Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Model Zarządzania Zasobami Ludzkimi oparty na kontrakcie psychologicznym

2013/09/B/HS4/00474

Słowa kluczowe:

zarządzanie zasobami ludzkimi elastyczne zarządzanie zasobami ludzkimi zarządzanie zasobami ludzkimi oparte na zaangażowaniu relacyjny kontrakt psychologiczny,transakcyjny kontrakt psychologiczny

Deskryptory:

 • HS4_9: Zarządzanie zasobami ludzkimi, zatrudnienie i płace

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Anna Rogozińska-Pawełczyk 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 197 307 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-04-01

Zakończenie projektu: 2016-09-30

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Publikacje książkowe (3)
 1. The psychological contract and the readiness to verbalize it in financial institutions in Poland
  Autorzy:
  Anna Rogozińska-Pawełczyk
  Czasopismo:
  International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering (rok: 2016, tom: 10(1), strony: 13-18), Wydawca: World Academy of Science, Engineering and Technology
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  1999.10/10003141 - link do publikacji
 2. Percepcja zachodzących relacji w organizacji - perspektywa kontraktu psychologicznego
  Autorzy:
  Anna Rogozińska-Pawełczyk
  Czasopismo:
  Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (rok: 2017, tom: 1(114), strony: 87-105), Wydawca: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
  Status:
  Opublikowana
 3. The dynamic character of a psychological contract between the superior and the employee (according to empirical research)
  Autorzy:
  Anna Rogozińska-Pawełczyk
  Czasopismo:
  ECONOMIA. Seria MANAGEMENT, BUCHAREST UNIVERSITY OF ECONOMIC STUDIES (rok: 2015, tom: 18(2), strony: 271-285), Wydawca: BUCHAREST UNIVERSITY OF ECONOMIC STUDIES Faculty of Management
  Status:
  Opublikowana
 4. Verbalization of the psychological contract in Polish enterprises IF: 0,406
  Autorzy:
  Anna Rogozińska-Pawełczyk
  Czasopismo:
  Journal of East European Management Studies (rok: 2018, ), Wydawca: University of Regensburg, Faculty of Business, Economics and Management Information Systems, Universitätsstr. 31,D-93053 Regensburg (Germany)
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
 5. Wpływ czynników demograficznych na formowanie kontraktu psychologicznego w organizacji
  Autorzy:
  Anna Rogozińska-Pawełczyk
  Czasopismo:
  Problemy zarządzania (rok: 2016, tom: 2, strony: 103-117), Wydawca: Wydział Zarządzania UW
  Status:
  Opublikowana
 6. Expectations of the customer contact staff towards the employer and the possibilities of meeting them in banking institutions IF: 0,406
  Autorzy:
  Anna Rogozińska-Pawełczyk
  Czasopismo:
  Journal of East European Management Studies (rok: 2015, tom: 21(3), strony: 44941), Wydawca: University of Regensburg, Faculty of Business, Economics and Management Information Systems, Universitätsstr. 31,D-93053 Regensburg (Germany)
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 1. Proinnowacyjne wynagradzanie w kształtowaniu kontraktu psychologicznego
  Autorzy:
  Anna Rogozińska-Pawełczyk
  Książka:
  Procesy innowacyjne w polskiej gospodarce - potencjał zmian (rok: 2016, tom: 1, strony: 211-220), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
  Status:
  Opublikowana
 2. Zarządzanie zasobami ludzkimi oparte na kontrakcie psychologicznym
  Autorzy:
  Anna Rogozińska-Pawełczyk
  Książka:
  Zarządzanie zasobami ludzkimi oparte na kontrakcie psychologicznym (rok: 2016, tom: 1, strony: 1-474), Wydawca: Wydawnictwo IPiSS
  Status:
  Opublikowana
 3. Dynamika relacji interpersonalnych w miejscu pracy – kontrakt psychologiczny
  Autorzy:
  Anna Rogozińska-Pawełczyk
  Książka:
  Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowoczesnej organizacji (rok: 2016, tom: 1, strony: 113-130), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Status:
  Opublikowana