Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Synteza i badania zgięto-rdzeniowych materiałów ciekłokrystalicznych pochodnych 6-oksowerdazylu

2013/09/B/ST5/01230

Słowa kluczowe:

synteza organiczna ciekłe kryształy stabilne rodniki związki fluorowane

Deskryptory:

 • ST5_12: Materiały "inteligentne" – materiały samoorganizujące się, materiały reagujące na bodźce zewnętrzne
 • ST5_22: Chemia supramolekularna
 • ST5_23: Chemia organiczna

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Marcin Jasiński 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 591 100 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-02-17

Zakończenie projektu: 2017-02-16

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Aparat do uwodornienia. Za kwotę 24 000 PLN
 2. Waga analityczna. Za kwotę 3 200 PLN
 3. Pompa próżniowa. Za kwotę 5 000 PLN
 4. Zestaw komputerowy do obliczeń kwantowo-mechanicznych. Za kwotę 18 000 PLN
 5. Mikrowaga. Za kwotę 25 000 PLN
 6. Skaningowy kalorymetr różnicowy. Za kwotę 200 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (8)
 1. Induction of smectic polymorphism in bent-core derivatives of the 6-oxoverdazyl by partial fluorination of alkyl chains IF: 3,289
  Autorzy:
  Sylwia Ciastek, Piotr Kaszyński, Damian Pociecha, Marcin Jasiński
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2016, tom: 6, strony: 102343-102347), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c6ra21383a - link do publikacji
 2. 3-Substituted 6-oxoverdazyl bent-core nematic radicals: synthesis and characterization IF: 3,708
  Autorzy:
  Sylwia Ciastek, Marcin Jasiński, Piotr Kaszyński
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2015, tom: 5, strony: 33328-33333), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c5ra04119h - link do publikacji
 3. Molecular engineering of liquid crystalline derivatives of 6-oxoverdazyl IF: 1,177
  Autorzy:
  Piotr Kaszyński, Marcin Jasiński, Sylwia Ciastek, Szymon Kapuściński, Krzysztof Gębicki
  Czasopismo:
  ARKIVOC (rok: 2017, tom: ii, strony: 345-368), Wydawca: ARKAT USA, Inc.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3998/ark.5550190.p009.800 - link do publikacji
 4. Substituent-dependent magnetic behavior of discotic benzo[e][1,2,4]triazinyls IF: 13,038
  Autorzy:
  Marcin Jasiński, Jacek Szczytko, Damian Pociecha, Hirosato Monobe, Piotr Kaszyński
  Czasopismo:
  Journal of the American Chemical Society (rok: 2016, tom: 138, strony: 9421-9424), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/jacs.6b06444 - link do publikacji
 5. Hockey-stick liquid crystalline 6-oxoverdazyl IF: 2,244
  Autorzy:
  Szymon Kapuściński, Agata Wojciechowska, Katarzyna Urbaniak, Piotr Kaszyński, Marcin Jasiński
  Czasopismo:
  Liquid Crystals (rok: 2017, tom: 44, strony: 1093-1103), Wydawca: Taylor & Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/02678292.2016.1262468 - link do publikacji
 6. Smectic behaviour of methyl 4-alkoxybenzoates with a partially fluorinated alkyl chain IF: 2,244
  Autorzy:
  Sylwia Ciastek, Katarzyna Szymańska, Piotr Kaszyński, Marcin Jasiński, Damian Pociecha
  Czasopismo:
  Liquid Crystals (rok: 2018, tom: 45, strony: 44886), Wydawca: Taylor & Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/02678292.2017.1290288 - link do publikacji
 7. Tautomeric equilibrium in trifluoroacetaldehyde arylhydrazones IF: 2,817
  Autorzy:
  Agata Wojciechowska, Marcin Jasiński, Piotr Kaszyński
  Czasopismo:
  Tetrahedron (rok: 2015, tom: 71, strony: 2349-2356), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.tet.2015.03.015 - link do publikacji
 8. Tetragonal Phase of 6‑Oxoverdazyl Bent-Core Derivatives with Photoinduced Ambipolar Charge Transport and Electrooptical Effects IF: 11,444
  Autorzy:
  Marcin Jasiński, Damian Pociecha, Hirosato Monobe, Jacek Szczytko, Piotr Kaszyński
  Czasopismo:
  Jornal of the American Chemical Society (rok: 2014, tom: 136, strony: 14658-14661), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/ja507594h - link do publikacji