Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 12 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Nieśmiertelność. Technokulturowe strategie współczesności

  Konkurs: ETIUDA 8 , panel: HS2

  Kierownik: Katarzyna Nowaczyk-Basińska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa

 2. Pomiędzy prekaryjnością a prestiżem. Praca migrantów w branży tanecznej w dobie kryzysu.

  Konkurs: SONATINA 5 , panel: HS3

  Kierownik: dr Ruxandra Ana

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa

 3. Orzeł i krzyż. Etnografia historyczności z użyciem narzędzi badań artystycznych.

  Konkurs: PRELUDIUM 21 , panel: HS3

  Kierownik: Michał Sita

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa

 4. Język neopentekostalny jako narzędzie perswazji. Multimodalna analiza dyskursu

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: HS1

  Kierownik: Ewelina Berdowicz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa

 5. Doświadczanie zmian klimatycznych. Transdyscyplinarne badanie przegrzewania miast.

  Konkurs: IDEALAB , panel: HS6

  Kierownik: dr Zofia Boni

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa

 6. Festiwalizacja wartości. Aksjonormatywne wymiary współczesnych festiwali muzycznych w Polsce

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS3

  Kierownik: prof. Waldemar Kuligowski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa

 7. Stawanie się Innym. Historia i tożsamość Indian Moré z Amazonii boliwijskiej

  Konkurs: ETIUDA 8 , panel: HS3

  Kierownik: Paweł Chyc

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa

 8. Turystyka i migracje małżeńskie w postkolonialnym świecie. Antropologiczne studium długotrwałych intymnych relacji Masaj...

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: HS3

  Kierownik: Elżbieta Wiejaczka

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa

 9. Energetyzując świat: STS i antropologia ku społecznym studiom nad nowymi energiami

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS6

  Kierownik: dr Aleksandra Lis-Plesińska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa

 10. Społeczne wytwarzanie przestrzeni: antropologiczne studium praktyk miastotwórczych w Kazaniu

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS3

  Kierownik: Aleksandra Turowska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa

 11. SPOŁECZNE OBIEGI WIEDZY W PRAKTYKACH HUMANISTYKI AKADEMICKIEJ

  Konkurs: OPUS 19 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Agata Skórzyńska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa

 12. Obszar ochronny Natura 2000 jako wielogatunkowa sieć zależności. Nieoczywiste relacje w perspektywie antropologicznej

  Konkurs: SONATA 17 , panel: HS3

  Kierownik: dr Małgorzata Kowalska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa