Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Poa annua w Antarktyce - specyfika rozprzestrzeniania się gatunku w skrajnych warunkach siedliskowych

2013/09/B/NZ8/03293

Słowa kluczowe:

Anatrktyka gatunki obce Poa annua

Deskryptory:

 • NZ8_2: Ekologia
 • NZ2_1: Genetyka molekularna

Panel:

NZ8 - Podstawy wiedzy o życiu na poziomie środowiskowym: biologia ewolucyjna, biologia populacyjna, biologia środowiskowa, systematyka

Jednostka realizująca:

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Katarzyna Chwedorzewska 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 408 780 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-02-11

Zakończenie projektu: 2017-08-10

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (12)
 1. Generative reproduction of Antarctic grasses, the native species Deschampsia antarctica Desv. and the alien species Poa annua L. IF: 1,275
  Autorzy:
  Giełwanowska I., Kellmann-Sopyła W.
  Czasopismo:
  Polish Polar Research (rok: 2015, tom: 36, strony: 261–279), Wydawca: De Gruyter
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/popore−2015−0016 - link do publikacji
 2. Plastic biomass allocation as a trait increasing the invasiveness of annual bluegrass (Poa annua L.) in Antarctica. IF: 2,028
  Autorzy:
  Rudak A., Wódkiewicz M., Znój A., Chwedorzewska K.J., Galera H.
  Czasopismo:
  Polar Biology (rok: 2019, tom: 42, strony: 149-157), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00300-018-2409-z - link do publikacji
 3. Poa annua L. in the maritime Antarctic - an overview. IF: 0,715
  Autorzy:
  Chwedorzewska K.J., Giełwanowska I., Olech M., Wódkiewicz M., Molina-Montenegro M., Galera H.
  Czasopismo:
  Polar Record (rok: 2015, tom: 53, strony: 44933), Wydawca: Cambridge University Press
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1017/S0032247414000916 - link do publikacji
 4. Germination capacity of five polar Caryophyllaceae and Poaceae species under different temperature conditions. IF: 1,586
  Autorzy:
  Kellmann-Sopyła W., Giełwanowska I.
  Czasopismo:
  Polar Biology (rok: 2015, tom: 38, strony: 1753-1765), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00300-015-1740-x - link do publikacji
 5. Seed germination and invasion success of Poa annua L. in Antarctica IF: 1,321
  Autorzy:
  Rudak A., Galera H., Znój A., Chwedorzewska K.J., Wódkiewicz M
  Czasopismo:
  Acta Societatis Botanicorum Poloniae (rok: 2018, tom: 87, strony: 44937), Wydawca: Polskie Towarzystwo Botaniczne
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5586/asbp.3606 - link do publikacji
 6. How much of the invader's genetic variability can slip between our fingers? A case study of secondary dispersal of Poa annua on King George Island (Antarctica). IF: 2,788
  Autorzy:
  Wódkiewicz M., Chwedorzewska K.J., Bednarek P.T., Znój A., Androsiuk P., Galera H
  Czasopismo:
  Ecology and Evolution (rok: 2018, tom: 8, strony: 592-600), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/ece3.3675 - link do publikacji
 7. RAPID ENVIRONMENTAL CHANGES IN THE WESTERN ANTARCTIC PENINSULA REGION DUE TO CLIMATE CHANGE AND HUMAN ACTIVITY IF: 0,727
  Autorzy:
  ZNÓJ A., CHWEDORZEWSKA K. J., ANDROSIUK P., CUBA-DIAZ M., GIEŁWANOWSKA I., KOC J., KORCZAK-ABSHIRE M., GRZESIAK J., ZMARZ A
  Czasopismo:
  APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH (rok: 2017, tom: 15, strony: 525-539), Wydawca: ALÖKI Kft., Budapest, Hungary
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15666/aeer/1504_525539 - link do publikacji
 8. Spatial structure of the soil seed bank of Poa annua L. - alien species in the Antarctica. IF: 2,668
  Autorzy:
  Wódkiewicz M., Ziemiański M., Kwiecień K., Chwedorzewska K.J., Galera H.
  Czasopismo:
  Biodiversity and Conservation (rok: 2014, tom: 23, strony: 1339-1346), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10531-014-0668-8 - link do publikacji
 9. First step to eradication of Poa annua L. from Point Thomas Oasis (King George Island, South Shetlands, Antarctica) IF: 1,917
  Autorzy:
  Galera H., Wódkiewicz M., Czyż E., Łapiński S., Kowalska M.E., Pasik M., Rainer M., Bylina P., Chwedorzewska K.J.
  Czasopismo:
  Polar Biology (rok: 2017, tom: 40, strony: 939-945), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00300-016-2006-y - link do publikacji
 10. Response of Poa annua to extreme conditions: comparison of morphological traits between populations from cold and temperate climate conditions. IF: 1,586
  Autorzy:
  Galera H., Chwedorzewska K.J., Wódkiewicz M.
  Czasopismo:
  Polar Biology (rok: 2015, tom: 38, strony: 1657-1666), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00300-015-1731-y - link do publikacji
 11. Soluble carbohydrates in developing and mature diaspores of polar Caryophyllaceae and Poaceae. IF: 1,671
  Autorzy:
  Kellmann-Sopyła W., Lahuta L.B., Giełwanowska I., Górecki R.J.
  Czasopismo:
  Acta Physiologiae Plantarum (rok: 2016, tom: 37, strony: 44939), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11738-015-1866-z - link do publikacji
 12. What affects the probability of biological invasions in Antarctica? Using an expanded conceptual framework to anticipate the risk of alien species expansion. IF: 2,948
  Autorzy:
  Galera H., Chwedorzewska K.J., Korczak-Abshire M., Wódkiewicz M.
  Czasopismo:
  Biodiversity and Conservation (rok: 2018, tom: 27, strony: 1789-1809), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10531-018-1547-5 - link do publikacji