Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Język pamięci: kulturowe i społeczno-polityczne konsekwencje romantycznego projektu pamięci

2013/09/B/HS2/02832

Słowa kluczowe:

pamięć romantyzm Mickiewicz epigonizm polityka konserwatyzm liberalizm dyskursy władzy wina etyka Holocaust

Deskryptory:

 • HS2_1: Historia literatury (w tym: starożytnej, nowożytnej, współczesnej; narodowej, światowej) oraz krytyka i interpretacja literacka
 • HS2_2: Teoria literatury, historia myśli literaturoznawczej, metody i orientacje badań literacko-kulturowych, antropologia literatury, komparatystyka i translatologia literacko-kulturowa

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Instytut Badań Literackich PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Grzegorz Marzec 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 119 437 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-02-20

Zakończenie projektu: 2016-08-19

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje książkowe (2)
 1. "W poszukiwaniu straconego czasu": kłopotliwa teoria pamięci
  Autorzy:
  Red. Anna Nasiłowska i Zdzisław Łapiński; autor rozdziału: Grzegorz Marzec
  Książka:
  Projekt na daleką metę (rok: 2016, tom: nie dotyczy, strony: 357-363), Wydawca: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN
  Status:
  Opublikowana
 2. nie dotyczy
  Autorzy:
  Grzegorz Marzec
  Książka:
  Ekonomia pamięci (rok: 2016, tom: nie dotyczy, strony: 288), Wydawca: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN
  Status:
  Opublikowana