Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Innowacyjność usług biznesowych w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw - ujęcie modelowe

2013/09/B/HS4/02733

Słowa kluczowe:

Usługi biznesowe innowacyjność konkurencyjność przedsiębiorstwa

Deskryptory:

 • HS4_8: Zarządzanie organizacjami, zarządzanie strategiczne, koncepcje i metody zarządzania
 • HS4_7: Ekonomia behawioralna, konsumpcja i zachowania konsumentów, marketing
 • HS4_2: Mikroekonomia i ekonomia instytucjonalna

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Lidia Kuczewska 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 189 150 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-02-10

Zakończenie projektu: 2016-02-09

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (11)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Determinanty jakości badań marketingowych
  Autorzy:
  Robert Nowacki
  Czasopismo:
  Marketing i Zarządzanie (rok: 2016, tom: nr 3(44), strony: 51-62), Wydawca: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18276/miz.2016.44-04 - link do publikacji
 2. Innowacyjne usługi biznesowe w kreowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw handlowych i usługowych
  Autorzy:
  Robert Nowacki
  Czasopismo:
  Marketing i Rynek (rok: 2015, tom: nr 8, strony: 458-466), Wydawca: PWE
  Status:
  Opublikowana
 3. Diagnoza poziomu konkurencyjności przedsiębiorstw w Polsce na podstawie opinii ich menedżerów
  Autorzy:
  Robert Nowacki
  Czasopismo:
  Handel Wewnętrzny (rok: 2015, tom: nr 5, strony: 446-460), Wydawca: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
  Status:
  Opublikowana
 4. Kreowanie przewagi konkurencyjnej w przedsiębiorstwach usługowych
  Autorzy:
  Robert Nowacki
  Czasopismo:
  Marketing i Zarządzanie (rok: 2017, tom: nr 1(47), strony: 153-162), Wydawca: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18276/miz.2017.47-14 - link do publikacji
 5. Usługi reklamowe w procesie kształtowania pozycji rynkowej przedsiębiorstw – skala i perspektywy wykorzystania
  Autorzy:
  Robert Nowacki
  Czasopismo:
  Handel Wewnętrzny (rok: 2016, tom: nr 4 (363), strony: 175-191), Wydawca: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
  Status:
  Opublikowana
 6. 5.Jakość usług marketingowych w Polsce w perspektywie menedżerów przedsiębiorstw korzystających z nich
  Autorzy:
  Robert Nowacki
  Czasopismo:
  Marketing Przyszłości. Trendy, strategie, instrumenty. Konsument na tle zmian zachodzących w otoczeniu. Zeszyty Naukowe USz (rok: 2015, tom: nr 865, strony: 253-262), Wydawca: Uniwersytet Szczeciński
  Status:
  Opublikowana
 7. Innowacyjne usługi biznesowe w kreowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw handlowych i usługowych Innovative Business Services in Creating Competitiveness of Trade and Service Enterprises
  Autorzy:
  Robert Nowacki
  Czasopismo:
  Marketing i Rynek (rok: 2015, tom: nr 8, strony: 458-466), Wydawca: PWE
  Status:
  Opublikowana
 8. Innowacyjność usług marketingowych a ich użyteczność w procesach zarządzania przedsiębiorstwem
  Autorzy:
  Robert Nowacki
  Czasopismo:
  Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy (rok: 2016, tom: nr 45 (1/2016), strony: 204-213), Wydawca: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15584/nsawg.2016.1.21 - link do publikacji
 9. Stymulatory i bariery innowacji w działalności marketingowej przedsiębiorstw świadczących usługi biznesowe
  Autorzy:
  Robert Nowacki, Katarzyna Wasilik
  Czasopismo:
  Logistyka (rok: 2015, tom: nr 2, strony: 1000-1007), Wydawca: Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu
  Status:
  Opublikowana
 10. INNOVATIVE BUSINESS SERVICES IN CREATING COMPETITIVENESS OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES IN POLAND
  Autorzy:
  Robert Nowacki, Katarzyna Wasilik
  Czasopismo:
  Visnic (rok: 2016, tom: nr 847, strony: 130-138), Wydawca: NULP
  Status:
  Opublikowana
 11. Usługi biznesowe w podnoszeniu zdolności do konkurowania korzystających z nich przedsiębiorstw (wyniki badania)
  Autorzy:
  Lidia Kuczewska
  Czasopismo:
  Handel Wewnętrzny (rok: 2015, tom: nr 5, strony: 203-216), Wydawca: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
  Status:
  Opublikowana
 1. -
  Autorzy:
  Lidia Kuczewska, Robert Nowacki
  Książka:
  Innowacyjność usług biznesowych w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw (rok: 2016, tom: -, strony: 206), Wydawca: PWE
  Status:
  Opublikowana