Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Weryfikacja dokonań ekumenicznych na obszarze Polski w okresie 1964 -2014

2013/09/B/HS1/00483

Słowa kluczowe:

ekumenizm teologia ekumeniczna dialog ekumeniczny jedność chrześcijan Polska

Deskryptory:

 • HS1_14: Teologia dogmatyczna, teologia biblijna, patrystyka
 • HS1_13: Teologia fundamentalna
 • HS1_16: Inne zagadnienia pokrewne

Panel:

HS1 - Fundamentalne pytania o naturę człowieka i otaczającej go rzeczywistości: filozofia, nauki o poznaniu, religioznawstwo, teologia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Teologiczny

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Zdzisław Kijas OFM Conv 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 160 775 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-03-03

Zakończenie projektu: 2016-03-02

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Notebook Samsung 900X3E z oprogramowaniem. Za kwotę 5 800 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje książkowe (1)
 1. nie dotyczy
  Autorzy:
  Józef Budniak, Zygfryd Gleaser, Tadeusz Kałużny, Zdzisław Kijas
  Książka:
  Encyklopedia ekumenizmu w Polsce (1964-2014) (rok: 2016, tom: 1, strony: 560), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
  Status:
  Opublikowana