Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Pragmatyka dialogu w komediach Plauta

2013/09/N/HS2/02221

Słowa kluczowe:

łacina komedia rzymska Plaut pragmatyka językowa dialog analiza konwersacyjna

Deskryptory:

 • HS2_6: Językoznawstwo ogólne i porównawcze, teoria języka i teoria komunikacji, metody badań lingwistycznych (w tym: socjo-, etno-, psycho- i pragmalingwistyka), lingwistyka komputerowa;
 • HS2_5: Historia języka i dialektologia, badania współczesnego języka i analiza dyskursu, tekstologia i translatologia lingwistyczna
 • HS2_1: Historia literatury (w tym: starożytnej, nowożytnej, współczesnej; narodowej, światowej) oraz krytyka i interpretacja literacka

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Łukasz Berger 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 71 220 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-03-04

Zakończenie projektu: 2016-03-03

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. laptop z oprogramowaniem. Za kwotę 3 000 PLN
 2. skaner przenośny. Za kwotę 500 PLN
 3. drukarka laserowa z tonerem. Za kwotę 1 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Publikacje książkowe (4)
 1. Introducing the First Topic Slot in Plautine Dialogues
  Autorzy:
  Łukasz Berger
  Czasopismo:
  Roczniki Humanistyczne. Filologia Klasyczna. (rok: 2016, tom: 64 (3), strony: 89-100), Wydawca: Towarzystwo Naukowe KUL
  Status:
  Opublikowana
 2. (META)DISCOURSIVE USES OF LATIN HEUS
  Autorzy:
  Łukasz Berger
  Czasopismo:
  Studia Romanica Posnaniensia (rok: 2015, tom: XLII (5), strony: 44642), Wydawca: Instytut Filologii Romańskiej UAM
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.14746/strop.2015.425.001 - link do publikacji
 3. Escenas de bienvenida en las comedias de Plauto
  Autorzy:
  Łukasz Berger
  Czasopismo:
  Scripta Classica (rok: 2016, tom: XII, strony: 65-84), Wydawca: Uniwersytet Śląski (Katowice). Katedra Filologii Klasycznej
  Status:
  Opublikowana
 1. Negotiating the Interactional Meaning on the Roman Stage: Tokens of Phaticity
  Autorzy:
  Łukasz Berger
  Książka:
  "Current Perspectives in Semiotics" (red. U. Eco, A. Gałkowski, M. Kopytowska) (rok: 2016, ), Wydawca: Peter Lang
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 2. Okrutne żarty w komediach Plauta jako mechanizm budowania więzi społecznej
  Autorzy:
  Łukasz Berger
  Książka:
  CRUDELITAS. Okrucieństwo w literaturze i kulturze europejskiej (red. J. Szturc, E. Wesołowska, Ł. Berger, R. Kołsut) (rok: 2016, ), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe UAM/ Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 3. Językowa gra władzy. Transgresje hierarchii społecznej w komediowych dialogach Plauta
  Autorzy:
  Łukasz Berger
  Książka:
  Elity w świecie starożytnym (rok: 2015, tom: III, strony: 121-138), Wydawca: Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Studia nad Starożytnością
  Status:
  Opublikowana
 4. nie dotyczy
  Autorzy:
  Łukasz Berger
  Książka:
  Otwarcie dialogowe w komediach Plauta (rok: 2016, tom: nie dotyczy, strony: 1-318), Wydawca: Poznańskie Studia Polonistyczne
  Status:
  Opublikowana