Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Koncepcje modernizacji armii niemieckiej w latach 1921-1939 na przykładzie motoryzacji i mechanizacji wojsk lądowych

2013/09/N/HS3/01129

Słowa kluczowe:

Niemcy Reichswehr Wehrmacht myśl wojskowa

Deskryptory:

 • HS3_1: Historia epok dawnych (starożytna, średniowieczna, wczesnonowożytna), historia nowożytna i najnowsza (XIX-XX w.)

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Krzysztof Fudalej 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 33 960 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-03-24

Zakończenie projektu: 2016-04-23

Planowany czas trwania projektu: 13 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Publikacje książkowe (3)
 1. Znaczenie współpracy z Armią Czerwoną dla rozwoju niemieckiej broni pancernej przed 1933 r.
  Autorzy:
  Krzysztof Fudalej
  Czasopismo:
  Studia z Dziejów Wojskowości (rok: 2019, tom: VIII, strony: ), Wydawca: Ośrodek Badań Historii Wojskowości Muzeum Wojska w Białymstoku
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 2. Skromne początki. Czołgi i armia niemiecka podczas I wojny światowej
  Autorzy:
  Krzysztof Fudalej
  Czasopismo:
  Przegląd Historyczno-Wojskowy (rok: 2019, tom: XX, strony: ), Wydawca: Wojskowe Biuro Historyczne im. gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 3. Rezeption der Theorien von Heinz Guderian in polnischen militärwissenschaftlichen Zeitschriften vor dem Zweiten Weltkrieg
  Autorzy:
  Krzysztof Fudalej
  Czasopismo:
  Militärgeschichtliche Zeitschrift (rok: 2019, tom: 78, strony: -), Wydawca: Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr / Walter de Gruyter GmbH / Oldenbourg Verlag
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 4. Współpraca Reichswehry i Armii Czerwonej przed 1933 rokiem – fakty a mity polskiej historiografii
  Autorzy:
  Krzysztof Fudalej
  Czasopismo:
  Dzieje Najnowsze (rok: 2017, tom: XLIX, strony: nr 1, s. 55-76), Wydawca: Wydawnictwo DiG
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12775/DN.2017.1.03 - link do publikacji
 1. Formułowanie doktryny w warunkach ograniczeń politycznych. Traktat wersalski a początki tworzenia zasad użycia niemieckich wojsk szybkich
  Autorzy:
  Krzysztof Fudalej
  Książka:
  Misja wojska. Strategia i bezpieczeństwo państwa. Szkice o siłach zbrojnych (rok: 2019, tom: nie dotyczy, strony: 119-130), Wydawca: Oficyna Wydawnicza Rytm
  Status:
  Opublikowana
 2. Motoryzacja armii niemieckiej podczas I wojny światowej
  Autorzy:
  Krzysztof Fudalej
  Książka:
  Militaria Pomorskie. Zbiór studiów (rok: 2019, tom: 13, strony: 19-36), Wydawca: Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy
  Status:
  Opublikowana
 3. Niemieckie oddziały samochodów pancernych podczas I wojny światowej
  Autorzy:
  Krzysztof Fudalej
  Książka:
  Res Militaris. Studia ofiarowane profesorowi Tadeuszowi Rawskiemu (rok: 2019, tom: nie dotyczy, strony: bd.), Wydawca: Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej
  Status:
  Przyjęta do publikacji