Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Metafora jako mechanizm rozumienia języka prawnego i prawniczego oraz doświadczania prawa na przykładzie polskiego języka prawnego i prawniczego

2013/09/B/HS5/02529

Słowa kluczowe:

prawo jezyk prawny język prawniczy metafora rozumowania prawnicze lingwistyka kognitywna

Deskryptory:

 • HS5_1: Teoria i filozofia prawa, historia prawa i myśli prawnej
 • HS2_6: Językoznawstwo ogólne i porównawcze, teoria języka i teoria komunikacji, metody badań lingwistycznych (w tym: socjo-, etno-, psycho- i pragmalingwistyka), lingwistyka komputerowa;
 • HS1_3: Epistemologia (w tym: źródła poznania, kryteria prawdy, filozofia języka)

Panel:

HS5 - Normy i władza: prawo, nauki o polityce, polityka regionalna i społeczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Sylwia Wojtczak 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 235 700 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-02-14

Zakończenie projektu: 2017-09-13

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. Co zrobić z bestią? Metafora jako narzędzie kategoryzacji niektórych ludzi na przykładzie ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrażonie, życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób
  Autorzy:
  Sylwia Wojtczak
  Czasopismo:
  Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna (rok: 2016, tom: V, strony: 88-110), Wydawca: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.14746/fped.2016.5.1.5 - link do publikacji
 2. Kilka uwag o przydatności narzędzi lingwistyki kognitywnej do rozróżnienia wykładni rozszerzające i wnioskowania przez analogię
  Autorzy:
  Sylwia Wojtczak
  Czasopismo:
  Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej (rok: 2017, tom: 1(14), strony: 125-140), Wydawca: Wolters Kluwer
  Status:
  Opublikowana
 3. Znaczenie metafor pojęciowych na przykładzie prawa autorskiego
  Autorzy:
  Monika Zalewska
  Czasopismo:
  Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna (rok: 2016, tom: V, strony: 111-128), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.14746/fped.2016.5.1.6 - link do publikacji
 4. Cognitive Theory of Metaphor and Jerzy Wróblewski's Concept of Legal Interpretation
  Autorzy:
  Monika Zalewska
  Czasopismo:
  Internetowy Magazyn Filozoficzny "Hybris" (rok: 2017, tom: 14336, strony: 56-73), Wydawca: Instytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego
  Status:
  Opublikowana
 1. -
  Autorzy:
  Sylwia Wojtczak
  Książka:
  The Metaphorical Engine of Legal Reasoning and Legal Interpretation (rok: 2017, tom: -, strony: 238), Wydawca: Wydawnictwo C.H. Beck
  Status:
  Opublikowana
 2. -
  Autorzy:
  Sylwia Wojtczak, Iwona Witczak-Plisiecka, Rafał Augustyn
  Książka:
  Metafory konceptualne jako narzedzia rozumowania i poznania prawniczego w świetle ich manifestacji/realizacji w polskim języku prawnym i prawniczym (rok: 2017, tom: -, strony: 510), Wydawca: Wolters Kluwer
  Status:
  Opublikowana