Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wpływ biosurfaktantów produkowanych przez bakterie z rodzaju Bacillus na proces biosyntezy nanocząstek srebra (Ag-NPs) i ich właściowści

2013/09/B/NZ9/01759

Słowa kluczowe:

nanocząstki srebra biosurfaktanty Bacillus biosynteza nanobiotechnologia

Deskryptory:

 • NZ9_8: Mikrobiologia środowiskowa
 • NZ9_9: Biotechnologia środowiskowa
 • ST5_16: Chemia biologiczna

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa

Jednostka realizująca:

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Grażyna Płaza 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 877 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-03-03

Zakończenie projektu: 2017-03-02

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (11)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Antimicrobial, antiadhesive and antibiofilm potential of lipopeptides synthesised by Bacillus subtilis, on uropathogenic bacteria. IF: 1,153
  Autorzy:
  Moryl M, Spętana M, Dziubek K, Paraszkiewicz K, Różalska S, Płaza GA, Różalski A.
  Czasopismo:
  Acta Biochim Polonica (rok: 2015, tom: 62 (4), strony: 725-732), Wydawca: Polskie Towarzystwo Biochemiczne
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18388/abp.2015_1120 - link do publikacji
 2. Agricultural potential of rhizospheric Bacillus subtilis strains exhibiting varied efficiency of surfactin production IF: 1,871
  Autorzy:
  K. Paraszkiewicz, P. Bernat, P.Siewiera, M. Moryl, L. Sas Paszt, P. Trzciński, Ł. Jałowiecki, G. Płaza
  Czasopismo:
  Scientia Horticulturae (rok: 2017, tom: 225, strony: 802-809), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.scienta.2017.07.034 - link do publikacji
 3. Biosurfactant mediated biosynthesis of selected metallic nanoparticles IF: 2,339
  Autorzy:
  Płaza G.A., Chojniak J., Banat I.M.
  Czasopismo:
  International Journal of Molecular Sciences (rok: 2014, tom: 15, strony: 13720-13737), Wydawca: MDPI AG, Brasel, Switzerland
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ijms - link do publikacji
 4. Detection of biosurfactants in Bacillus species: genes and products identification. IF: 2,479
  Autorzy:
  Płaza G, Chojniak J, Rudnicka K, Paraszkiewicz K, Bernat P.
  Czasopismo:
  Journal of Applied Microbiology (rok: 2015, tom: 119, strony: 1023-1034), Wydawca: The Society for Applied Microbiologuy
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1111/jam.12893 - link do publikacji
 5. Evaluation of toxicity of biologically synthesized silver nanoparticles (AgNPs) using lemna test and AlgalToxkit
  Autorzy:
  Chojniak J., Drobniewska A., Jałowiecki Ł., Biedroń I., Płaza G., Nałęcz-Jawecki G.
  Czasopismo:
  Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. Agric. Aliment. Pisc. Zootech. (rok: 2016, tom: 330, strony: 57-66), Wydawca: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.21005/AAPZ2016.40.4.06 - link do publikacji
 6. Lipid composition in a strain of Bacillus subtilis, a producer of iturin A lipopeptides that are active against uropathogenic bacteria IF: 1,532
  Autorzy:
  Bernat P., paraszkiewicz K., Siewiera P., Moryl M., Płaza G., Chojniak J.
  Czasopismo:
  World Journal of Biotechnology and Microbiology (rok: 2016, tom: 32, strony: 157), Wydawca: Springer, Dordrecht
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11274-016-2126-0 - link do publikacji
 7. Nonspecific synergistic effect of biogenic silver nanoparticles and biosurfactant towards environmental bacteria and fungi IF: 1,79
  Autorzy:
  Chojniak J., Mendrek B., Libera M., Król E., Płaza G.
  Czasopismo:
  Ecotoxicology (rok: 2018, tom: 209, strony: 65-70), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10646-018-1899-3 - link do publikacji
 8. Strong and Nonspecific Synergistic Antibacterial Efficiency of Antibiotics Combined with Silver Nanoparticles at Very Low Concentrations Showing No Cytotoxic Effect IF: 2,791
  Autorzy:
  Panácek A.,, Smékalová M., Kilianová M., Prucek R., Bogdanová K.K., Vecerová A., Kolár M.,Havrdová A., Płaza G.A., Chojniak J., Zboril R., Kvítek L.
  Czasopismo:
  Molecules (rok: 2015, tom: 21, 26, strony: 44943), Wydawca: MDPI AG, Brasel, Switzerland
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/molecules21010026 - link do publikacji
 9. Structural identification of lipopeptide biosurfactants produced by Bacillus subtilis strains grown on the media obtained from renewable natural resources IF: 4,049
  Autorzy:
  K. Paraszkiewicz, P. Bernat, A. Kuśmierska,Grażyna Płaza
  Czasopismo:
  Journal of Environmental Management (rok: 2018, tom: 209, strony: 65-70), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jenvman.2017.12.033 - link do publikacji
 10. Synthesis of silver nanoparticles using cultural supernatant of Bacillus subtillis T-1 growing on agro-industrial wastes and producing biosurfactant IF: 1,723
  Autorzy:
  G. A. Płaza, J. Chojniak, B. Mendrek, B. Trzebicka, L. Kvitek, A. Panacek, R. Prucek, R. Zboril, K. Paraszkiewicz, P. Bernat
  Czasopismo:
  IET Nanobiotechnology (rok: 2015, tom: 10, strony: 62-68), Wydawca: INST ENGINEERING TECHNOLOGY-IET
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1049/iet-nbt.2015.0016 - link do publikacji
 11. Silver Nanoparticles Formed in Bio- and Chemical Syntheses with Biosurfactant as Stabilizing Agent IF: 0,978
  Autorzy:
  Mendrek B., Chojniak J., Libera M., Trzebicka B., Bernat P., Karaszkiewicz K., Płaza G.
  Czasopismo:
  Journal of Dispersion Science and Technology (rok: 2017, tom: 38, strony: 1647-1655), Wydawca: Taylor & Francis, Philadelphia
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/01932691.2016.1272056 - link do publikacji
 1. Antibacterial properties of biologically synthesized silver nanoparticles (AgNPs)
  Autorzy:
  Chojniak J., Jałowiecki Ł., Biedroń I., Płaza G.
  Konferencja:
  Nano, Bio and Green - Technologies for a Sustainable Future (rok: 2016, ), Wydawca: SGEM
  Data:
  konferencja 30 June - 6 July
  Status:
  Opublikowana
 2. Synteza nanocząstek srebra przy użyciu płynów pohodowlanych szczepów Bacillus produkujących biosurfaktanty
  Autorzy:
  Chojniak J., Płaza G., Wasilkowski D.
  Konferencja:
  VII Konferencja Doktorantów i Młodych Pracowników Nauki. EKO-DOK 2015 (rok: 2015, ), Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
  Data:
  konferencja 20-22 kwietnia 2015
  Status:
  Opublikowana
 1. Biosurfactants: Green surfactants
  Autorzy:
  Płaza Grażyna
  Książka:
  Biosurfactants: Green surfactants (rok: 2014, tom: 117, strony: 1-119), Wydawca: Polska Akademia Nauk Komitet Inżynierii Środowiska
  Status:
  Opublikowana