Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Analiza zagadnienia ryzyka systemowego na przykładzie wybranych krajów Unii Europejskiej w dobie kryzysu finansowego: Implikacje dla Polski.

2013/09/N/HS4/03740

Słowa kluczowe:

Ryzyko systemowe mikro oraz makroostrożnościowa regulacja modelowanie wielopodmiotowe samoorganizujące się stany krytyczne

Deskryptory:

 • HS4_1: Makroekonomia (w tym: równowaga ekonomiczna, wzrost gospodarczy, wahania koniunkturalne w globalnej gospodarce, ekonomia pracy);
 • HS4_6: Rynki finansowe, bankowość, finanse przedsiębiorstw, finanse publiczne
 • HS4_15: Inne zagadnienia pokrewne

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Jagoda Kaszowska 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 98 620 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-02-21

Zakończenie projektu: 2016-02-20

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Komputer. Za kwotę 8 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 • Publikacje książkowe (4)
 1. "An agent-based model of insurance and protection decisions on IT systems"
  Autorzy:
  Juan Luis Santos
  Czasopismo:
  Journal of Agent Technologies and Systems (rok: 2015, tom: 7(3), strony: 44943), Wydawca: IGI Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4018/IJATS.2015070101 - link do publikacji
 2. "Rola percepcji ryzyka i niepewności w ocenie ryzyka systemowego. Podejście symulacyjne ABM."
  Autorzy:
  Jagoda Kaszowska, Juan Luis Santos
  Czasopismo:
  Ekonomista (Lista B, 14 pkt) (rok: 2017, tom: 4, strony: 369-399), Wydawca: Polskie Towarzystwo Ekonomistów
  Status:
  Opublikowana
 3. "Systemic risk: Cause or effect of the financial crisis in the Euro Area? (The case of Spanish banking system bailouts)""
  Autorzy:
  Juan Luis Santos, Jagoda Kaszowska
  Czasopismo:
  Olsztyn Economic Journal (Lista B, 13 pkt) (rok: 2019, tom: -, strony: -), Wydawca: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 4. "The role of risk perception in the systemic risk generation and amplification: agent-based approach"
  Autorzy:
  Jagoda Kaszowska, Juan Luis Santos
  Czasopismo:
  Oxford Journal of Risk and Finance (rok: 2014, tom: Vol.3(4),Dec., strony: 146-170), Wydawca: Academic Research Network - Oxford Publishing House
  Status:
  Opublikowana
 5. "Assessment of policies using the 'core' and 'periphery' approaches" IF: 0,207
  Autorzy:
  Federico Pablo Martí, Juan Luis Santos, Jagoda Kaszowska
  Czasopismo:
  Argumenta Oeconomica (Lista A, 15 pkt) (rok: 2019, tom: nie dotyczy, strony: -), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 6. "Modelowanie wieloagentowe: matematyczne podstawy oraz empiryczna walidacja"
  Autorzy:
  Jagoda Kaszowska
  Czasopismo:
  Gospodarka Narodowa (Lista B, 14 pkt) (rok: 2018, tom: -, strony: -), Wydawca: SGH w Warszawie
  Status:
  Złożona
 7. "Zastosowanie metod ekonomii eksperymentalnej do konstrukcji modelu wieloagentowego na potrzeby oceny ryzyka systemowego"
  Autorzy:
  Jagoda Kaszowska
  Czasopismo:
  Materiały i Studia (rok: 2018, tom: -, strony: -), Wydawca: Narodowy Bank Polski
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 1. "The role of risk perception in systemic risk generation: ABM approach" (pierwsza wersja)
  Autorzy:
  Jagoda Kaszowska, Juan Luis Santos
  Konferencja:
  9th Annual Business Research Conference, Imperial College, Londyn, Wielka Brytania (rok: 2014, ), Wydawca: WBI
  Data:
  konferencja 04-05.08.2014
  Status:
  Opublikowana
 2. "The role of risk perception in the systemic risk generation and amplification: agent-based approach" (wersja końcowa)
  Autorzy:
  Jagoda Kaszowska, Juan Luis Santos
  Konferencja:
  14th FRAP - Finance, Risk and Accounting Management Perspectives Conference, Oriel College, University of Oxford, Wielka Brytania. (rok: 2014, ), Wydawca: Academic Research Network - Oxford Publishing House
  Data:
  konferencja 22-24.09.2014
  Status:
  Opublikowana
 1. "The role of systemic risk in the origin, course and effects of financial crisis in the EU countries" (pseudocodes modelu ABM i opis uruchomienia - uzupełnienie do poprzedniej publikacji)
  Autorzy:
  Jagoda Kaszowska
  Książka:
  "The role of systemic risk in the origin, course and effects of financial crisis in the EU countries" (PhD)/"Systemic Risk in Space and Time" (Palgrave) (tom: bd., strony: 1-74, 1-7), Wydawca: Palgrave Macmillan
  Status:
  Złożona
 2. "Systemic risk modeling: agent-based modeling foundations and validation"
  Autorzy:
  Jagoda Kaszowska, Juan Luis Santos
  Książka:
  Systemic Actions in Complex Scenarios (rok: 2017, tom: bd, strony: 191-214), Wydawca: Cambridge Scholars Publishing
  Status:
  Opublikowana
 3. "The role of systemic risk in the origin, course and effects of financial crisis in the EU countries" (rozdz. 1-5, aneks metodologiczny)
  Autorzy:
  Jagoda Kaszowska
  Książka:
  "The role of systemic risk in the origin, course and effects of financial crisis in the EU countries"(PhD)/"Systemic Risk in Space and Time"(Palgrave) (), Wydawca: Palgrave Macmillan US
  Status:
  Złożona
 4. "An Agent-Based Model to Forecast the Inflation Rate in the Eurozone. Incorporating Microfoundations into Complex Behavioral Models"
  Autorzy:
  Juan Luis Santos, Jagoda Kaszowska, Tomas Mancha Navarro
  Książka:
  Applied Behavioral Economics Research and Trends (rok: 2017, tom: bd, strony: 72-92), Wydawca: IGIKnowledge
  Status:
  Opublikowana