Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Tradycje i widowiska pasyjne na Filipinach

2013/09/N/HS2/02157

Słowa kluczowe:

Filipiny - tradycje sakralne - widowiska - Wielki Tydzień

Deskryptory:

  • HS2_12: Teatrologia i sztuki performatywne (aktorstwo, taniec i in.)

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Maria Delimata 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 106 142 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-03-25

Zakończenie projektu: 2020-02-24

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony