Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nowe rozwiązanie kwestii przesłania materiału kapłańskiego (P) w Pięcioksięgu

2013/09/D/HS1/00447

Słowa kluczowe:

Biblia Stary Testament Tora Pięcioksiąg źródła Pięcioksięgu źródło kapłańskie dokument kapłański materiał kapłański porównawcze studia religijne antropologia kulturowa teologia biblijna stworzenie świata w Biblii

Deskryptory:

 • HS1_14: Teologia dogmatyczna, teologia biblijna, patrystyka
 • HS1_12: Religie świata
 • HS1_11: Język religii, sacrum, mit, symbolika religijna

Panel:

HS1 - Fundamentalne pytania o naturę człowieka i otaczającej go rzeczywistości: filozofia, nauki o poznaniu, religioznawstwo, teologia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Teologiczny

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Marcin Majewski 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: SONATA 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 79 750 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-02-19

Zakończenie projektu: 2017-12-18

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 • Publikacje książkowe (3)
 1. Repetition and not Parallelism as the Determinant of Poetry in the Hebrew Bible. A Case Study of Biblical Story of Creation (Gen 1)
  Autorzy:
  Marcin Majewski
  Czasopismo:
  The Person and the Challenges (rok: 2020, tom: 11, strony: 199–218), Wydawca: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15633/pch.2180 - link do publikacji
 2. The Phenomenon of Rewriting Scripture in Late Second Temple Judaism: Some Methodological Reflections on the So-Called Rewritten Bible" Category IF: 1,84
  Autorzy:
  Marcin Majewski
  Czasopismo:
  Verbum Vitae (rok: 2021, tom: 39, strony: 1311–1334), Wydawca: KUL
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.31743/vv.12861 - link do publikacji
 3. The four problems which Old Testament married couples grapple with IF: 8
  Autorzy:
  Marcin Majewski
  Czasopismo:
  POLONIA SACRA (rok: 2018, tom: 23, strony: 167-184), Wydawca: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15633/ps.xxxx - link do publikacji
 4. Zwierzęta czyste i nieczyste w Starym Testamencie. Część I. Omówienie prawa czystości zwierząt.
  Autorzy:
  Marcin Majewski
  Czasopismo:
  Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia Biblistów Polskich (rok: 2014, tom: tom 11, strony: 375-398), Wydawca: Stowarzyszenie Biblistów Polskich
  Status:
  Opublikowana
 5. ZWIERZĘTA CZYSTE I NIECZYSTE W STARYM TESTAMENCIE. DOTYCHCZASOWE INTERPRETACJE I ICH OCENA IF: 10
  Autorzy:
  Marcin Majewski
  Czasopismo:
  Collectanea Theologica (rok: 2015, tom: 85, strony: 18384), Wydawca: UKSW
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.21697/ct - link do publikacji
 6. Zwierzęta czyste i nieczyste w Starym Testamencie. Część II. Dotychczasowe hipotezy i ich ocena.
  Autorzy:
  Marcin Majewski
  Czasopismo:
  Collectanea Theologica (rok: 2015, tom: tom 85, strony: 18264), Wydawca: Wydawnictwo UKSW
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.21697/ct - link do publikacji
 1. Nieczystość śmierci w Torze. Śmierć jako arcytabu
  Autorzy:
  Marcin Majewski
  Konferencja:
  Śmierć w antycznej kulturze śródziemnomorskiej (rok: 2015, ), Wydawca: Uniwersytet Śląski w Katowicach
  Data:
  konferencja 23-24.04.2014
  Status:
  Opublikowana
 1. Nieczystość seksu – biblijne zakazy dotyczące życia płciowego
  Autorzy:
  Marcin Majewski
  Książka:
  Gloriam praecedit humilitas (Prz 15,33). Księga pamiętkowa dla Ks. Prof. Antoniego Troniny (rok: 2015, tom: 1, strony: 391-414), Wydawca: Częstochowskie Wydawnictwo Archidiecezjalne
  Status:
  Opublikowana
 2. wszystkie rozdziały
  Autorzy:
  Marcin Majewski
  Książka:
  Pięcioksiąg odczytany na nowo. Przesłanie autora kapłańskiego (P) i jego wpływ na powstanie Pięcioksięgu (rok: 2018, ), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
  Status:
  Opublikowana
 3. "Stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał". Świętość Boga a świętość człowieka
  Autorzy:
  Marcin Majewski
  Książka:
  "Wolą Boga jest wasze uświęcenie". Teologia sakramentów uświęcenia (rok: 2016, tom: 20, strony: 61-86), Wydawca: Wydawnictwo Benedyktynów
  Status:
  Opublikowana