Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Rola mechanizmów epigenetycznych w patobiologii glejaka

2013/09/B/NZ3/01402

Słowa kluczowe:

glejak epigenetyka,modyfikacje histonów metylacja DNA enzymy modyfikujace chromatynę

Deskryptory:

 • NZ3_5: Neurobiologia molekularna
 • NZ3_1: Biologia komórki
 • NZ3_2: Fizjologia komórki

Panel:

NZ3 - Biologia na poziomie komórki: biologia komórkowa, biologia rozwoju i starzenia, neurobiologia

Jednostka realizująca:

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Marta Maleszewska-Bobińska 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 690 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-02-06

Zakończenie projektu: 2018-01-05

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Stanowisko komputerowe + oprogramowanie + drukarka. Za kwotę 10 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (8)
 1. Histone deacetylase inhibitors exert anti-tumor effects on human adherent and stem-like glioma cells. IF: 5,496
  Autorzy:
  Was Halina, Krol Sylwia K., Rotili Dante, Mai Antonello, Wojtas Bartosz, Kaminska Bozena, Maleszewska Marta
  Czasopismo:
  Clinical Epigenetics (rok: 2019, tom: 11, strony: 11), Wydawca: BMC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1186/s13148-018-0598-5 - link do publikacji
 2. Deregulation of histone-modifying enzymes and chromatin structure modifiers contributes to glioma development. IF: 2,477
  Autorzy:
  Maleszewska Marta, Kaminska Bozena
  Czasopismo:
  Future Oncology (rok: 2015, tom: 11, strony: 2587-601), Wydawca: Future Medicine
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2217/fon.15.171 - link do publikacji
 1. Glioblastoma epigenetic landscape is controlled by E2F1/E2F4 transcription factors
  Autorzy:
  Bartosz Wojtaś, Marta Maleszewska, Bartłomiej Gielniewski, Jakub Mieczkowski, Michał Dąbrowski, Sam Mondal, Janusz Siedlecki, Mateusz Bujko, Paweł Naumann, Wiesława Grajkowska, Katarzyna Kotulska, Bozena Kaminska
  Konferencja:
  Inteligent Systems for Molecular Biology and the European Conference on Computational Biology 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: ISMB/ECCB
  Data:
  konferencja 21-25 Lipca 2017
  Status:
  Opublikowana
 2. Antitumor effects of pharmacological and genetic ablation of selected histone modifying enzymes in human glioma cells
  Autorzy:
  Sylwia K. Król, Marta Maleszewska, Bartosz Wojtaś, Bożena Kamińska
  Konferencja:
  Brain Tumors 2016 - from biology to therapy (rok: 2016, ), Wydawca: Brain Tumors 2016
  Data:
  konferencja 27-29.06.2016
  Status:
  Opublikowana
 3. Profiling of epigenetic enzyme expression in glioblastoma cells reveals transcriptional downregulation of epigenetics modulators
  Autorzy:
  Marta Maleszewska, Bartosz Wojtas, Sylwia K. Krol, Bartlomiej Gielniewski, Bozena Kaminska
  Konferencja:
  Brain Tumor 2015 (rok: 2015, ), Wydawca: Max Delbruck Communications Center
  Data:
  konferencja 28-29.05.2015
  Status:
  Opublikowana
 4. Epigenetic enzymes an new therapeutic targets for therapy of glioblastoma
  Autorzy:
  Król Sylwia K., Maleszewska Marta, Kaminska Bozena
  Konferencja:
  EurocanPlatform Summer School in Translational Cancer Research (rok: 2015, ), Wydawca: EurocanPlatform
  Data:
  konferencja 12-16.10.2015
  Status:
  Opublikowana
 5. Global deregulation of epigenetic enzyme/modifier expression in glioblastoma is driven by the aberrant expression of E2F1/E2F4 transcription factors
  Autorzy:
  Marta Maleszewska, Bartosz Wojtas, Bartlomiej Gielniewski, Jakub Mieczkowski, Michał Dabrowski, Shamba Mondal, Janusz Siedlecki, Mateusz Bujko, Paweł Naumann, Wiesława Grajkowska, Katarzyna Kotulska, Bozena Kaminska
  Konferencja:
  Epigenomics of Common Diseases (rok: 2017, ), Wydawca: Wellcome Genome Campus
  Data:
  konferencja 14-17 Listopada 2017
  Status:
  Opublikowana
 6. Targeted sequencing of cancer- and epigenetics-related genes in glioblastoma reveals a deep deregulation of epigenetic mechanisms
  Autorzy:
  Bartosz Wojtaś, Marta Maleszewska, Bartłomiej Gielniewski, Bożena Kamińska
  Konferencja:
  Epigenetics of common diseases (rok: 2015, ), Wydawca: Weelome Genome Campus Conference Centre
  Data:
  konferencja 6-9.11.2015
  Status:
  Opublikowana
 7. Targeted sequencing of cancer- and epigenetics-related genes in glioblastoma reveals a deep deregulation of epigenetic mechanisms
  Autorzy:
  Bartłomiej Gielniewski, Bartosz Wojtaś, Marta Maleszewska, Andrzej Marchel, Tomasz Czernicki, Andrzej Koziarski, Grzegorz Zieliński, Andrzej Styk, Maciej Kawecki, Cezary Szczylik, Ryszard Czepko, MAciej Banach, Wojciech Kaspera, Wojciech Szopa, Bozena Kaminska
  Konferencja:
  Brain Tumors 2016 - from biology to therapy (rok: 2016, ), Wydawca: Brain Tumors 2016
  Data:
  konferencja 27-29.06.2016
  Status:
  Opublikowana
 8. Targeted enrichment sequencing of the large genomic region in glioblastoma
  Autorzy:
  Wojtas Bartosz, Gielniewski Bartlomiej, Maleszewska Marta, Bujko Mateusz, Siedlecki Janusz, Kotulska Katarzyna, Grajkowska Wieslawa, Kaminska Bozena
  Konferencja:
  19th Annual International Conference on Research in Computational Molecular Biology (rok: 2015, ), Wydawca: RECOMB
  Data:
  konferencja 12-15.04.2015
  Status:
  Opublikowana