Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

W POSZUKIWANIU MODELU PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU WŚRÓD OSÓB STARSZYCH - ANALIZA PRAWNA

2013/09/B/HS5/04137

Słowa kluczowe:

PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU OSOBY STARSZE GRUPY SZCZEGÓLNEGO RYZYKA NA RYNKU PRACY POPIERANIE ZATRUDNIENIA INSTRUMENTY RYNKU PRACY,

Deskryptory:

 • HS5_3: Prawo publiczne i socjalne, nauka o administracji
 • HS5_9: Polityka społeczna (w tym: polityka dotycząca ludności, zagadnienia zabezpieczenia społecznego, tzw. trzeci sektor, pomoc społeczna, gerontologia społeczna, governance i instytucje dialogu społecznego)

Panel:

HS5 - Normy i władza: prawo, nauki o polityce, polityka regionalna i społeczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Mirosław Włodarczyk 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 194 870 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-03-24

Zakończenie projektu: 2017-09-23

Planowany czas trwania projektu: 30 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 • Publikacje książkowe (9)
 1. The right to choose or having no choice: retirement or employment. Dilemmas relate to old age (remarks based on Polish legal regulations)
  Autorzy:
  Tatiana Wrocławska
  Czasopismo:
  Economic and Environmental Studies (rok: 2017, tom: 17 (4), strony: 947-968), Wydawca: University of Opole
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.25167/ees.2017.44. - link do publikacji
 2. Uwagi dotyczące wyroku Sądu Najwyższego z dnia 18 grudnia 2014 r. (II PK 50/145)
  Autorzy:
  Tatiana Wrocławska
  Czasopismo:
  Gdańsko-Łódzkie Roczniki Prawa Pracy i Prawa Socjalnego (rok: 2016, tom: 6, strony: 229-238), Wydawca: Uniwersytet Łódzki - Wydział Prawa i Administracji, Uniwerystet Gdański - Wydział Prawa i Administracji
  Status:
  Opublikowana
 3. Wybrane środki prawne wspierające starsze osoby bezrobotne w podjęciu zatrudnienia w Niemczech
  Autorzy:
  Magdalena Paluszkiewicz
  Czasopismo:
  Polityka Społeczna (rok: 2017, tom: 1, strony: 32-38), Wydawca: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
  Status:
  Opublikowana
 4. Wybrane środki prawne wspomagające utrzymanie zatrudnienia przez pracowników starszych w Niemczech
  Autorzy:
  Magdalena Paluszkiewicz
  Czasopismo:
  Studia Prawno-Ekonomiczne (rok: 2016, tom: CI, strony: 113-131), Wydawca: Łódzkie Towarzystwo Naukowe
  Status:
  Opublikowana
 5. Wybrane środki prawne wspomagające utrzymanie zatrudnienia pracowników starszych w Belgii
  Autorzy:
  Magdalena Paluszkiewicz
  Czasopismo:
  Praca i Zabezpieczenie Społeczne (rok: 2016, tom: 10, strony: 44819), Wydawca: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
  Status:
  Opublikowana
 6. Wybrane środki prawne wspierające zatrudnienie pracowników starszych w Danii
  Autorzy:
  Magdalena Paluszkiewicz
  Czasopismo:
  Zeszyty Prawnicze (rok: 2017, tom: 17,3, strony: 165-187), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
  Status:
  Opublikowana
 7. Wybrane środki prawne wspomagające powrót bezrobotnych osób starszych na rynek pracy w Belgii
  Autorzy:
  Magdalena Paluszkiewicz
  Czasopismo:
  Gdańsko-Łódzkie Roczniki Prawa Pracy i Prawa Socjalnego (rok: 2016, tom: 6, strony: 107-119), Wydawca: Uniwersytet Łódzki - Wydział Prawa i Administracji, Uniwerystet Gdański - Wydział Prawa i Administracji
  Status:
  Opublikowana
 1. Non discrimination principle and the need for special treatment of older employees (considerations based on polish statutory regulations),
  Autorzy:
  T. Wrocławska
  Konferencja:
  Academic Conferences on Business, Education and Social Sciences (rok: 2016, ), Wydawca: Wei International Academic Conference Proceedings
  Data:
  konferencja Aprill 11-13
  Status:
  Opublikowana
 1. Wybrane środki prawne wspomagające powrót bezrobotnych osób starszych na rynek pracy w Danii
  Autorzy:
  Magdalena Paluszkiewicz
  Książka:
  Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej (rok: 2017, tom: 3 (24), strony: 183-196), Wydawca: Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego
  Status:
  Opublikowana
 2. The subject of the protective function of labour law as the basis of developing standards of employees' protection – in the near future (from the Polish perspective)
  Autorzy:
  Mirosław Włodarczyk
  Książka:
  DIGITAL WORK AND PERSONAL DATA PROTECTION: KEY ISSUES FOR THE LABOUR OF THE 21st CENTURY (rok: 2018, tom: 1, strony: bd), Wydawca: Cambridge Scholars Publishing
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 3. nie dotyczy
  Autorzy:
  Magdalena Paluszkiewicz, Tatiana Wrocławska, Mirosław Włodarczyk
  Książka:
  Przeciwdziałanie bezrobociu wśród osób starszych – w poszukiwaniu modelu (rok: 2017, tom: 1, strony: bd), Wydawca: Wydawnictwo Uniwerystetu Łódzkiego
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 4. Dyferencjacja statusu bezrobotnego. Szczególne kategorie bezrobotnych III.2.3. Osoby starsze.
  Autorzy:
  T. Wrocławska
  Książka:
  System Prawa Pracy (rok: 2018, tom: VIII, strony: ), Wydawca: Wolters Kluwer
  Status:
  Złożona
 5. The analyses of the legal measures taken to combat unemployment (to boost employability) among older people according to the last amendments of the polish law on employment promotion and labour market institutions,
  Autorzy:
  T. Wrocławska
  Książka:
  Labour law reforms in Eastern and Western Europe (rok: 2017, tom: vol. 12, strony: 431-452), Wydawca: P.I.E. Peter Lang
  Status:
  Opublikowana
 6. Umowy na czas określony a zatrudnienie osób starszych
  Autorzy:
  T. Wrocławska
  Książka:
  Terminowe umowy o pracę (rok: 2017, tom: brak, strony: 221-238), Wydawca: Wolters Kluwer
  Status:
  Opublikowana
 7. Protection and guarantees for older employees with chronic diseases (cancer) through labour legislation in Poland
  Autorzy:
  T. Wrocławska
  Książka:
  Title: HEALTH AT WORK, AGEING AND ENVIRONMENT AS MAIN CHALLENGES FOR FUTURE SOCIAL SECURITY AND LABOUR LAW SYSTEMS" (rok: 2018, tom: 3, strony: X), Wydawca: Cambridge Schoolars Publishing
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 8. Ocena sytuacji prawnej starszych pracowników i osób starszych poszukujących pracy na Litwie
  Autorzy:
  Tatiana Wrocławska
  Książka:
  Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej (rok: 2017, tom: 24, nr 4, strony: 329-349), Wydawca: Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego
  Status:
  Opublikowana
 9. nie dotyczy
  Autorzy:
  Magdalena Paluszkiewicz, Tatiana Wrocławska, Mirosław Włodarczyk
  Książka:
  Legal methods for combating unemployment among older people (rok: 2017, tom: 1, strony: bd), Wydawca: Wydawnictwo Uniwerystetu Łódzkiego
  Status:
  Przyjęta do publikacji