydatów na sędziów Trybunału Konstytucyjnego
  Autorzy:
  Łukasz Bojarski
  Konferencja:
  Prawne i pozaprawne uwarunkowania obsady składu personalnego sądów konstytucyjnych w wybranych państwach europejskich (rok: 2018, ), Wydawca: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., "Państwo i Prawo"
  Data:
  konferencja 13 stycznia 2017 r.
  Status:
  Opublikowana
 3. Wybór sędziów konstytucyjnych jako element legitymizacji sądu konstytucyjnego
  Autorzy:
  Anna Młynarska-Sobaczewska
  Konferencja:
  Prawne i pozaprawne uwarunkowania obsady składu personalnego sądów konstytucyjnych w wybranych państwach europejskich (rok: 2018, ), Wydawca: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., "Państwo i Prawo"
  Data:
  konferencja 13 stycznia 2017 r.
  Status:
  Opublikowana
 4. Co wymaga zmiany w procedurze wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego w Polsce?
  Autorzy:
  Monika Florczak-Wątor, Maciej Pach
  Konferencja:
  Prawne i pozaprawne uwarunkowania obsady składu personalnego sądów konstytucyjnych w wybranych państwach europejskich (rok: 2018, ), Wydawca: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., "Państwo i Prawo"
  Data:
  konferencja 13 stycznia 2017 r.
  Status:
  Opublikowana
 1. Powoływanie sędziów konstytucyjnych w wybranych państwach europejskich
  Autorzy:
  Redaktorzy Anna Chmielarz-Grochal, Anna Michalak, Jarosław Sułkowski
  Książka:
  Powoływanie sędziów konstytucyjnych w wybranych państwach europejskich (rok: 2017, tom: 1, strony: 1-292 w fomacie doc.), Wydawca: Wolters-Kluwer
  Status:
  Opublikowana
 2. Udział Prezydenta Republiki Francuskiej w powoływaniu członków Rady Konstytucyjnej
  Autorzy:
  A. Chmielarz-Grochal
  Książka:
  Zagadnienia prawa konstytucyjnego. Polskie i zagraniczne rozwiązania ustrojowe. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Dariuszowi Góreckiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin (rok: 2016, tom: 1, strony: 41–50), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Status:
  Opublikowana
 3. Seimo dalyvavimas Konstitucinio Teismo teiseju rinkimuose
  Autorzy:
  Anna Michalak
  Książka:
  Lietuvos ir Lenkijos Konstitucines Teises Aktualijos: Parlamentas (rok: 2016, tom: 1, strony: 102–114), Wydawca: Uniwersytet Wileński
  Status:
  Opublikowana