Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Dynamika siły w późnowestfalskim środowisku międzynarodowym

2013/09/N/HS5/04391

Słowa kluczowe:

siła póżnowestfalskie środowisko międzynarodowe hard power soft power smart power zasada nieoznaczoności

Deskryptory:

 • HS5_7: Systemy i ruchy polityczne oraz stosunki międzynarodowe
 • HS5_10: Bezpieczeństwo i obronność
 • HS3_1: Historia epok dawnych (starożytna, średniowieczna, wczesnonowożytna), historia nowożytna i najnowsza (XIX-XX w.)

Panel:

HS5 - Normy i władza: prawo, nauki o polityce, polityka regionalna i społeczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Politologii

woj. lubelskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Adrian Szumowski 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 37 580 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-03-24

Zakończenie projektu: 2015-09-23

Planowany czas trwania projektu: 12 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje książkowe (3)
 1. Dynamics of Power in late-Westphalian international environment. Syria case study (2011-2014)
  Autorzy:
  Joanna Marszałek-Kawa (ed.)
  Książka:
  Aspects of Contemporary Asia. Security and Economy (rok: 2015, tom: nie dotyczy, strony: 154-184), Wydawca: Wydawnictwo Adam Marszałek
  Status:
  Opublikowana
 2. Dynamika siły w późnowestfalskim środowisku międzynarodowym. Przypadek Syrii (2011-2014)
  Autorzy:
  Joanna Marszałek-Kawa (red.)
  Książka:
  Bezpieczeństwo współczesnej Azji (rok: 2015, tom: nie dotyczy, strony: 298-331), Wydawca: Wydawnictwo Adam Marszałek
  Status:
  Opublikowana
 3. Siła Unii Europejskiej w XXI wieku - perspektywy
  Autorzy:
  Elżbieta Lesiewicz (red.)
  Książka:
  Zmieniająca się Unia Europejska. Wybrane aspekty polityczne i społeczno-gospodarcze (rok: 2015, tom: nie dotyczy, strony: 77-90), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM
  Status:
  Opublikowana