Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wytwarzanie poli- i monokryształów wybranych krzemianów i boranów strontowych i wapniowych domieszkowanych jonami Eu2+, Sm2+ i Tm2+ oraz określanie ich właściwości luminescencyjnych.

2013/09/D/ST5/03878

Słowa kluczowe:

dwuwartościowe jony lantanowców luminescencja wzrost monokryształów synteza polikryształów

Deskryptory:

 • ST5_1: Właściwości strukturalne materiałów
 • ST2_8: Optyka i optyka kwantowa
 • ST5_2: Materiały o strukturze ciała stałego

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Instytut Fizyki PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Michał Głowacki 

Liczba wykonawców projektu: 9

Konkurs: SONATA 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 462 650 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-02-18

Zakończenie projektu: 2016-11-17

Planowany czas trwania projektu: 30 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Akcesoria do stacji roboczej kontrolującej wzrost kryształów.. Za kwotę 2 000 PLN
 2. Stacja robocza wraz systemem operacyjnym i oprogramowaniem. Za kwotę 5 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (7)
 1. CZOCHRALSKI GROWTH AND OPTICAL PROPERTIES OF SrB2O4:Eu2+ SINGLE CRYSTALS IF: 2,367
  Autorzy:
  M. Głowacki, W. Ryba-Romanowski, R. Lisiecki, R. Kowalski, M. Berkowski, P. Solarz
  Czasopismo:
  Journal of Luminescence (rok: 2016, tom: 169, part B, strony: 807-810), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jlumin.2015.02.051 - link do publikacji
 2. Europium and potassium co-doped strontium metaborate single crystals grown by the Czochralski method IF: 1,698
  Autorzy:
  Głowacki Michał, Solarz Piotr, Ryba-Romanowski Witold, Martín Inocencio R., Diduszko Ryszard, Berkowski Marek
  Czasopismo:
  Journal of Crystal Growth (rok: 2017, tom: 457, strony: 107-111), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jcrysgro.2016.07.007 - link do publikacji
 3. Spectroscopic characterization of SrB4O7:Tm2+, a potential laser material and optical temperature sensor IF: 3,108
  Autorzy:
  Piotr Solarz, Jarosław Komar, Michał Głowacki, Marek Berkowski, Witold Ryba-Romanowski
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2017, tom: 7, strony: 21085-21092), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c7ra01282a - link do publikacji
 4. Optical spectra and crystal field calculation for SrB4O7:Sm2+ IF: 2,999
  Autorzy:
  Piotr Solarz, Mirosław Karbowiak, Michał Głowacki, Marek Berkowski, Ryszard Diduszko, Witold Ryba-Romanowski
  Czasopismo:
  Journal of Alloys and Compounds (rok: 2016, tom: 661, strony: 419-427), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jallcom.2015.11.155 - link do publikacji
 1. Spectroscopy of Tm2+ in SrB4O7 compound
  Autorzy:
  P. Solarz, M. Glowacki, W. Ryba-Romanowski, J. Komar, M. Berkowski
  Konferencja:
  The 9th International Conference on f-Elements 2015, Oxford, England, September 6-9 2015 (rok: 2015, ), Wydawca: European Rare Earth Society (ERES)
  Data:
  konferencja 6-9 IX 2015
  Status:
  Opublikowana
 2. CZOCHRALSKI GROWTH AND OPTICAL PROPERTIES OF SrB2O4:Eu2+ SINGLE CRYSTALS
  Autorzy:
  M. Głowacki, W. Ryba-Romanowski, P. Solarz, R. Lisiecki, R. Kowalski, M. Berkowski
  Konferencja:
  17th International Conference on Luminescence and Optical Spectroscopy of Condensed Matter (ICL2014), (rok: 2014, ), Wydawca: Uniwersytet Wrocławski oraz INTiBS PAN
  Data:
  konferencja 13 – 18 lipca 2014
  Status:
  Opublikowana
 3. Growth and optical properties of alkaline-earth borates and silicates doped with divalent RE ions.
  Autorzy:
  M. Głowacki, P. Solarz, W. Ryba-Romanowski, R. Diduszko, M.Berkowski
  Konferencja:
  The 18th International Conference on Crystal Growth and Epitaxy, ICCGE-18 Nagoya, Japan, August 7th (rok: 2016, ), Wydawca: The International Organization for Crystal Growth (IOCG)
  Data:
  konferencja 7-12 sierpnia 2016
  Status:
  Opublikowana
 4. Optical and Magnetic Investigation of Eu2+ Ions in Strontium Metaborate Single Crystals
  Autorzy:
  M. Glowacki, P. Aleshkevych, P. Solarz, I.R. Martin, R. Diduszko, W. Ryba-Romanowski, M. Berkowski
  Konferencja:
  International Conference on Oxide Materials for Electronic Engineering – fabrication, properties and applications (OMEE-2017) (rok: 2017, ), Wydawca: Lviv Polytechnic Publishing House
  Data:
  konferencja May 29 – June 2, 2017
  Status:
  Opublikowana
 5. Europium and potassium co-doped strontium metaborate single crystals grown by the Czochralski method
  Autorzy:
  Głowacki M., Solarz P., Ryba-Romanowski W., Martín I.R., Diduszko R., Berkowski M.
  Konferencja:
  Fifth European Conference on Crystal Growth (ECCG5), Bolonia, Italy (rok: 2015, ), Wydawca: Italian Association of Crystallography (AIC) and the European Network of Crystal Growth (ENCG)
  Data:
  konferencja 9-11 IX 2015
  Status:
  Opublikowana
 6. Formation of microcrystalline SrB4O7 :Sm2+ dots in SBO glass-ceramic
  Autorzy:
  M. Głowacki, I.R. Martín, C. Pérez-Rodríguez, M. Berkowski
  Konferencja:
  Fifth European Conference on Crystal Growth (ECCG5), Bolonia, Italy (rok: 2015, ), Wydawca: Italian Association of Crystallography (AIC) and the European Network of Crystal Growth (ENCG)
  Data:
  konferencja 9-11 IX 2015
  Status:
  Opublikowana
 7. Growth of RE-doped alkaline-earth borates and silicates and their optical properties
  Autorzy:
  Michał Głowacki, P. Solarz, R.M. Kowalski, W. Ryba-Romanowski, R. Diduszko, M.Berkowski
  Konferencja:
  EMN 3CG 2016 Collaborative Conference on Crystal Growth, September 4-8, 2016 San Sebastian, Spain (rok: 2016, ), Wydawca: Open Access House of Science and Technology (OAHOST)
  Data:
  konferencja 4-8 września 2016 r.
  Status:
  Opublikowana