Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Potencjał kompetencyjny wybranych grup pracowników w aspekcie zarządzania różnorodnością w innowacyjnych przedsiębiorstwach

2013/09/B/HS4/01307

Słowa kluczowe:

potencjał kompetencyjny ZZL kapitał ludzki zarządzanie różnorodnością wartości innowacje

Deskryptory:

 • HS4_9: Zarządzanie zasobami ludzkimi, zatrudnienie i płace
 • HS4_8: Zarządzanie organizacjami, zarządzanie strategiczne, koncepcje i metody zarządzania

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Ekonomiczny

woj. lubelskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Anna Rakowska 

Liczba wykonawców projektu: 9

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 421 828 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-03-12

Zakończenie projektu: 2018-03-11

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Dyktafon. Za kwotę 500 PLN
 2. Laptop. Za kwotę 2 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (33)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 • Publikacje książkowe (5)
 1. Percepcja zjawiska dyskryminacji przez pracowników polskich przedsiębiorstw w świetle wyników badań własnych
  Autorzy:
  Zinczuk B.
  Czasopismo:
  Marketing i Rynek (rok: 2016, tom: 3, strony: 1098-1108), Wydawca: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
  Status:
  Opublikowana
 2. Preferowane metody doskonalenia kompetencji pracowniczych – różnice międzypokoleniowe
  Autorzy:
  Mendryk I.
  Czasopismo:
  Edukacja-Technika-Informatyka (rok: 2016, tom: 3(17), strony: 245-251), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15584/eti.2016.3.37 - link do publikacji
 3. Preferowany wiek przechodzenia na emeryturę jako przesłanka zarządzania wiekiem. Wyniki badań
  Autorzy:
  Mendryk I.
  Czasopismo:
  Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa (rok: 2017, tom: 06 (809), strony: 70-81), Wydawca: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ"
  Status:
  Opublikowana
 4. Wpływ postrzeganego wsparcia organizacji na poziom zadowolenia z pracy i dobrostan pracowników w różnym wieku. Wyniki badań
  Autorzy:
  Mendryk I., Rakowska A.
  Czasopismo:
  Przedsiębiorczość i Zarządzanie (rok: 2016, tom: nr 2, część III, strony: 61-74), Wydawca: Społeczna Akademia Nauk
  Status:
  Opublikowana
 5. Employees' skills and cognitive styles in the context of sex and age
  Autorzy:
  Sitko-Lutek A., Jakubiak M.
  Czasopismo:
  Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy (rok: 2017, tom: nr 2(38), strony: 109-124), Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
  Status:
  Opublikowana
 6. Impact of Environmental Knowledge and Value of the Environment on Work Commitment
  Autorzy:
  Leszczyńska A.
  Czasopismo:
  Humanities and Social Sciences (rok: 2016, tom: 21(23) (4), strony: 189-200), Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.7862/rz.2016.hss.69 - link do publikacji
 7. Kluczowe kompetencje pracowników przyszłości w opinii ekspertów międzynarodowych – wyniki badań
  Autorzy:
  Rakowska A., Sitko-Lutek A
  Czasopismo:
  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (rok: 2016, tom: 429, strony: 173-185), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15611/pn.2016.429.16 - link do publikacji
 8. Kompetencje przyszłości
  Autorzy:
  Stachowicz-Stanusch A., Aleksander A.
  Czasopismo:
  Zesztyty Naukowe "Organizacja i Zarządzanie" (rok: 2018, tom: 121/2018, strony: 485-497), Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
  Status:
  Opublikowana
 9. Polish employees. sex vs. employees' engagementa comparative analysis based on research results
  Autorzy:
  Mendryk I.
  Czasopismo:
  Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Проблеми економіки та управління : збірник наукових праць (rok: 2016, tom: № 847, strony: 220–224), Wydawca: Politechnika Lwowska
  Status:
  Opublikowana
 10. Praktyki zarządzania zasobami ludzkimi a innowacyjność przedsiębiorstwa
  Autorzy:
  Rakowska A., Karasek A.
  Czasopismo:
  Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie (rok: 2017, tom: 114, strony: 405-416), Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
  Status:
  Opublikowana
 11. Retirement age. Results of the study on preferences of employees representing various age groups
  Autorzy:
  Mendryk I.
  Czasopismo:
  Economics and Sociology (rok: 2017, tom: 10(4), strony: 29-40), Wydawca: Centre of Sociological Research
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.14254/2071-789X.2017/10-4/3 - link do publikacji
 12. The Impact of Procedural and Distributive Justice upon Organization Commitment of Age-Diversified Employees. Research Results
  Autorzy:
  Mendryk I.
  Czasopismo:
  Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia (rok: 2017, tom: Vol. LI, No 3, strony: 107-114), Wydawca: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.17951/h.2017.51.3.107 - link do publikacji
 13. Zarządzanie różnorodnością zasobów ludzkich w innowacyjnych przedsiębiorstwach - wyniki badań
  Autorzy:
  Rakowska A., Cichorzewska A,
  Czasopismo:
  Przedsiębiorczość i Zarządzanie (rok: 2016, tom: vol.17nr 2 cz.3, strony: 89-100), Wydawca: Społeczna Akademia Nauk,
  Status:
  Opublikowana
 14. Well-being and job satisfaction of employees 50+ in innovative companies: the role of organizational support IF: 0,133
  Autorzy:
  Rakowska A., Mendryk I., De Juana S.
  Czasopismo:
  Argumenta Economica (rok: 2018, tom: bd, strony: 44586), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 15. Poczucie sprawiedliwości organizacyjnej a poziom zaangażowania pracowników. Wyniki badań
  Autorzy:
  Mendryk I. , Rakowska A.,
  Czasopismo:
  Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska" sectio H (Oeconomia) (rok: 2017, tom: 51(4), strony: 237-246), Wydawca: UMCS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.17951/h.2017.51.4.237 - link do publikacji
 16. Potencjał kompetencyjny kadry kierowniczej innowacyjnych przedsiębiorstw w perspektywie zarządzania różnorodnością zasobów ludzkich – wyniki badań,
  Autorzy:
  Rakowska A.
  Czasopismo:
  ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ, Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE (rok: 2016, tom: 97 (1964), strony: 239-251), Wydawca: Politechnika Ślaska
  Status:
  Opublikowana
 17. Równość szans w zawodowej praktyce zdywersyfikowanych grup pracowników - wyniki badań
  Autorzy:
  Cichorzewska M.
  Czasopismo:
  Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie (rok: 2016, tom: 97(1964), strony: 75-87), Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
  Status:
  Opublikowana
 18. Różnorodność zasobów ludzkich stan badań i wyzwania
  Autorzy:
  Rakowska A.,
  Czasopismo:
  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (rok: 2014, tom: 349, strony: 351-360), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15611/pn.2014.349.29 - link do publikacji
 19. Satysfakcja i zaangażowanie kadry kierowniczej w innowacyjnych przedsiębiorstwach – wyniki badań
  Autorzy:
  Rakowska A., Mendryk I.
  Czasopismo:
  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (rok: 2017, tom: 4(964), strony: 67-80), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15678/ZNUEK.2017.0964.0404 - link do publikacji
 20. Satysfakcja z pracy a preferowany wiek przechodzenia na emeryturę. Wyniki badań
  Autorzy:
  Mendryk I.
  Czasopismo:
  Marketing i Rynek (rok: 2016, tom: 3, strony: 578-587), Wydawca: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
  Status:
  Opublikowana
 21. Umiejętności i style uczenia się w zarządzaniu różnorodnością
  Autorzy:
  Rakowska A., Sitko-Lutek A.
  Czasopismo:
  Czasopismo Zarządzanie i Finanse -The Journal of Management and Finance (rok: 2016, tom: 14, No. 2/2, strony: 311-324), Wydawca: Uniwersytet Gdanski
  Status:
  Opublikowana
 22. Calculative and Affective Commitment - The Case Study of the Best Polish Employer "Gaz Transmission Operator, IF: 0,133
  Autorzy:
  Lewicka D., Rakowska A.
  Czasopismo:
  Argumenta Economica (rok: 2017, tom: No 2 (39), strony: 213-235), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15611/aoe.2017.2.09 - link do publikacji
 23. Praktyki HRM w przedsiębiorstwach innowacyjnych
  Autorzy:
  Leszczyńska A.
  Czasopismo:
  Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie (rok: 2016, tom: 97(1964), strony: 195-211), Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
  Status:
  Opublikowana
 24. Samoocena potencjału kompetencyjnego przez kobiety i mężczyzn na przykładzie pracowników innowacyjnych przedsiębiorstw – wyniki badań
  Autorzy:
  Rakowska A.
  Czasopismo:
  Materiałach Naukowych Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego – Zarządzanie i Finanse (rok: 2018, tom: 16, strony: 133-141), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
  Status:
  Opublikowana
 25. Selected Manifestations of Discrimination as Perceived by Male Employees in Polish Companies
  Autorzy:
  Zinczuk B.
  Czasopismo:
  International Journal of Synergy and Research (rok: 2016, tom: vol.5,2016, strony: 103-112), Wydawca: ToKnowPress
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.17951/ijsr.2016.5.103 - link do publikacji
 26. Uwarunkowania doskonalenia kompetencji pracowników 50+. Wyniki badań.
  Autorzy:
  Mendryk I.
  Czasopismo:
  Zeszyty Naukowe Politechniki Sląskiej. Organizacja i Zarządzanie (rok: 2016, tom: nr 97 /1964, strony: 213-223), Wydawca: Politechnika Śląska
  Status:
  Opublikowana
 27. Wpływ praktyk zzl na zaangażowanie pracowników w innowacyjnych przedsiębiorstwach
  Autorzy:
  Lewicka D., Rakowska A.
  Czasopismo:
  Nauki o Zarządzaniu (rok: 2016, tom: 2(27), strony: 102-115), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15611/noz.2016.2.09 - link do publikacji
 28. Development of managerial competences of the future - shaping curricula for higher education
  Autorzy:
  Stachowicz-Stanusch A., Aleksander A.
  Czasopismo:
  Kwartalnik Naukowy "Organizacja i Zarządzanie" (rok: 2017, tom: 42826, strony: 93-111), Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
  Status:
  Opublikowana
 29. Preferowany wiek przejścia na emeryturę a zaangażowanie pracowników - wyniki badań
  Autorzy:
  Mendryk I.
  Czasopismo:
  Przedsiębiorczość i Zarządzanie (rok: 2016, tom: 17(4), cz. 3, strony: 241-257), Wydawca: Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
  Status:
  Opublikowana
 30. Style uczenia się i umiejętności pracowników w kontekście wybranych segmentów rynku pracy
  Autorzy:
  Sitko-Lutek A., Jakubiak M.
  Czasopismo:
  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (rok: 2017, tom: Nr 4(964), strony: 81-98), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15678/ZNUEK.2017.0964.0405 - link do publikacji
 31. Wartości ogólne i zawodowe w zróżnicowanych wiekowo grupach pracowników – wyniki badań
  Autorzy:
  Cichorzewska M., Mendryk I.
  Czasopismo:
  Przedsiębiorczość i Zarządzanie (rok: 2017, tom: Vol.18(9) cz.3, strony: 221 - 236), Wydawca: Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk
  Status:
  Opublikowana
 32. Wiedza i wartości ekologiczne a satysfakcja z pracy
  Autorzy:
  Leszczyńska A.
  Czasopismo:
  Marketing i Rynek (rok: 2016, tom: 3, strony: 479-489), Wydawca: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
  Status:
  Opublikowana
 33. Methods of employee development in the context of diversity
  Autorzy:
  Sitko-Lutek A., Jakubiak M.
  Czasopismo:
  International Journal of Innovation and Learning , Wydawca: INDERSCIENCE PUBLISHERS
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 1. EMPLOYEES' COMPETENCE POTENTIAL FROM THE PERSPECTIVE OF HR DIVERSITY MANAGEMENT - RESULTS OF PILOT STUDY
  Autorzy:
  Rakowska A., Sitko-Lutek A.,
  Konferencja:
  Annual 15th EURAM Conference (rok: 2015, ), Wydawca: EURAM
  Data:
  konferencja 17-20 czerwiec
  Status:
  Opublikowana
 2. The challenges for development of competences needed by new labor market
  Autorzy:
  Rakowska A.
  Konferencja:
  American Academy of Management (rok: 2017, ), Wydawca: AOM
  Data:
  konferencja 04.08-08.08.2017
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 1. Diversity Management In Poland
  Autorzy:
  Rakowska A.
  Książka:
  Diversity within Diversity Management (rok: 2019, tom: 21, strony: 197-216), Wydawca: Emerald Insight: Advanced Series in Management
  Status:
  Opublikowana
 2. Wybrane przejawy mobbingu w opinii kobiet zatrudnionych w polskich przedsiębiorstwach w świetle wyników badań własnych
  Autorzy:
  Zinczuk B.
  Książka:
  Nowa jakość usług w warunkach serwicyzacji (rok: 2017, tom: 1, strony: 263-272), Wydawca: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  Status:
  Opublikowana
 3. Uczestnictwo w organizacji pracowników w różnym wieku - weryfikacja empiryczna
  Autorzy:
  Mendryk I.
  Książka:
  Uczestnictwo w organizacji w perspektywie różnorodności wiekowej (rok: 2019, tom: 1, strony: 139-185), Wydawca: Wydawnictwo C.H.Beck
  Status:
  Opublikowana
 4. Unlocking the Potential of Employees in the Context of Organizational Diversity
  Autorzy:
  Rakowska A.
  Książka:
  Unlocking the Potential of Employees in the Context of Organizational Diversity (rok: 2018, tom: 1, strony: 307), Wydawca: ToKnowPress Bangkok, Celje, Lublin
  Status:
  Opublikowana
 5. Zarządzanie zróżnicowanym zasobami ludzkimi – koncepcja i modele
  Autorzy:
  Rakowska A., Sitko-Lutek A.
  Książka:
  Teoria i praktyka zarządzania w obliczu nowych wyzwań (rok: 2015, tom: 1, strony: 41-52), Wydawca: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
  Status:
  Opublikowana