Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Prawne instrumenty zarządzania ryzykiem w produkcji rolnej

2013/09/B/HS5/00683

Słowa kluczowe:

ryzyk w produkcji rolnej zarządzanie ryzykiem ubezpieczenie kontraktacja Wspólna Polityka Rolna

Deskryptory:

 • HS5_3: Prawo publiczne i socjalne, nauka o administracji
 • HS5_5: Prawo prywatne
 • HS5_11: Inne zagadnienia pokrewne

Panel:

HS5 - Normy i władza: prawo, nauki o polityce, polityka regionalna i społeczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ekonomiczno-Społeczny

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Izabela Lipińska 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 89 150 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-04-01

Zakończenie projektu: 2016-12-31

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (17)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. Contractual relations on the EU agricultural market in the context of food security and production risk,
  Autorzy:
  Izabela Lipinska
  Czasopismo:
  Food Security, Food Safety, Food Quality (rok: 2016, tom: 8, strony: 187-196), Wydawca: NOMOS
  Status:
  Opublikowana
 2. Financing risk management in agriculture in the light of the Common Agricultural Policy
  Autorzy:
  Izabela Lipinska
  Czasopismo:
  Przegląd Prawa Rolnego (rok: 2016, tom: 1, strony: 97-108), Wydawca: UAM Poznan
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.14746/ppr.2016.18.1.7 - link do publikacji
 3. Mutual funds as a legal instrument of risk management in agriculture
  Autorzy:
  Izabela Lipinska
  Czasopismo:
  Agricoltura Istituzioni Mercati (rok: 2015, tom: 1, strony: 181-191), Wydawca: FrancoAngeli
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3280/AIM2013-001011 - link do publikacji
 4. Prawna organizacja rynku rolnego w aspekcie zarządzania ryzykiem w produkcji rolnej
  Autorzy:
  Izabela Lipinska
  Czasopismo:
  Studia Iuridica Lublinensia (rok: 2017, tom: 3, strony: 415-432), Wydawca: Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  Status:
  Opublikowana
 5. Prawne instrumenty zarządzania kryzysowego w rolnictwie
  Autorzy:
  Izabela Lipinska
  Czasopismo:
  Przegląd Prawa Rolnego (rok: 2014, tom: 15, strony: 83-96), Wydawca: Wydawnictwo UAM
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.14746/ppr.2014.15.2.5 - link do publikacji
 6. Stosunki umowne na rynku rolnym a poprawa funkcjonowania łańcucha rolno-spożywczego
  Autorzy:
  Izabela Lipińska
  Czasopismo:
  Logistyka (rok: 2014, tom: 6, strony: 13521-13525), Wydawca: Instytut Logistyki i Magazynowania
  Status:
  Opublikowana
 7. Z prawnej problematyki stabilizacji dochodów w rolnictwie
  Autorzy:
  Izabela Lipińska
  Czasopismo:
  Studia Iuridica Agraria (rok: 2015, tom: XIII, strony: 229-242), Wydawca: Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
  Status:
  Opublikowana
 8. Crop and Livestock Insurance as Risk Management Instruments in Polish Agriculture Compared to the EU Regulations
  Autorzy:
  Izabela Lipinska
  Czasopismo:
  EU agrarian Law (rok: 2016, tom: 2, strony: 13-19), Wydawca: The Journal of Slovak University of Agriculture in Nitra
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/eual-2016-0007 - link do publikacji
 9. Institutional Risk in Agricultural Production in the Face of Negotiating the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)
  Autorzy:
  Izabela Lipinska
  Czasopismo:
  Journal of Agribusiness and Rural Development (rok: 2016, tom: 4, strony: 591-596), Wydawca: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.17306/JARD.2016.85 - link do publikacji
 10. Ryzyko innowacyjne w produkcji żywności – aspekty prawne i ekonomiczne
  Autorzy:
  Izabela Lipińska
  Czasopismo:
  Roczniki Naukowe (rok: 2015, tom: XVII, strony: 129-134), Wydawca: Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
  Status:
  Opublikowana
 11. Managing the Risk in Agriculture Production: The Role of Government
  Autorzy:
  Izabela Lipinska
  Czasopismo:
  European Countryside (rok: 2016, tom: 2, strony: 86-97), Wydawca: MENDELU
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/euco-2016-0007 - link do publikacji
 12. Instrumenty ograniczania ryzyka produkcyjnego na rynku rolnym w aspekcie globalizacji - wybrane zagadnienia prawne i ekonomiczne
  Autorzy:
  Izabela Lipinska
  Czasopismo:
  Zeszyty Naukowe SGGW "Problemy Rolnictwa Światowego" (rok: 2016, tom: 2, strony: 199-208), Wydawca: SGGW
  Status:
  Opublikowana
 13. System ubezpieczeń rolnych w Turcji jako instrument Ograniczania ryzyka produkcyjnego
  Autorzy:
  Izabela Lipinska
  Czasopismo:
  Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Roczniki Naukowe (rok: 2016, tom: XVIII, strony: 178-183), Wydawca: Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
  Status:
  Opublikowana
 14. Pojęcie szkody w produkcji rolniczej w aspekcie zarządzania ryzkiem
  Autorzy:
  Izabela Lipińska
  Czasopismo:
  Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (rok: 2014, tom: 101, strony: 105-115), Wydawca: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
  Status:
  Opublikowana
 15. Prawne aspekty zarządzania ryzykiem produkcyjnym w USA na przykładzie ubezpieczeń upraw rolnych
  Autorzy:
  Izabela Lipinska
  Czasopismo:
  Studia Iuridica Agraria (rok: 2016, tom: XIV, strony: 355-372), Wydawca: Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
  Status:
  Opublikowana
 16. Prawno-ekonomiczne aspekty problematyki ograniczania ryzyka w produkcji rolnej na przykładzie rozwiązań w wybranych państwach
  Autorzy:
  Izabela Lipinska
  Czasopismo:
  Zeszyty Naukowe SGGW "Problemy Rolnictwa Światowego" (rok: 2016, tom: 3, strony: 261-270), Wydawca: SGGW
  Status:
  Opublikowana
 17. Rola integracji poziomej w ograniczaniu występowania ryzyka produkcyjnego w kontekście reformy wspólnej polityki rolnej – aspekty prawne i ekonomiczne
  Autorzy:
  Izabela Lipińska
  Czasopismo:
  Roczniki Naukowe SERIA (rok: 2014, tom: 5, strony: 139-145), Wydawca: Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
  Status:
  Opublikowana
 1. The Common Agricultural Policy Evolution in the Scope of Production Risk Management in Agriculture
  Autorzy:
  Izabela Lipinska
  Konferencja:
  XIV World Congress of Agrarian Law (rok: 2016, ), Wydawca: UMAU
  Data:
  konferencja 10-15.09
  Status:
  Opublikowana
 2. The Effectiveness of Production Risk Management in Agriculture – the Assessment of the Legal Tools, Raport Indywidualny, Komisja nr III
  Autorzy:
  Izabela Lipińska
  Konferencja:
  XXVIII European Congress of Agricultural Law (rok: 2015, ), Wydawca: CEDR
  Data:
  konferencja 9-13 września 2015
  Status:
  Opublikowana
 1. Ubezpieczenie upraw i zwierząt gospodarskich jako instrument zarządzania ryzykiem produkcyjnym w Polsce i UE
  Autorzy:
  Izabela Lipinska
  Książka:
  Kwestia agrarna. Zagadnienia prawne i ekonomiczne (rok: 2016, tom: -, strony: 217-232), Wydawca: FAPA
  Status:
  Opublikowana
 2. Prawne aspekty zarządzania ryzykiem produkcyjnym w świetle zreformowanej WPR
  Autorzy:
  Izabela Lipińska
  Książka:
  Prawne mechanizmy wspierania i ochrony rolnictwa rodzinnego w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej (rok: 2015, tom: -, strony: 351-362), Wydawca: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA
  Status:
  Opublikowana