Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Teoria sądu w filozoficznej Szkole Lwowskiej

2013/09/D/HS1/00690

Słowa kluczowe:

teoria sądu filozoficzna Szkoła Lwowska

Deskryptory:

 • HS1_1: Historia filozofii (starożytnej, średniowiecznej, nowożytnej i współczesnej) i historia idei
 • HS1_3: Epistemologia (w tym: źródła poznania, kryteria prawdy, filozofia języka)
 • HS1_4: Logika, metodologia nauk, filozofia nauki

Panel:

HS1 - Fundamentalne pytania o naturę człowieka i otaczającej go rzeczywistości: filozofia, nauki o poznaniu, religioznawstwo, teologia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Stepan Ivanyk 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: SONATA 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 82 800 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-05-29

Zakończenie projektu: 2017-05-28

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (6)
 • Publikacje książkowe (6)
 1. K. Ajdukiewicz. Konspekt wykładów z logiki wygłoszonych w Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie w roku akademickim 1924/1925 sporządzony przez Stefana Ołeksiuka
  Autorzy:
  Stepan Ivanyk, Hubert Bożek
  Czasopismo:
  Filozofia Nauki (rok: 2017, tom: R.XXV, nr 2(98), strony: 137-159), Wydawca: Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego
  Status:
  Opublikowana
 2. Franz Brentano's and Kazimierz Twardowski's theories of mental acts: comparative analysis
  Autorzy:
  Stepan Ivanyk
  Czasopismo:
  Austrian Journal of Humanities and Social Sciences (rok: 2015, tom: 45242, strony: 91-95), Wydawca: "East West" Association for Advanced Studies and Higher Education
  Status:
  Opublikowana
 3. Stefana Ołeksiuka analiza sądu spostrzeżeniowego
  Autorzy:
  Stepan Ivanyk, Rafał Kur
  Czasopismo:
  Studia z Historii Filozofii (rok: 2015, tom: 4 (6), strony: 77-84), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12775/szhf.2015.049 - link do publikacji
 1. Does logic reform entail ethics reform? (In the context of the theory of judgment and feelings by Franz Brentano)
  Autorzy:
  Stepan Ivanyk, Tauekel Ospanov
  Konferencja:
  Międzynarodowa konferencja naukowa "XXVІI Odczyty Poświęcone Pamięci Założyciela Szkoły Lwowsko-Warszawskiej Kazimierza Twardowskiego" (rok: 2015, ), Wydawca: Wydawnictwo "LigaPres" (Lwów)
  Data:
  konferencja 11-12.02.2015
  Status:
  Opublikowana
 2. Władysław Witwicki's and Tadeusz Czeżowski's theories of perceptual judgments: comparative analysis
  Autorzy:
  Stepan Ivanyk
  Konferencja:
  Międzynarodowa konferencja naukowa "XXIX Odczyty Poświęcone Pamięci Założyciela Szkoły Lwowsko-Warszawskiej Kazimierza Twardowskiego" (rok: 2017, ), Wydawca: Wydawnictwo "LigaPres" (Lwów)
  Data:
  konferencja 10-11.02.2017
  Status:
  Opublikowana
 3. On the method of solving the mind-body problem in Lvov-Warsaw School
  Autorzy:
  Stepan Ivanyk, Zinakul Bisembayeva
  Konferencja:
  Humanities and Social Sciences in Europe: Achievements and Perspectives. 4th International symposium (rok: 2014, ), Wydawca: "East West" Association for Advanced Studies and Higher Education
  Data:
  konferencja 30.06.2014
  Status:
  Opublikowana
 4. The issue of human freedom as a starting point of the emergence of Jan Łukasiewicz's three-valued logic
  Autorzy:
  Stepan Ivanyk
  Konferencja:
  Międzynarodowa konferencja naukowa "XXVІII Odczyty Poświęcone Pamięci Założyciela Szkoły Lwowsko-Warszawskiej Kazimierza Twardowskiego" (rok: 2016, ), Wydawca: Wydawnictwo "LigaPres" (Lwów)
  Data:
  konferencja 11-12.02.2016
  Status:
  Opublikowana
 5. Клопіт з існуванням в теорії судження Казимежа Твардовського [Kłopot z istnieniem w teorii sądu Kazimierza Twardowskiego"] (publikacja w języku ukraińskim)
  Autorzy:
  Stepan Ivanyk
  Konferencja:
  Międzynarodowa konferencja naukowa "XXVІ Odczyty Poświęcone Pamięci Założyciela Szkoły Lwowsko-Warszawskiej Kazimierza Twardowskiego" (rok: 2014, ), Wydawca: Wydawnictwo "LigaPres" (Lwów)
  Data:
  konferencja 11-12.02.2014
  Status:
  Opublikowana
 6. Теория суждения Казимира Айдукевича [Teoria sądu Kazimierza Ajdukiewicza] (publikacja w języku rosyjskim)
  Autorzy:
  Stepan Ivanyk, Zinakul Bisembayeva
  Konferencja:
  The main goal of the mangilik el" idea – common aim and common future (rok: 2016, ), Wydawca: Елтаным баспасы
  Data:
  konferencja 5-6.12.2016
  Status:
  Opublikowana
 1. Relation between judgments and perceptions from the point of view of Twardowski's School
  Autorzy:
  Stepan Ivanyk
  Książka:
  Szkoła Lwowsko-Warszawska – interdyscyplinarne interpretacje, konotacje i kontynuacje (rok: 2018, ), Wydawca: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 2. Waltera Auerbacha krytyczna analiza pojęcia obiektywu
  Autorzy:
  Stepan Ivanyk
  Książka:
  Myśli o języku, nauce i wartościach. Seria druga (rok: 2016, tom: 1, strony: 176-184), Wydawca: Semper
  Status:
  Opublikowana
 3. [całość książki]
  Autorzy:
  Stepan Ivanyk [redakcja]
  Książka:
  Teoria sądów w lwowskiej szkole filozoficznej (rok: 2018, tom: ., strony: 592), Wydawca: Lwowskie Towarzystwo Filozoficzne im. Kazimierza Twardowskiego
  Status:
  Opublikowana
 4. [całość książki]
  Autorzy:
  Stepan Ivanyk, Maria Lewicka [redakcja naukowa]
  Książka:
  Stefan Baley "Wybrane pisma psychologiczne. Psychologia muzyki i psychologia wychowawcza"" (rok: 2016, tom: 2, strony: 368), Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
  Status:
  Opublikowana
 5. [całość książki]
  Autorzy:
  Stepan Ivanyk i inn.
  Książka:
  Sympozjum upamiętniające 150-ą rocznicę narodzin Kazimierza Twardowskiego "Filozofia Kazimierza Twardowskiego: historia i współczesne interpretacje" " (rok: 2016, tom: 1, strony: 24), Wydawca: Lwowskie Towarzystwo Filozoficzne im. K. Twardowskiego
  Status:
  Opublikowana
 6. [całość książki]
  Autorzy:
  Stepan Ivanyk, Maria Lewicka [redakcja naukowa]
  Książka:
  Stefan Baley "Wybrane pisma psychologiczne. Psychologia deskryptywna i psychoanaliza" (rok: 2016, tom: 1, strony: 352), Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
  Status:
  Opublikowana