Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Zaawansowane funkcjonalne materiały hybrydowe krzemionka-lignina

2013/09/B/ST8/00159

Słowa kluczowe:

materiały hybrydowe krzemionka-lignina funkcjonalizacja powierzchni aktywacja i modyfikacja ligniny bioaktywne koloidy biosensory elektroaktywne elektrody kompozytowe biopolimery

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Teofil Jesionowski 

Liczba wykonawców projektu: 11

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 870 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-02-20

Zakończenie projektu: 2017-02-19

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Spektrofotometr FT-IR z oprzyrządowaniem. Za kwotę 195 000 PLN
 2. Forma o odpowiednim kształcie do technologii wtrysku. Za kwotę 19 065 PLN
 3. Spektrofotometr UV-Vis. Za kwotę 45 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (21)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (5)
 • Publikacje książkowe (3)
 1. Activated lignin and aminosilane-grafted silica as precursors in hybrid material production IF: 0,977
  Autorzy:
  Klapiszewski Ł., Szalaty T.J., Zdarta J., Jesionowski T.
  Czasopismo:
  Physicochem. Probl. Miner. Process. (rok: 2016, tom: 52, strony: 459-478), Wydawca: Wroclaw University of Technology
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5277/ppmp160138 - link do publikacji
 2. Advanced organic-inorganic hybrid fillers as functional additives for poly(vinyl chloride) IF: 0,718
  Autorzy:
  Tomaszewska J., Klapiszewski Ł., Skórczewska K., Szalaty T.J., Jesionowski T.
  Czasopismo:
  Polimery (rok: 2017, tom: 62, strony: 19-26), Wydawca: Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.14314/polimery.2017.019 - link do publikacji
 3. Deposition of silver nanoparticles on organically-modified silica in the presence of lignosulfonate IF: 3,708
  Autorzy:
  Milczarek G., Motylenko M., Modrzejewska-Sikorska A., Klapiszewski Ł., Wysokowski M., Bazhenov V.V., Piasecki A., Konował E., Ehrlich H., Jesionowski T.
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2014, tom: 4, strony: 52476–52484), Wydawca: RSC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C4RA08418G - link do publikacji
 4. Lignosulfonate as a byproduct of wood pulp production: A potential precursor for the preparation of functional hybrid materials
  Autorzy:
  Klapiszewski Ł., Szalaty T.J., Szatkowski T., Jesionowski T.
  Czasopismo:
  ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN – POLONIA (rok: 2016, tom: LXXI, strony: 47-68), Wydawca: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.17951/aa.2016.71.1.47 - link do publikacji
 5. Lipase B from Candida antarctica Immobilized on a Silica-Lignin Matrix as a Stable and Reusable Biocatalytic System IF: 2,964
  Autorzy:
  Zdarta J., Klapiszewski Ł., Jedrzak A., Nowicki M., Moszynski D., Jesionowski T.
  Czasopismo:
  Catalysts (rok: 2017, tom: 7, strony: 44582), Wydawca: MDPI - Open Access Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/catal7010014 - link do publikacji
 6. Modification of chitin with kraft lignin and development of new biosorbents for removal of cadmium(II) and nickel(II) ions IF: 3,512
  Autorzy:
  Wysokowski M., Klapiszewski Ł., Moszyński D., Bartczak P., Szatkowski T., Majchrzak I., Siwińska-Stefańska K., Bazhenov V.V., Jesionowski T.
  Czasopismo:
  Mar. Drugs (rok: 2014, tom: 12, strony: 2245-2268), Wydawca: MDPI - Open Access Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/md12042245 - link do publikacji
 7. Silica conjugated with kraft lignin and its use as a novel 'green' sorbent for hazardous metal ions removal IF: 4,058
  Autorzy:
  Klapiszewski Ł., Bartczak P., Wysokowski M., Jankowska M., Kabat K., Jesionowski T.
  Czasopismo:
  Chem. Eng. J. (rok: 2015, tom: 260, strony: 684–693), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.cej.2014.09.054 - link do publikacji
 8. Treatment of model solutions and wastewater containing selected hazardous metal ions using a chitin/lignin hybrid material as an effective sorbent IF: 4,01
  Autorzy:
  Bartczak P., Klapiszewski Ł., Wysokowski M., Majchrzak I., Czernicka W., Piasecki A., Ehrlich H., Jesionowski T.
  Czasopismo:
  J. Env. Manage. (rok: 2017, tom: 204, strony: 300-310), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jenvman.2017.08.059 - link do publikacji
 9. Functionalization of organically modified silica with gold nanoparticles in the presence of lignosulfonate IF: 2,858
  Autorzy:
  Konował E., Modrzejewska-Sikorska A., Motylenko M., Klapiszewski Ł., Wysokowski M., Bazhenov V.V., Rafaja D., Ehrlich H., Milczarek G., Jesionowski T.
  Czasopismo:
  Int. J. Biol. Macromol. (rok: 2016, tom: 85, strony: 74-81), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ijbiomac.2015.12.071 - link do publikacji
 10. Nucleation ability of advanced functional silica/lignin hybrid fillers in polypropylene composites IF: 1,781
  Autorzy:
  Borysiak S., Klapiszewski Ł., Bula K., Jesionowski T.
  Czasopismo:
  J. Therm. Anal. Calorim. (rok: 2016, tom: 126, strony: 251–262), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10973-016-5390-1 - link do publikacji
 11. Preparation and Characterization of Novel PVC/Silica–Lignin Composites IF: 3,681
  Autorzy:
  Klapiszewski Ł., Pawlak F., Tomaszewska J., Jesionowski T.
  Czasopismo:
  Polymers (rok: 2015, tom: 7, strony: 1767-1788), Wydawca: MDPI - Open Access Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/polym7091482 - link do publikacji
 12. Silica/lignosulfonate hybrid materials: Preparation and characterization IF: 1,329
  Autorzy:
  Klapiszewski Ł., Zdarta J., Szatkowski T., Wysokowski M., Nowacka M., Szwarc-Rzepka K., Bartczak P., Siwińska-Stefańska K., Ehrlich H., Jesionowski T.
  Czasopismo:
  Cent. Eur. J. Chem. (rok: 2014, tom: 12, strony: 719-735), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2478/s11532-014-0523-5 - link do publikacji
 13. Supermolecular structure and nucleation ability of polylactide-based composites with silica/lignin hybrid fillers IF: 2,042
  Autorzy:
  Grząbka-Zasadzińska A., Klapiszewski Ł., Bula K., Jesionowski T., Borysiak S.
  Czasopismo:
  J. Therm. Anal. Calorim. (rok: 2016, tom: 126, strony: 263-275), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10973-016-5311-3 - link do publikacji
 14. A novel functional silica/lignin hybrid material as a potential bio-based polypropylene filler IF: 1,455
  Autorzy:
  Bula K., Klapiszewski Ł., Jesionowski T.
  Czasopismo:
  Polym. Compos. (rok: 2015, tom: 36, strony: 913-922), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/pc.23011 - link do publikacji
 15. Carbon paste electrode based on functional GOx/silica-lignin systemto prepare an amperometric glucose biosensor IF: 5,401
  Autorzy:
  Jędrzaka A., Rębiś T., Klapiszewski Ł., Zdarta J., Milczarek G., Jesionowskia T.
  Czasopismo:
  Sensor Actuator B-Chem. (rok: 2018, tom: 256, strony: 176-185), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 16. Chitin-Lignin Material as a Novel Matrix for Enzyme Immobilization IF: 2,853
  Autorzy:
  Zdarta J., Klapiszewski Ł., Wysokowski M., Norman M., Kołodziejczak-Radzimska A., Moszyński D., Ehrlich H., Maciejewski H., Stelling A.L., Jesionowski T.
  Czasopismo:
  Mar. Drugs (rok: 2015, tom: 13, strony: 2424-2446), Wydawca: MDPI - Open Access Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/md13042424 - link do publikacji
 17. Kraft lignin/silica–AgNPs as a functional material with antibacterial activity IF: 4,152
  Autorzy:
  Klapiszewski Ł., Rzemieniecki T., Krawczyk M., Malina D., Norman M., Zdarta J., Majchrzak I., Dobrowolska A., Czaczyk K., Jesionowski T.
  Czasopismo:
  Colloid. Surf. B (rok: 2015, tom: 134, strony: 220–228), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.colsurfb.2015.06.056 - link do publikacji
 18. Structural and electrochemical properties of multifunctional silica/lignin materials IF: 2,129
  Autorzy:
  Jesionowski T., Klapiszewski Ł., Milczarek G.
  Czasopismo:
  Mater. Chem. Phys. (rok: 2014, tom: 147, strony: 1049-1057), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.matchemphys.2014.06.058 - link do publikacji
 19. The effect of silver salt in the synthesis of lignosulfonate-stabilized silver nanoparticles IF: 2,74
  Autorzy:
  Modrzejewska-Sikorska A., Konował E., Cichy A., Nowicki M., Milczarek G., Jesionowski T.
  Czasopismo:
  J. Mol. Liq. (rok: 2017, tom: 240, strony: 80-86), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.molliq.2017.05.065 - link do publikacji
 20. Lignosulfonate-stabilized selenium nanoparticles and their deposition on spherical silica IF: 3,138
  Autorzy:
  Modrzejewska-Sikorska A., Konował E., Klapiszewski Ł., Nowaczyk G., Jurga S., Jesionowski T., Milczarek G.
  Czasopismo:
  Int. J. Biol. Macromol. (rok: 2017, tom: 103, strony: 403-408), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ijbiomac.2017.05.083 - link do publikacji
 21. Influence of Processing Conditions on the Thermal Stability and Mechanical Properties of PP/Silica-Lignin Composites IF: 1,195
  Autorzy:
  Klapiszewski Ł., Bula K., Sobczak M., Jesionowski T.
  Czasopismo:
  Int. J. Polym. Sci. (rok: 2016, tom: 1627258, strony: 44570), Wydawca: Hindawi Publishing Corporation
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1155/2016/1627258 - link do publikacji
 1. Hybrydowe napełniacze krzemionka/lignina w kompozytach z polilaktydem
  Autorzy:
  Grząbka-Zasadzińska A., Klapiszewski Ł., Jesionowski T., Borysiak S.
  Konferencja:
  BioOrg 2015, I Wielkopolskie Seminarium Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów (rok: 2015, ), Wydawca: Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska
  Data:
  konferencja 5 grudnia 2015
  Status:
  Opublikowana
 2. Kompozyty PLA z hybrydowym napełniaczem krzemionka/lignina
  Autorzy:
  Grząbka-Zasadzińska A., Klapiszewski Ł., Jesionowski T., Borysiak S.
  Konferencja:
  BioOrg 2015, I Wielkopolskie Seminarium Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów (rok: 2015, ), Wydawca: Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska
  Data:
  konferencja 5 grudnia 2015
  Status:
  Opublikowana
 3. Funkcjonalne materiały hybrydowe SiO2-lignosulfonian magnezu otrzymywane z użyciem różnych typów krzemionek
  Autorzy:
  Szalaty T., Klapiszewski Ł., Norman M., Wrzał M., Siwińska-Stefańska K., Jesionowski T.
  Konferencja:
  X Konferencja Technologie Bezodpadowe i Zagospodarownie Odpadów w Przemyśle i Rolnictwie (rok: 2016, ), Wydawca: volumina.pl Daniel Krzanowski
  Data:
  konferencja 14-17 czerwca 2016
  Status:
  Opublikowana
 4. Synteza oraz charakterystyka hybryd krzemionkowo-ligninowych z wykorzystaniem zolu kwasu krzemowego
  Autorzy:
  Szalaty T., Klapiszewski Ł., Jesionowski T.
  Konferencja:
  X Konferencja Technologie Bezodpadowe i Zagospodarownie Odpadów w Przemyśle i Rolnictwie (rok: 2016, ), Wydawca: volumina.pl Daniel Krzanowski
  Data:
  konferencja 14-17 czerwca 2016
  Status:
  Opublikowana
 5. Usuwanie jonów ołowiu(II) w procesie adsorpcji z wykorzystaniem funkcjonalnego biosorbentu SiO2-lignina
  Autorzy:
  Klapiszewski Ł., Bartczak P., Jesionowski T.
  Konferencja:
  X Konferencja Technologie Bezodpadowe i Zagospodarownie Odpadów w Przemyśle i Rolnictwie (rok: 2016, ), Wydawca: volumina.pl Daniel Krzanowski
  Data:
  konferencja 14-17 czerwca 2016
  Status:
  Opublikowana
 1. Ocena procesu syntezy kompozytów krzemionka-lignosulfonian-nanometal oraz ich zdolności oraz ich zdolności katalitycznych za pomocą techniki UV-Vis
  Autorzy:
  Klapiszewski Ł., Konował E., Modrzejewska-Sikorska A., Milczarek G., Jesionowski T.
  Książka:
  Nauka i Przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, Praca zbiorowa pod redakcją prof. dr. hab. Zbigniewa Hubickiego (rok: 2016, tom: II, strony: 648-651), Wydawca: Wydawnictwo UMCS w Lublinie
  Status:
  Opublikowana
 2. Adsorpcja kwasu 2,4-dichlorofenoksyoctowego z wykorzystaniem sorbentu hybrydowego krzemionka-lignina
  Autorzy:
  Klapiszewski Ł., Bartczak P., Franke A., Jesionowski T.
  Książka:
  Nauka i Przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, Praca zbiorowa pod redakcją prof. dr. hab. Zbigniewa Hubickiego (rok: 2015, tom: I, strony: 847-850), Wydawca: Wydawnictwo UMCS w Lublinie
  Status:
  Opublikowana
 3. Metody spektroskopowe w charakterystyce zaawansowanych układów hybrydowych
  Autorzy:
  Jesionowski T.
  Książka:
  Nauka i Przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, Praca zbiorowa pod redakcją prof. dr. hab. Zbigniewa Hubickiego (rok: 2015, tom: I, strony: 835-842), Wydawca: Wydawnictwo UMCS w Lublinie
  Status:
  Opublikowana