Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wpływ wewnętrznych źródeł emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych na zmianę struktury aerozolu atmosferycznego migrującego do wybranych pomieszczeń nieprodukcyjnych

2013/09/N/ST10/04224

Słowa kluczowe:

pył zawieszony pył respirabilny źródła pyłu zanieczyszczenia gazowe skład chemiczny skład pierwiastkowy rozkład ziarnowy parametry optyczne powietrze wewnętrzne

Deskryptory:

 • ST10_1: Chemia i fizyka atmosfery, zanieczyszczenia atmosfery
 • ST10_16: Zmiany/kształtowanie i ochrona środowiska przyrodniczego

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Patrycja Rogula-Kopiec 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 125 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-02-17

Zakończenie projektu: 2017-08-16

Planowany czas trwania projektu: 30 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Zestaw aspiratorów do pobierania próbek pyłu wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń (4 osobiste próbniki wraz z kalibratorem przepływu, ładowarką i głowicami separującymi).. Za kwotę 26 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Research on carbon occurrence in indoor air of selected universities in Poland
  Autorzy:
  Karolina KOCISZEWSKA, Patrycja ROGULA-KOPIEC, Grzegorz MAJEWSKI, Wioletta ROGULA-KOZŁOWSKA, Walter MUCHA, Barbara MATHEWS
  Czasopismo:
  Scientific Review – Engineering and Environmental Sciences (rok: 2017, tom: 26(1), strony: 108-124), Wydawca: SGGW
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.22630/PNIKS.2017.26.1.10 - link do publikacji
 2. Submicron Particle-Bound Mercury in University Teaching Rooms: A Summer Study from Two Polish Cities. IF: 1,517
  Autorzy:
  G Majewski, K Kociszewska, W Rogula-Kozłowska, Halina Pyta, Patrycja Rogula-Kopiec, Walter Mucha, Józef S Pastuszka
  Czasopismo:
  Atmosphere (rok: 2016, tom: 7, strony: 117), Wydawca: Atmosphere
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/atmos7090117 - link do publikacji
 3. Submicron particle-bound polycyclic aromatic hydrocarbons in the Polish teaching rooms: Concentrations, origin and health hazard IF: 3,243
  Autorzy:
  Wioletta Rogula-Koz łowska , Barbara Kozielska , Grzegorz Majewski, Patrycja Rogula-Kopiec, Walter Mucha, Karolina Kociszewska
  Czasopismo:
  JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE (rok: 2017, ), Wydawca: Elsevier wordmark
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1016/j.jes.2017.06.022 - link do publikacji
 4. Particulate matter in indoor spaces: known facts and the knowledge gaps.
  Autorzy:
  Rogula-Kopiec P., Pastuszka J.S., Rogula-Kozłowska W., Majewski G.
  Czasopismo:
  Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Land Reclamation (rok: 2015, tom: 47, strony: 43-54), Wydawca: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - Warszawa
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/sggw-2015-0004 - link do publikacji
 5. Air pollution of beauty salons by cosmetics from the analysis of suspensed particulate matter IF: 3,594
  Autorzy:
  Patrycja Kornelia Rogula-Kopiec, Wioletta Rogula-Kozłowska, Józef Stefan Pastuszka, Barbara Mathews
  Czasopismo:
  Environmental Chemistry Letters (rok: 2018, ), Wydawca: Springer
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1007/s10311-018-0798-4 - link do publikacji
 6. PAH Concentrations Inside a Wood Processing Plant and the Indoor Effects of Outdoor Industrial Emissions IF: 0,6
  Autorzy:
  Rogula-Kopiec P., Rogula-Kozłowska W., Kozielska B., Sówka I.
  Czasopismo:
  Polish Journal of Environmental Studies (rok: 2015, tom: 4, strony: 23-29), Wydawca: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15244/pjoes/37889 - link do publikacji
 7. Particulate Matter in the Air of the Underground Chamber Complex of the Wieliczka Salt Mine Health Resort IF: 1,953
  Autorzy:
  Wioletta Rogula-Kozłowska, Magdalena Kostrzon, Patrycja Rogula-Kopiec, Artur J. Badyda
  Czasopismo:
  Advs Exp. Medicine, Biology - Neuroscience and Respiration (rok: 2016, tom: brak, strony: 44571), Wydawca: Springer International Publishing Switzerland 2016
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/5584_2016_176 - link do publikacji
 1. Pierwotna i wtórna materia węglowa w powietrzu kuchni restauracyjnej: stężenia, rozkłąd pomiędzy frakcje pyłu zawieszonego i pochodzenie
  Autorzy:
  Patrycja Rogula-Kopiec, Józef S. Pastuszka, Wioletta Rogula-Kozłowska, Walter Mucha
  Konferencja:
  Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce (rok: 2017, ), Wydawca: Młodzi Naukowcy
  Data:
  konferencja maj 2017
  Status:
  Opublikowana
 2. Factors determining the concentration and chemical composition of particulate matter in the air of selected service facilities
  Autorzy:
  P. Rogula-Kopiec, J.S. Pastuszka, B. Mathews, K. Widziewicz
  Konferencja:
  X-th Scientific Conference Air Protection in Theory and Practice (rok: 2018, ), Wydawca: E3S web of Conferences
  Data:
  konferencja pździernik 2017
  Status:
  Opublikowana
 1. PYŁ ZAWIESZONY W BIURZE I W LABORATORIUM – WPŁYW WYBRANYCH CZYNNIKÓW NA STĘŻENIA I UDZIAŁ FRAKCJI RESPIRABILNEJ
  Autorzy:
  Patrycja Rogula-Kopiec, Józef. S. Pastuszka, Wioletta Rogula-Kozłowska, Piotr. O. Czechowski, Grzegorz Majewski
  Książka:
  Ochrona powietrza w teorii i praktyce (rok: 2014, tom: 2, strony: 231-243), Wydawca: Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN
  Status:
  Opublikowana