Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Materiały do dziejów sztuki sakralnej dawnego województwa brzesko-litewskiego

2013/09/B/HS2/02072

Słowa kluczowe:

inwentaryzacja zabytków sztuka sakralna dawne województwo brzesko-litewskie Białoruś

Deskryptory:

 • HS2_8: Historia i teoria sztuki, sztuki plastyczne, kultura wizualna

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Instytut Sztuki PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Dorota Piramidowicz 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 231 400 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-02-17

Zakończenie projektu: 2017-02-16

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (4)
 • Publikacje książkowe (4)
 1. Parafia św. Andrzeja Boboli w Janowie Poleskim – ludzie, historia i zabytki w: Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej
  Autorzy:
  Katarzyna Kolendo-Korczak
  Konferencja:
  III Międzynarodowy Kongres Naukowy "Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej" (rok: 2017, ), Wydawca: Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy
  Data:
  konferencja 30 września - 2 października 2015, Białystok
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 2. Kaplica w Zakozielu na tle parkowych kaplic grobowych w: Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej
  Autorzy:
  Anna Oleńska
  Konferencja:
  III Międzynarodowy Kongres Naukowy "Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej" (rok: 2017, ), Wydawca: Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy
  Data:
  konferencja 30 września - 2 października 2015, Białystok
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 3. Кніга памерлых абатаў, айцоў і братоў кляштару бенедыкцінцаў у Гарадзішчы каля Пінска w: Берасцейскія кнігазборы, праблемы i перспектывы даследавання. Матэрыялы i даклады
  Autorzy:
  Zbigniew Michalczyk
  Konferencja:
  Берасцейскія кнігазборы, праблемы i перспектывы даследавання (rok: 2016, ), Wydawca: Брэсцкi абласны выканаучы камітэт, Брэсцкая абласная бібліятэка імя М. Горкага
  Data:
  konferencja 22-25 верасня 2015 года, Брэст
  Status:
  Opublikowana
 4. Nieisniejące kościoły Pińska w: Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej
  Autorzy:
  Dorota Piramidowicz
  Konferencja:
  III Międzynarodowy Kongres Naukowy "Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej" (rok: 2017, ), Wydawca: Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy
  Data:
  konferencja 30 września - 2 października 2015, Białystok
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 1. O dwóch obrazach jednego ołtarza w: Sztuka Kresów Wschodnich
  Autorzy:
  Anna Oleńska, Dorota Piramidowicz
  Książka:
  Sztuka Kresów Wschodnich (rok: 2017, tom: 8, strony: s. 1-11), Wydawca: Instytut Historii Sztuki UJ
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 2. Silva rerum. Rzemiosło i sztuka użytkowa w katedrze pińskiej w: Sztuka Kresów Wschodnich
  Autorzy:
  Katarzyna Uchowicz
  Książka:
  Sztuka Kresów Wschodnich (rok: 2017, tom: 8, strony: s. 1-17), Wydawca: Instytut Historii Sztuki UJ
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 3. Zabytkowe paramenta i szaty liturgiczne katedry w Pińsku w: Sztuka Kresów Wschodnich
  Autorzy:
  Katarzyna Kolendo-Korczak
  Książka:
  Sztuka Kresów Wschodnich (rok: 2017, tom: 8, strony: s. 1-14), Wydawca: Instytut Historii Sztuki UJ
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 4. publikacja książkowa
  Autorzy:
  Katarzyna Kolendo-Korczak, Zbigniwe Michalczyk, Anna Oleńska, Dorota Piramidowicz, Katarzyna Uchowicz, Marcin Zgliński, pod red. Doroty Piramidowicz
  Książka:
  Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, cz. V, Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa brzeskolitewskiego, t. 3 (rok: 2016, tom: t. 3, strony: s. 434, il. 757), Wydawca: Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków
  Status:
  Opublikowana