Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Dojrzałość przedsiębiorstwa w zakresie internacjonalizacji a przewaga konkurencyjna (podejście sieciowe)

2013/09/B/HS4/01145

Słowa kluczowe:

podejście sieciowe sieci biznesowe przewaga konkurencyjna dojrzałość w zakresie internacjonalizacji wyniki przedsiębiorstwa

Deskryptory:

 • HS4_7: Ekonomia behawioralna, konsumpcja i zachowania konsumentów, marketing
 • HS4_8: Zarządzanie organizacjami, zarządzanie strategiczne, koncepcje i metody zarządzania
 • HS4_12: Ekonomia międzynarodowa

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki Międzynarodowej

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Krzysztof Fonfara 

Liczba wykonawców projektu: 11

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 658 800 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-02-24

Zakończenie projektu: 2019-02-23

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. brak.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (10)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (8)
 • Publikacje książkowe (5)
 1. The Impact of Conflicts in Foreign Business Relationships on SME Performance
  Autorzy:
  M. Ratajczak-Mrozek, K. Fonfara, A. Hauke-Lopes
  Czasopismo:
  Entrepreneurial Business and Economics Review (rok: 2018, tom: Vol. 6, No. 2, strony: 171-183), Wydawca: Centre for Strategic and International Entrepreneurship – Krakow, Poland
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15678/EBER.2018.060209 - link do publikacji
 2. Znaczenie dystansu psychicznego w rozwoju relacji biznesowych na rynku zagranicznym
  Autorzy:
  A.Hauke-Lopes
  Czasopismo:
  Przedsiębiorczość i Zarządzanie: Uwarunkowania internacjonalizacji przedsiębiorstw w dobie gospodarki przedsiębiorczej (rok: 2018, tom: 19, z. 2, cz. 1, strony: 209-217), Wydawca: Społeczna Akademia Nauk
  Status:
  Opublikowana
 3. From Intermediary Relationship To Multiple Relationships – Option Of Developing The Network Position In The Internationalisation Process. An Exploratory Study Of A Polish Food Company
  Autorzy:
  Ł. Małys, K. Fonfara
  Czasopismo:
  Olsztyn Economic Journal (rok: 2019, tom: 14(2), strony: 209-221), Wydawca: Faculty of Economic Sciences of the University of Warmia and Mazury in Olsztyn
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.31648/oej.3972 - link do publikacji
 4. Informal Relationships in a Company's Internationalization Process IF: 1,833
  Autorzy:
  A. Dymitrowski, K. Fonfara, B. Deszczyński
  Czasopismo:
  Journal of Business and Industrial Marketing (rok: 2019, tom: 34(5), strony: 1054-1065), Wydawca: Emerald Publishing Limited
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1108/JBIM-11-2018-0363 - link do publikacji
 5. Istota i założenia koncepcji dojrzałości przedsiębiorstwa w procesie internacjonalizacji (podejście sieciowe)
  Autorzy:
  Krzysztof Fonfara
  Czasopismo:
  Marketing i Rynek (rok: 2015, tom: 5, strony: 44602), Wydawca: PWE
  Status:
  Opublikowana
 6. Rozwój koncepcji dojrzałości przedsiębiorstwa w zakresie internacjonalizacji w ujęciu sieciowym
  Autorzy:
  Krzysztof Fonfara
  Czasopismo:
  Marketing i Rynek (rok: 2016, tom: 11, strony: 15-25), Wydawca: PWE
  Status:
  Opublikowana
 7. The Role of Relationships in Initiating the Internationalisation Process in B2B Markets
  Autorzy:
  Deszczyński, B., Fonfara, K., Dymitrowski, A.
  Czasopismo:
  Entrepreneurial Business and Economics Review (rok: 2017, tom: 5(4), strony: 91-109), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  Status:
  Opublikowana
 8. The Types of Trust in the Development Process of the International Business Relationships: An Exploratory Study among Polish Companies
  Autorzy:
  Ł. Małys, K. Fonfara
  Czasopismo:
  Entrepreneurial Business and Economics Review (rok: 2018, tom: Vol. 6, No. 3, strony: 175-191), Wydawca: Centre for Strategic and International Entrepreneurship – Krakow, Poland
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15678/EBER.2018.060311 - link do publikacji
 9. Conflict handling in small firms' foreign business relationships IF: 1,833
  Autorzy:
  M. Ratajczak-Mrozek, K. Fonfara, A. Hauke-Lopes
  Czasopismo:
  Journal of Business & Industrial Marketing (rok: 2019, tom: Vol. 34, No. 1, strony: 240-252), Wydawca: Emerald Publishing Limited
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1108/JBIM-10-2018-0316 - link do publikacji
 10. Transformacja powiązań sieciowych w efekcie rozwoju zaufania w kooperacji z partnerem zagranicznym
  Autorzy:
  A. Hauke-Lopes
  Czasopismo:
  Management Forum (rok: 2018, tom: Vol. 6, No. 1, strony: 44567), Wydawca: Publishing House of Wrocław University of Economics
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15611/mf.2018.1.01 - link do publikacji
 1. Informal relationships in the company internationalization process - concept and empirical evidence
  Autorzy:
  Krzysztof Fonfara, Bartosz Deszczyński i Adam Dymitrowski
  Konferencja:
  32nd IMP-conference in Poznan (rok: 2016, ), Wydawca: IMP Group
  Data:
  konferencja 30.08-3.09.2016
  Status:
  Opublikowana
 2. Sources and effects of conflicts in business relationships of multinational enterprises
  Autorzy:
  A. Hauke-Lopes, K. Fonfara, M. Ratajczak-Mrozek
  Konferencja:
  34th Annual IMP Conference and Doctoral Colloqium (rok: 2018, ), Wydawca: IMP Group
  Data:
  konferencja 4-7.09
  Status:
  Opublikowana
 3. The Role of the Formal Method of Handling Conflicts in Company's Foreign Relationships
  Autorzy:
  A. Dymitrowski, K. Fonfara
  Konferencja:
  34th Annual Industrial Marketing & Purchasing Conference (rok: 2018, ), Wydawca: IMP Group
  Data:
  konferencja 4-7.09
  Status:
  Opublikowana
 4. An interpretation and operationalization of the concept of company internationalization maturity (network approach)
  Autorzy:
  Krzysztof Fonfara, Lukasz Małys, Milena Ratajczak-Mrozek
  Konferencja:
  31st IMP-conference in Kolding; SPECIAL TRACK: Understanding internationalisation of the firm in an internationalising network context (rok: 2015, ), Wydawca: IMP Group
  Data:
  konferencja 25 – 29 August 2015
  Status:
  Opublikowana
 5. Stages of Trust Development in Business Relationships in the Internationalisation Process
  Autorzy:
  Ł. Małys, K. Fonfara
  Konferencja:
  7th Annual International Conference on Innovation and Entrepreneurship (rok: 2017, ), Wydawca: Global Science & Technology Forum
  Data:
  konferencja Singapore 2017
  Status:
  Opublikowana
 6. The influence of business relationships on company performance in the internationalisation process
  Autorzy:
  Krzysztof Fonfara, Miłosz Łuczak i Łukasz Małys
  Konferencja:
  32nd IMP-conference in Poznan (rok: 2016, ), Wydawca: IMP Group
  Data:
  konferencja 30.08-3.09.2016
  Status:
  Opublikowana
 7. Value creation in foreign network relationships and its impact on the company's performance
  Autorzy:
  A. Hauke-Lopes, K.Fonfara
  Konferencja:
  35th Annual IMP Conference and Doctoral Colloqium (rok: 2019, ), Wydawca: .
  Data:
  konferencja 27-30.08
  Status:
  Opublikowana
 8. Companies cooperation in the internationalization process and their competitive advantage
  Autorzy:
  Adam Dymitrowski, Marcin Soniewicki
  Konferencja:
  31st IMP-conference in Kolding; SPECIAL TRACK: Understanding internationalisation of the firm in an internationalising network context (rok: 2015, ), Wydawca: IMP Group
  Data:
  konferencja 25 – 29 August 2015
  Status:
  Opublikowana
 1. Evaluation of the company internationalisation process: traditional and network perspective
  Autorzy:
  Fonfara, K., Dymitrowski, A., Małys, Ł.
  Książka:
  Changes and Challenges in the Modern World Economy. Recent Advances in Research on International Economics & Business (rok: 2017, tom: 1, strony: 26-45), Wydawca: Poznań University of Economics and Business
  Status:
  Opublikowana
 2. .
  Autorzy:
  . Fonfara, Ł. Małys, M. Ratajczak-Mrozek (Eds.), A. Hauke-Lopes, M. Soniewicki, M. Łuczak, B. Deszczyński, A. Dymitrowski, M. Soniewicki, M. Wieczerzycki
  Książka:
  The Internationalisation Maturity of the Firm. A Business Relationships Perspective (rok: 2018, tom: ., strony: 1-169), Wydawca: Cambridge Scholars Publishing
  Status:
  Opublikowana
 3. Conflicts in foreign inter-organisational relationships of multinational enterprises
  Autorzy:
  A. Hauke-Lopes, K. Fonfara, M. Ratajczak-Mrozek
  Książka:
  Contemporary Challenges in Cooperation and Coopetition in the Age of Industry 4.0. Springer Proceedings in Business and Economics (rok: 2020, tom: ., strony: 295-312), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
 4. Znaczenie dystansu psychicznego w rozwoju relacji biznesowych na rynku zagranicznym
  Autorzy:
  A. Hauke-Lopes
  Książka:
  Przedsiębiorczość i Zarządzanie. Uwarunkowania internacjonalizacji przedsiębiorstw w dobie gospodarki przedsiębiorczej (rok: 2018, tom: XIX/2, strony: 209-218), Wydawca: Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk
  Status:
  Opublikowana
 5. Czynniki sukcesu przedsiębiorstw produkcyjnych w procesie internacjonalizacji - ujęcie relacyjne
  Autorzy:
  Ł. Małys
  Książka:
  Współczesne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw - wybrane aspekty (rok: 2017, tom: 2, strony: 23-34), Wydawca: Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
  Status:
  Opublikowana