Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wpływ PCDD/PCDF z osadów ściekowych na zanieczyszczenie gleby oraz metabolizm Salix sp.

2013/09/D/ST10/04043

Słowa kluczowe:

gleba osady ściekowe zanieczyszczenie dioksyny biodegradacja toksyczność,

Deskryptory:

 • ST10_14: Gleboznawstwo, zanieczyszczenia gleb
 • ST10_13: Geoekosystem: powiązania atmosfera-morfosfera-litosfera, pedosfera, hydrosfera, biosfera, antroposfera
 • ST10_16: Zmiany/kształtowanie i ochrona środowiska przyrodniczego

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Magdalena Urbaniak 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: SONATA 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 353 500 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-02-20

Zakończenie projektu: 2016-08-19

Planowany czas trwania projektu: 30 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Czytnik do pomiaru fluorescencji (PAR-FluorPen FP 100-MAX-LM) wraz z niezbędnym wyposażeniem.. Za kwotę 22 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (6)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Leaching of PCBs and nutrients from soil fertilized with municipal sewage sludge IF: 1,191
  Autorzy:
  Urbaniak Magdalena, Gągała Ilona, Szewczyk Mariusz, Bednarek Agnieszka.
  Czasopismo:
  Bulletin of Environmental Contamiation and Toxicology (rok: 2016, tom: 97(2), strony: 249-254), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00128-016-1802-y - link do publikacji
 2. Potential for phytoremediation of PCDD/PCDF-contaminated sludge and sediments using Cucurbitaceae plants: a pilot study. IF: 1,191
  Autorzy:
  Urbaniak Magdalena, Wyrwicka Anna, Zieliński Marek, Mankiewicz-Boczek Joanna
  Czasopismo:
  Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology (rok: 2016, tom: 97(3), strony: 401-406), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00128-016-1868-6 - link do publikacji
 3. The effect of sewage sludge application on soil properties and willow (Salix sp.) cultivation IF: 4,61
  Autorzy:
  Magdalena Urbaniak, Anna Wyrwicka,Wojciech Tołoczko, Liliana Serwecińska, Marek Zieliński
  Czasopismo:
  Science of the Total Environment (rok: 2017, tom: 586, strony: 66-75), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.scitotenv.2017.02.012 - link do publikacji
 4. The influence of the Cucurbitaceae on mitigating the phytotoxicity and PCDD/PCDF content of soil amended with sewage sludge IF: 2,085
  Autorzy:
  Urbaniak Magdalena, Zieliński Marek, Wyrwicka Anna
  Czasopismo:
  International Journal of Phytoremediation (rok: 2016, tom: 17 (3), strony: 207-213), Wydawca: Taylor & Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/15226514.2016.1207606 - link do publikacji
 5. The biochemical response of willowplants (Salix viminalis L.) to the use of sewage sludge from various sizes of wastewater treatment plant IF: 4,61
  Autorzy:
  Anna Wyrwicka, Magdalena Urbaniak
  Czasopismo:
  Science of the Total Environment (rok: 2018, tom: 615, strony: 882-894), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 1. IMPACT OF SLUDGE ORIGINATED PCDDs/PCDFs ON SOIL CONTAMINATION AND SALIX SP. METABOLISM
  Autorzy:
  Dr Magdalena Urbaniak, dr Anna Wyrwicka, dr Lilianna Serwecinska, Msc Marek Zielinski, dr Wojciech Toloczko
  Konferencja:
  14th International Multidisciplinary Scientific GeoConference & EXPO SGEM2014 (rok: 2014, ), Wydawca: STEF92 Technology Ltd.
  Data:
  konferencja 19-25.06
  Status:
  Opublikowana
 2. THE EFFECT OF SEWAGE SLUDGE APPLICATION ON SOIL CONTAMINATION, WILLOW (SALIX SP.) GROWTH AND BIOMASS PRODUCTON
  Autorzy:
  Magdalena Urbaniak, Anna Wyrwicka, Grzegorz Siebielec
  Konferencja:
  6th European Bioremediation Conference (rok: 2015, ), Wydawca: Grafima Publications
  Data:
  konferencja 29.06.2015-02.07.2015
  Status:
  Opublikowana
 3. ACTIVITIES OF HYDROGEN PEROXIDE DETOXIFYING ENZYMES AND CHLOROPHYLL CONTENT IN WILLOW (SALIX SP.) IN RESPONSE TO SEWAGE SLUDGE AMENDMENTS
  Autorzy:
  Anna Wyrwicka, Magdalena Urbaniak
  Konferencja:
  6th European Bioremediation Conference (rok: 2015, ), Wydawca: Grafima Publications
  Data:
  konferencja 29.06.2015-02.07.2015
  Status:
  Opublikowana
 4. The biochemical response of willow plants (Salix sp.) to the use of sewage sludge from wastewater treatment plants of different sizes
  Autorzy:
  Wyrwicka A., Urbaniak A.
  Konferencja:
  10th International Society for Environmental Biotechnology Conference (rok: 2016, ), Wydawca: International Society for Environmental Biotechnology, Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech
  Data:
  konferencja 1-3 czerwiec
  Status:
  Opublikowana
 5. The effect of sewage sludge application on soil properties and willow (Salix sp.) cultivation
  Autorzy:
  Urbaniak M., Wyrwicka A., Tołoczko W., Serwecińska L., Zieliński M.,
  Konferencja:
  10th International Society for Environmental Biotechnology Conference (rok: 2016, ), Wydawca: International Society for Environmental Biotechnology, Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech
  Data:
  konferencja 1-3 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 6. Frakcje związków humusowych w glebie lekkiej po doświadczeniu z osadami ściekowymi
  Autorzy:
  Wojciech Tołoczko, Anna Wyrwicka, Magdalena Urbaniak
  Konferencja:
  29 Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego "Zasoby glebowe a zrównoważony rozwój" (rok: 2015, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo gleboznawcze Oddział Wrocławski, Polskie Towarzystwo Substancji Humusowych
  Data:
  konferencja 31.08.2015-03.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 1. PCDDs/PCDFs and PCBs in wastewater and sewage sludge
  Autorzy:
  Urbaniak Magdalena, Wyrwicka Anna
  Książka:
  Wastewater Treatment and Resource Recovery (rok: 2017, tom: 1, strony: 109-131), Wydawca: InTech
  Status:
  Opublikowana