Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Zaawansowane techniki badania in situ zjawiska sorpcji bakterii na powierzchni nowych nanohybrydowych sorbentów grafenowych w układach wodnych

2013/09/D/ST8/04001

Słowa kluczowe:

nanocząstki wielofazowe nanohybrydy kompozytowe grafen-metal-ceramika metale szlachetne struktura powierzchni fizykochemia powierzchni bioaktywność sorpcja właściwości antybakteryjne potencjał elektryczny powierzchni potencjał zeta filtracja wody bakterie

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne, m.in.:

Jednostka realizująca:

Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Agnieszka Jastrzębska 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: SONATA 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 483 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-03-07

Zakończenie projektu: 2018-01-06

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Mała chłodnia laboratoryjna. Za kwotę 12 000 PLN
 2. Kompaktowa komora inkubacyjna z funkcją wytrząsania. Za kwotę 16 000 PLN
 3. Kompaktowy system oczyszczania wody. Za kwotę 20 000 PLN
 4. Próżniowa pompa rotacyjna, łopatkowa, olejowa. Za kwotę 15 000 PLN
 5. Laboratoryjny system próżniowy. Za kwotę 20 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (11)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 1. Bacterial Adsorption with Graphene Family Materials Compared to Nano-Alumina IF: ,432
  Autorzy:
  A. M. Jastrzębska, E. Karwowska, M. Kostecki, A. R. Olszyna
  Czasopismo:
  Main Group Chemistry (rok: 2017, tom: 16 (3), strony: 175-190), Wydawca: IOS Press
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.3233/MGC-160217 - link do publikacji
 2. Biological properties of the RGO/Al2O3 nanocomposite flakes modified with Ag, Au and Pd for water purification IF: 2,808
  Autorzy:
  A. M. Jastrzębska, J. Karcz, E. Karwowska, A. Fiedorczuk, A. Olszyna
  Czasopismo:
  Journal of Alloys and Compounds (rok: 2017, tom: 724, strony: 869-878), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.jallcom.2017.07.056 - link do publikacji
 3. Comparative assessment of biocidal acitivity of different RGO/ceramic oxide-Ag nanocomposites IF: ,433
  Autorzy:
  A. Jastrzębska, A. Derecka, E. Karwowska, A. Pląsek, T. Wojciechowski, W. Ziemkowska, A. Olszyna
  Czasopismo:
  Journal of Nano Research (rok: 2017, tom: 47, strony: 89-95), Wydawca: Trans Tech Publications
  Status:
  Opublikowane
 4. Controlled synthesis of graphene oxide/alumina nanocomposites using a new dry sol-gel method of synthesis IF: 1,326
  Autorzy:
  A.M. Jastrzębska, J. Jureczko, J. Karcz, A. Kunicki, W. Ziemkowska, A. Olszyna
  Czasopismo:
  Chemical Papers (rok: 2017, tom: 71 (3), strony: 579-595), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1007/s11696-016-0040-4 - link do publikacji
 5. Influence of bacteria adsorption on zeta potential of Al2O3 and Al2O3/Ag nanoparticles in electrolyte and drinking water environment studied by means of zeta potential IF: 2,199
  Autorzy:
  A.M. Jastrzębska, E. Karwowska, P. Kurtycz, A.R. Olszyna, A. Kunicki
  Czasopismo:
  Surface and Coatings Technology (rok: 2014, tom: 17 (1), strony: 44217), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.surfcoat.2014.12.015 - link do publikacji
 6. Synthesis of RGO/TiO2 nanocomposite flakes and characterization of their unique electrostatic properties using zeta potential measurements IF: 2,808
  Autorzy:
  A.M. Jastrzębska, J. Karcz, R. Letmanowski, D. Zabost, E. Ciecierska, E. Karwowska, M. Siekierski, A. Olszyna
  Czasopismo:
  Journal of Alloys and Compounds (rok: 2016, tom: 679, strony: 470-484), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.jallcom.2016.04.043 - link do publikacji
 7. Reduced graphene oxide/alumina-noble metal nanocomposite flakes: Synthesis and characterization IF: 1,32
  Autorzy:
  A. M. Jastrzębska, J. Karcz, E. Karwowska, A. Fiedorczuk, A. Olszyna
  Czasopismo:
  International Journal of Applied Ceramic Technology (rok: 2016, tom: 13, strony: 856-870), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1111/ijac.12555 - link do publikacji
 8. Nowe nanohybrydowe sorbenty grafenowe do zastosowań w filtracji wody pitnej
  Autorzy:
  A. Jastrzębska
  Czasopismo:
  Biuletyn Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej (rok: 2014, tom: 11, strony: 23-25), Wydawca: Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej
  Status:
  Opublikowane
 9. Synthesis and bioactivity of RGO/TiO2-noble metal nanocomposite flakes IF: ,433
  Autorzy:
  A.M. Jastrzębska, J. Karcz, E. Karwowska, A. Olszyna
  Czasopismo:
  Journal of Nano Research (rok: 2017, tom: 47, strony: 33-48), Wydawca: Trans Tech Publications
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.4028/www.scientific.net/JNanoR.47.33 - link do publikacji
 10. Synthesis of the RGO/Al2O3 core-shell nanocomposite flakes and characterization of their unique electrostatic properties using zeta potential measurements IF: 2,735
  Autorzy:
  10.A.M. Jastrzębska, J. Karcz, R. Letmanowski, D. Zabost, E. Ciecierska, J. Zdunek, E. Karwowska, M. Siekierski, A. Olszyna, A. Kunicki
  Czasopismo:
  Applied Surface Science (rok: 2016, tom: 362, strony: 577-594), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
 11. The ecotoxicity of Graphene Family Materials: current status, knowledge gaps and future needs IF: 3,574
  Autorzy:
  A.M. Jastrzębska, A.R. Olszyna
  Czasopismo:
  Journal of Nanoparticle Research (rok: 2014, tom: brak, strony: 44217), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1007/s11051-014-2817-0 - link do publikacji
 1. Influence of the Staphylococcus aureus bacteria cells on the zeta potential of graphene oxide modified with alumina nanoparticles in electrolyte and drinking water environment
  Autorzy:
  A. Jastrzębska, E. Karwowska, A. Olszyna
  Konferencja:
  2nd International Congress on Energy Efficiency and Energy Related Materials (rok: 2015, ), Wydawca: Springer
  Data:
  konferencja 16-19.10
  Status:
  Opublikowane