Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Zachowania przedsiębiorcze i konsumpcyjne w rodzinach opiekujących się dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością

2013/09/B/HS4/01965

Słowa kluczowe:

rodzina przedsiębiorczość aktywność zawodowa ekonomia społeczna konsumpcja niepełnosprawność dziecko z niepełnosprawnością młodzież z niepełnosprawnością,

Deskryptory:

 • HS4_11: Warunki i jakość życia, dochody, ubóstwo
 • HS4_7: Ekonomia behawioralna, konsumpcja i zachowania konsumentów, marketing
 • HS4_5: Ludność, gospodarka, rozwój społeczno-ekonomiczny, rozwój zrównoważony

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Mirosława Janoś-Kresło 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 313 125 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-04-01

Zakończenie projektu: 2016-07-31

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (7)
 • Publikacje książkowe (3)
 1. Aktywność turystyczno-rekreacyjna rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością
  Autorzy:
  M.Janoś-Kresło
  Czasopismo:
  Handel Wewnętrzny (rok: 2016, tom: 6, strony: 452-464), Wydawca: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
  Status:
  Opublikowana
 2. Zachowania gospodarstw domowych z dzieckiem z niepełnosprawnością na rynku usług finansowych
  Autorzy:
  A.Dąbrowska, M.Janoś-Kresło
  Czasopismo:
  Studia i Prace WNEiZ (rok: 2016, tom: III, strony: 65-78), Wydawca: Uniwersytet Szczeciński
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18276/sip.2016.43/3-06 - link do publikacji
 3. Czynniki wpływające na aktywność zawodową rodziców wychowujuących dziecko z niepełnosprawnością
  Autorzy:
  O. Komorowska
  Czasopismo:
  Polityka Społeczna (rok: 2017, tom: 3, strony: 27-32), Wydawca: Instytut Pracy i Polityki Społecznej
  Status:
  Opublikowana
 4. Rodziny opiekujące się dziećmi z niepełnosprawnością na rynku usług
  Autorzy:
  M. Janoś-Kresło, T. Słaby
  Czasopismo:
  Handel Wewnętrzny (rok: 2016, tom: 2, strony: 192-214), Wydawca: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
  Status:
  Opublikowana
 5. Postawy wobec konsumpcji kolaboratywnej rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością
  Autorzy:
  Mirosława Janoś-Kresło
  Czasopismo:
  Konsumpcja i rozwój (rok: 2015, tom: 4, strony: 27-39), Wydawca: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
  Status:
  Opublikowana
 1. Jakość życia rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością - wybrane wyniki badania empirycznego
  Autorzy:
  Teresa Słaby
  Konferencja:
  Przedsiębiorczość, konsumpcja, jakość życia rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością (rok: 2016, ), Wydawca: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  Data:
  konferencja 14 stycznia 2016
  Status:
  Opublikowana
 2. Przedsiębiorczość jako przekaw aktywności zawodowej w rodzinach opiekujących się dziećmi z niepełnosprawnością
  Autorzy:
  Olga Komorowska
  Konferencja:
  Przedsiębiorczość XXI wieku - oblicza i perspektywy (rok: 2015, ), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uwniwersytetu Warszawskiego
  Data:
  konferencja 26-27 listopada 2015
  Status:
  Opublikowana
 3. Postawy wobec przedsiębiorczości rodzin opiekujących się dziećmi z niepełnosprawnością
  Autorzy:
  M. Janoś-Kresło
  Konferencja:
  Przedsiębiorczość, konsumpcja, jakość życia rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością (rok: 2016, ), Wydawca: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  Data:
  konferencja 14 stycznia 2016
  Status:
  Opublikowana
 4. Aktywność zawodowa i jej determinanty wśród matek wychowujących dziecko z niepełnosprawnością
  Autorzy:
  O. Komorowska
  Konferencja:
  Przedsiębiorczość, konsumpcja, jakość życia rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością (rok: 2016, ), Wydawca: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  Data:
  konferencja 14 stycznia 2016
  Status:
  Opublikowana
 5. Funkjonowanie dorosłych osób z niepełnosprawnością w Niemczech
  Autorzy:
  O. Komorowska
  Konferencja:
  Jakość życia osób niepełnosprawnych na początku XXI wieku (rok: 2017, ), Wydawca: Uniwersytet Wrocławski
  Data:
  konferencja 9-10 czerwca 2016
  Status:
  Opublikowana
 6. Konsumpcja kolaboratywna wśród rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi w obszarze turystyki i rekreacjii
  Autorzy:
  T. Skalska
  Konferencja:
  Przedsiębiorczość, konsumpcja, jakość życia rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością (rok: 2016, ), Wydawca: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  Data:
  konferencja 14 stycznia 2016
  Status:
  Opublikowana
 7. Niedobory konsumpcji w gospodarstwach domowych z dzieckiem z niepełnosprawnością
  Autorzy:
  M. Janoś-Kresło
  Konferencja:
  Jakość życia osób niepełnosprawnych na początku XXI wieku (rok: 2016, ), Wydawca: Uniwersytet Wrocławski
  Data:
  konferencja 9-10 czerwca 2016
  Status:
  Opublikowana
 1. nie dotyczy
  Autorzy:
  M. Janoś-Kresło, O. Komorowska, T. Skalska, T. Słaby
  Książka:
  Entrepreneurial and consumer behaviours infamilies upbringing children and young people with disability (rok: 2016, tom: nie dotyczy, strony: 1-132), Wydawca: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  Status:
  Opublikowana
 2. Wsparcie rodziców z niepełnosprawnością w Niemczech
  Autorzy:
  Olga Komorowska
  Książka:
  Krajowe i międzynarodowe konteksty polityki społecznej (rok: 2016, tom: brak, strony: 199-208), Wydawca: Wyższa Szkoła PEdagogiczna im J. Korczaka
  Status:
  Opublikowana
 3. nie dotyczy
  Autorzy:
  M. Janoś-Kresło, O. Komorowska, T. Skalska, T. Słaby
  Książka:
  Zachowania przedsiębiorcze i konsumpcyjne w rodzinach opiekujących się dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością (rok: 2016, tom: nie dotyczy, strony: 1-217), Wydawca: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  Status:
  Opublikowana