Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Obszary podmiejskie jako kluczowe wyzwanie w zintegrowanym zarządzaniu zasobami wodnymi na terenach zurbanizowanych

2013/09/D/HS4/01858

Słowa kluczowe:

zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi na obszarach zurbanizowanych planowanie przestrzenne GIS analiza wielokryterialna retencyjność zlewni

Deskryptory:

 • HS4_14: Gospodarka przestrzenna
 • HS4_5: Ludność, gospodarka, rozwój społeczno-ekonomiczny, rozwój zrównoważony

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Karol Mrozik 

Liczba wykonawców projektu: 10

Konkurs: SONATA 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 311 766 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-04-07

Zakończenie projektu: 2018-07-06

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (15)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 1. Doświadczenia w identyfikacji tła krajobrazowego dla krajobrazów o charakterze rolniczym na obszarze podmiejskim Wrocławia
  Autorzy:
  Krajewski P., Solecka I., Mrozik K.
  Czasopismo:
  Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego (rok: 2017, tom: 37, strony: 117-126), Wydawca: Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego
  Status:
  Opublikowana
 2. Forest Landscape Change and Preliminary Study on Its Driving Forces in Ślęża Landscape Park (Southwestern Poland) in 1883-2013 IF: 2,592
  Autorzy:
  Krajewski P., Solecka I., Mrozik K.
  Czasopismo:
  Sustainability (rok: 2018, tom: 10, strony: 4526: 1-21.), Wydawca: MDPI SWITZERLAND
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/su10124526 - link do publikacji
 3. Suburbanizacja w wybranych gminach wiejskich Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego
  Autorzy:
  Mrozik K., Idczak P.
  Czasopismo:
  Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (rok: 2015, tom: 42, strony: 183-194), Wydawca: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Szczeciński
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18276/sip.2015.42/2-16 - link do publikacji
 4. Assessment of Retention Potential Changes as an Element of Suburbanization Monitoring on Example of an Ungauged Catchment in Poznań Metropolitan Area (Poland) IF: 0,808
  Autorzy:
  Mrozik K.
  Czasopismo:
  Annual Set The Environment Protection Rocznik Ochrona Środowiska (rok: 2016, tom: 18, strony: 188-200), Wydawca: Middle Pomeranian Scientific Society of the Environment Protection
  Status:
  Opublikowana
 5. Efektywność ekonomiczna jako kategoria wykorzystywana w ewaluacji ex ante rozwiązań kształtujących retencję zlewni rzecznej
  Autorzy:
  Idczak P., Mrozik K.
  Czasopismo:
  Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (rok: 2015, tom: 42, strony: 161-171), Wydawca: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Szczeciński
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18276/sip.2015.42/2-14 - link do publikacji
 6. Periurbanisation – evidence from Polish metropolitan areas
  Autorzy:
  Idczak P., Mrozik K.
  Czasopismo:
  Economic and Environmental Studies (rok: 2018, tom: 18 (1), strony: 173-192), Wydawca: Uniwersytet Opolski Wydział Ekonomiczny
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.25167/ees.2018.45.11 - link do publikacji
 7. Audyt krajobrazowy a realizacja zapisów europejskiej konwencji krajobrazowej w Polsce na przykładzie wybranego obszaru podmiejskiego Wrocławia
  Autorzy:
  Krajewski P., Mrozik K.
  Czasopismo:
  Studia i Prace WNEiZ US (rok: 2017, tom: 47/2, strony: 207-218), Wydawca: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Szczeciński
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18276/sip.2017.47/2-19 - link do publikacji
 8. Optymalizacja procesu decyzyjnego dotyczącego kształtowania zdolności retencyjnych zlewni przy zastosowaniu metody AHP
  Autorzy:
  K. Mrozik, P. Idczak
  Czasopismo:
  Studia i Prace WNEiZ US (rok: 2016, tom: 46/2, strony: 83-94), Wydawca: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Szczeciński
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18276/sip.2016.46/2-07 - link do publikacji
 9. Przestrzenne zróżnicowanie kosztów realizacji zaktualizowanego programu wodno-środowiskowego kraju
  Autorzy:
  Mrozik K., Idczak P., Adamska A.
  Czasopismo:
  Studia i Prace WNEiZ US (rok: 2017, tom: 49/1, strony: 243-253), Wydawca: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Szczeciński
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18276/sip.2017.49/1-20 - link do publikacji
 10. Suburbanizacja a możliwości zrównoważonego rozwoju przestrzennego wybranych gmin wiejskich Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego
  Autorzy:
  Mrozik K., Noskowiak A.
  Czasopismo:
  Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich (rok: 2018, tom: 3 (1), strony: 755-769), Wydawca: STOWARZYSZENIE INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH afiliowane przy Komisji Technicznej Infrastruktury Wsi, Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.14597/INFRAECO.2018.3.1.051 - link do publikacji
 11. The capacity of ecosystem services in small water retention measures
  Autorzy:
  Mrozik K., Idczak P.
  Czasopismo:
  Ekonomia i Środowisko (rok: 2017, tom: 3(62), strony: 37-48), Wydawca: Fundacja Ekonomistów Środiwiska i Zasobów Naturalnych
  Status:
  Opublikowana
 12. Ländliche Gebiete als die Herausforderung der Siedlungswasserwirtschaft in Polen IF: 0,202
  Autorzy:
  Mrozik K., Napierała M., Idczak P.
  Czasopismo:
  WasserWirtschaft (rok: 2020, tom: 1, strony: 38-45), Wydawca: Springer Nature Switzerland AG
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s35147-019-0323-0 - link do publikacji
 13. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego jako element monitoringu rozwoju lokalnego
  Autorzy:
  Mrozik K.
  Czasopismo:
  Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (rok: 2015, tom: 42, strony: 149-160), Wydawca: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Szczeciński
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18276/sip.2015.42/2-130 - link do publikacji
 14. Chłonność demograficzna jako kategoria wykorzystywana w procesie planowania zrównoważonej polityki przestrzennej gminy
  Autorzy:
  Idczak P., Mrozik K.
  Czasopismo:
  Studia i Prace WNEiZ US (rok: 2017, tom: 47/2, strony: 55-66), Wydawca: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Szczeciński
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18276/sip.2017.47/2-05 - link do publikacji
 15. Peryurbanizacja w Poznańskim Obszarze Metropolitalnym
  Autorzy:
  P. Idczak, K. Mrozik
  Czasopismo:
  Studia i Prace WNEiZ US (rok: 2016, tom: 46/2, strony: 243-254), Wydawca: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Szczeciński
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18276/sip.2016.46/2-21 - link do publikacji
 1. Assessment of the economic efficiency of Solutions shaping the Retention Capacity of the River Catchment in the Poznan Metropolitan Area
  Autorzy:
  Idczak P., Mrozik K.
  Konferencja:
  Regional Studies Association Annual Conference 2015: Global Growth Agendas: Regions, Institutions and Sustainability (rok: 2015, ), Wydawca: Regional Studies Association, Università Cattolica del Sacro Cuore
  Data:
  konferencja 24-27.05.2015
  Status:
  Opublikowana
 2. Main Chalanges of Water Resource Management in Metropolitan Area of Polish Second Tier Cities
  Autorzy:
  Mrozik K., Idczak P.
  Konferencja:
  Regional Studies Association Annual Conference 2015: Global Growth Agendas: Regions, Institutions and Sustainability (rok: 2015, ), Wydawca: Regional Studies Association, Università Cattolica del Sacro Cuore
  Data:
  konferencja 24-27.05.2015
  Status:
  Opublikowana