Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Zaawansowane techniki badania in situ zjawiska sorpcji bakterii na powierzchni nowych nanohybrydowych sorbentów grafenowych w układach wodnych

2013/09/D/ST8/04001

Słowa kluczowe:

nanocząstki wielofazowe nanohybrydy kompozytowe grafen-metal-ceramika metale szlachetne struktura powierzchni fizykochemia powierzchni bioaktywność sorpcja właściwości antybakteryjne potencjał elektryczny powierzchni potencjał zeta filtracja wody bakterie

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Agnieszka Jastrzębska 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: SONATA 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 483 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-03-07

Zakończenie projektu: 2018-01-06

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Próżniowa pompa rotacyjna, łopatkowa, olejowa. Za kwotę 15 000 PLN
 2. Kompaktowy system oczyszczania wody. Za kwotę 20 000 PLN
 3. Kompaktowa komora inkubacyjna z funkcją wytrząsania. Za kwotę 16 000 PLN
 4. Mała chłodnia laboratoryjna. Za kwotę 12 000 PLN
 5. Laboratoryjny system próżniowy. Za kwotę 20 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (11)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 1. Bacterial Adsorption with Graphene Family Materials Compared to Nano-Alumina IF: 0,432
  Autorzy:
  A. M. Jastrzębska, E. Karwowska, M. Kostecki, A. R. Olszyna
  Czasopismo:
  Main Group Chemistry (rok: 2017, tom: 16 (3), strony: 175-190), Wydawca: IOS Press
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3233/MGC-160217 - link do publikacji
 2. Reduced graphene oxide/alumina-noble metal nanocomposite flakes: Synthesis and characterization IF: 1,32
  Autorzy:
  A. M. Jastrzębska, J. Karcz, E. Karwowska, A. Fiedorczuk, A. Olszyna
  Czasopismo:
  International Journal of Applied Ceramic Technology (rok: 2016, tom: 13, strony: 856-870), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1111/ijac.12555 - link do publikacji
 3. Influence of bacteria adsorption on zeta potential of Al2O3 and Al2O3/Ag nanoparticles in electrolyte and drinking water environment studied by means of zeta potential IF: 2,199
  Autorzy:
  A.M. Jastrzębska, E. Karwowska, P. Kurtycz, A.R. Olszyna, A. Kunicki
  Czasopismo:
  Surface and Coatings Technology (rok: 2014, tom: 17 (1), strony: 44582), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.surfcoat.2014.12.015 - link do publikacji
 4. Nowe nanohybrydowe sorbenty grafenowe do zastosowań w filtracji wody pitnej
  Autorzy:
  A. Jastrzębska
  Czasopismo:
  Biuletyn Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej (rok: 2014, tom: 11, strony: 23-25), Wydawca: Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej
  Status:
  Opublikowana
 5. Comparative assessment of biocidal acitivity of different RGO/ceramic oxide-Ag nanocomposites IF: 0,433
  Autorzy:
  A. Jastrzębska, A. Derecka, E. Karwowska, A. Pląsek, T. Wojciechowski, W. Ziemkowska, A. Olszyna
  Czasopismo:
  Journal of Nano Research (rok: 2017, tom: 47, strony: 89-95), Wydawca: Trans Tech Publications
  Status:
  Opublikowana
 6. Synthesis of the RGO/Al2O3 core-shell nanocomposite flakes and characterization of their unique electrostatic properties using zeta potential measurements IF: 2,735
  Autorzy:
  10.A.M. Jastrzębska, J. Karcz, R. Letmanowski, D. Zabost, E. Ciecierska, J. Zdunek, E. Karwowska, M. Siekierski, A. Olszyna, A. Kunicki
  Czasopismo:
  Applied Surface Science (rok: 2016, tom: 362, strony: 577-594), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 7. Biological properties of the RGO/Al2O3 nanocomposite flakes modified with Ag, Au and Pd for water purification IF: 2,808
  Autorzy:
  A. M. Jastrzębska, J. Karcz, E. Karwowska, A. Fiedorczuk, A. Olszyna
  Czasopismo:
  Journal of Alloys and Compounds (rok: 2017, tom: 724, strony: 869-878), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jallcom.2017.07.056 - link do publikacji
 8. Controlled synthesis of graphene oxide/alumina nanocomposites using a new dry sol-gel method of synthesis IF: 1,326
  Autorzy:
  A.M. Jastrzębska, J. Jureczko, J. Karcz, A. Kunicki, W. Ziemkowska, A. Olszyna
  Czasopismo:
  Chemical Papers (rok: 2017, tom: 71 (3), strony: 579-595), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11696-016-0040-4 - link do publikacji
 9. Synthesis and bioactivity of RGO/TiO2-noble metal nanocomposite flakes IF: 0,433
  Autorzy:
  A.M. Jastrzębska, J. Karcz, E. Karwowska, A. Olszyna
  Czasopismo:
  Journal of Nano Research (rok: 2017, tom: 47, strony: 33-48), Wydawca: Trans Tech Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4028/www.scientific.net/JNanoR.47.33 - link do publikacji
 10. Synthesis of RGO/TiO2 nanocomposite flakes and characterization of their unique electrostatic properties using zeta potential measurements IF: 2,808
  Autorzy:
  A.M. Jastrzębska, J. Karcz, R. Letmanowski, D. Zabost, E. Ciecierska, E. Karwowska, M. Siekierski, A. Olszyna
  Czasopismo:
  Journal of Alloys and Compounds (rok: 2016, tom: 679, strony: 470-484), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jallcom.2016.04.043 - link do publikacji
 11. The ecotoxicity of Graphene Family Materials: current status, knowledge gaps and future needs IF: 3,574
  Autorzy:
  A.M. Jastrzębska, A.R. Olszyna
  Czasopismo:
  Journal of Nanoparticle Research (rok: 2014, tom: brak, strony: 44582), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11051-014-2817-0 - link do publikacji
 1. Influence of the Staphylococcus aureus bacteria cells on the zeta potential of graphene oxide modified with alumina nanoparticles in electrolyte and drinking water environment
  Autorzy:
  A. Jastrzębska, E. Karwowska, A. Olszyna
  Konferencja:
  2nd International Congress on Energy Efficiency and Energy Related Materials (rok: 2015, ), Wydawca: Springer
  Data:
  konferencja 16-19.10
  Status:
  Opublikowana