Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Biochemiczna i fizjologiczna charakterystyka ludzkiej proteazy HtrA3

2013/09/B/NZ1/01068

Słowa kluczowe:

proteaza HtrA3 mechanizm aktywacji substraty fizjologiczne

Deskryptory:

 • NZ1_1: Biologia molekularna
 • NZ1_2: Biochemia
 • NZ1_4: Biologia strukturalna

Panel:

NZ1 - Podstawowe procesy życiowe na poziomie molekularnym: biologia molekularna, biologia strukturalna, biotechnologia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii

woj. pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Barbara Lipińska 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 648 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-02-12

Zakończenie projektu: 2017-08-11

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Inkubator CO2. Za kwotę 30 000 PLN
 2. Notebook.
 3. Mikroskop odwrócony. Za kwotę 30 000 PLN
 4. Spektrofluorymetr z czytnikiem płytek. Za kwotę 120 000 PLN
 5. Łaźnia wodna.

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (9)
 1. The HtrA3 protease promotes drug-induced death of lung cancer cells by cleavage of the X-linked inhibitor of apoptosis protein (XIAP) IF: 5,638
  Autorzy:
  Tomasz Wenta, Michal Rychlowski, Ewelina Jurewicz, Miroslaw Jarzab, Dorota Zurawa-Janicka, Anna Filipek and Barbara Lipinska
  Czasopismo:
  Cell Death and Disease (rok: 2018, ), Wydawca: Nature Publishing Group
  Status:
  Złożona
 2. HtrA3 is a cellular partner of cytoskeleton proteins and TCP1α chaperonin IF: 3,722
  Autorzy:
  Tomasz Wenta, Dorota Zurawa-Janicka, Michal Rychlowski, Miroslaw Jarzab, Przemyslaw Glaza, Andrea Lipinska, Krystyna Bienkowska-Szewczyk, Anna Herman- Antosiewicz, Joanna Skorko-Glonek and Barbara Lipinska
  Czasopismo:
  Journal of Proteomics (rok: 2018, tom: 177, strony: 88-111), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jprot.2018.02.022 - link do publikacji
 3. Structural insights into the activation mechanisms of human HtrA serine proteases IF: 3,165
  Autorzy:
  Dorota Żurawa-Janicka, Tomasz Wenta, Mirosław Jarząb, Joanna Skorko- Glonek, Przemysław Glaza, Artur Giełdoń, Jerzy Ciarkowski, Barbara Lipińska
  Czasopismo:
  Archives of Biochemistry and Biophysics (rok: 2017, tom: 621, strony: 45100), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.abb.2017.04.004 - link do publikacji
 4. Selection of Effective HTRA3 Activators Using Combinatorial Chemistry IF: 3,168
  Autorzy:
  Magdalena Wysocka, Kamila Sychowska, Natalia Gruba, Ł ukasz Winiarski, Marcin Skoreński, Mateusz Psurski, Joanna Makowska, Artur Giełdoń, Tomasz Wenta, Mirosław Jarząb, Przemysław Glaza, Joanna Zdancewicz, Marcin Sienczyk, Barbara Lipińska and Adam Lesner
  Czasopismo:
  ACS Combinatorial Science (rok: 2017, tom: 19, strony: 565-573), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acscombsci.7b00051 - link do publikacji
 5. The role of the LB structural loop and its interactions with the PDZ domain of the human HtrA3 protease IF: 2,773
  Autorzy:
  Tomasz Wenta, Przemysław Glaza, Mirosław Jarząb, Urszula Zarzecka, Dorota Żurawa-Janicka, Adam Lesner, Joanna Skórko-Glonek, Barbara Lipińska
  Czasopismo:
  BBA - Proteins and Proteomics (rok: 2017, tom: 1865, strony: 1141-1151), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.bbapap.2017.06.013 - link do publikacji
 6. Structural and Functional Analysis of Human HtrA3 protease and Its Subdomains IF: 3,234
  Autorzy:
  P. Glaza, J. Osipiuk , T. Wenta, D. Zurawa-Janicka, M. Jarzab, A. Lesner, B. Banecki, J. Skórko-Glonek, A. Joachimiak, B. Lipinska
  Czasopismo:
  PLOS ONE (rok: 2015, tom: 10(6), strony: e0131142), Wydawca: PLOS ONE
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1371/journal.pone.0131142 - link do publikacji
 1. A role of the unique PD-PDZ interactions in the HtrA3 protease
  Autorzy:
  Przemysław Glaza, Tomasz Wenta, Jerzy Osipiuk, Magdalena Jaskółkowska, Adam Lesner, Barbara Lipińska
  Konferencja:
  Second Polish - Korean Conference on Protein Folding: Theoretical and Experimental Approaches (rok: 2016, ), Wydawca: KIAS ; University of Gdańsk
  Data:
  konferencja Leźno, Gdańsk, Poland, 28 May - 1 June
  Status:
  Opublikowana
 2. Characteristics of structure and proteolytic activity of human HtrA3 protease functioning as a proapoptotic factor and tumor suppressor
  Autorzy:
  Tomasz Wenta, Przemysław Glaza, J. Osipiuk, Dominika Raszewska, Dorota Żurawa-Janicka, A. Joachimiak, Barbara Lipińska
  Konferencja:
  International Conference of Biophysics Students (rok: 2015, ), Wydawca: Faculty of Biochemistry, Biophysics and Biotechnology, Jagiellonian University
  Data:
  konferencja 22-24 May 2015
  Status:
  Opublikowana
 3. HtrA proteins as possible targets in cancer therapy
  Autorzy:
  Mirosław Jarzab, Tomasz Wenta, Przemysław Glaza, Dorota Zurawa-Janicka, Agnieszka Polit, Jerzy Ciarkowski, Barbara Lipinska
  Konferencja:
  The 19th World Congress on Advances in Oncology and 17th Symposium on Molecular Medicine (rok: 2014, ), Wydawca: International Journal of Molecular Medicine, vol 34, Supplement 1, S28, 2014
  Data:
  konferencja 9-11 October, 2014, Athens, Greece
  Status:
  Opublikowana
 4. Biochemical characterization of human HtrA3 protease functioning as a proapoptotic factor and tumor suppressor
  Autorzy:
  Tomasz Wenta, Przemysław Glaza, Jerzy Osipiuk, Dorota Żurawa-Janicka, Andrzej Joachimiak, Magdalena Wysocka, Barbara Lipińska
  Konferencja:
  II International Student Conference of Cell Biology (rok: 2016, ), Wydawca: Jagiellonan University, Kraków, Poland
  Data:
  konferencja Krakow, Poland, 1-2 April
  Status:
  Opublikowana
 5. Biochemical characterization of human HtrA3 protease functioning as a tumor suppressor
  Autorzy:
  Tomasz Wenta, Przemysław Glaza, Jerzy Osipiuk, Dorota Żurawa-Janicka, Andrzej Joachimiak, Monika Bobrycka, Barbara Lipińska
  Konferencja:
  The Frontiers in Cancer Prevention: Fulfilled Promises, Translational Challenges and Future Directions (rok: 2015, ), Wydawca: Polish Biochemical Society &Polish Academy of Sciences Committee of Biochemistry and Biophysics
  Data:
  konferencja 24-27 June 2015
  Status:
  Opublikowana
 6. Identification of the cellular substrates of the pro-apoptotic HtrA3 protease/chaperone
  Autorzy:
  Tomasz Wenta, Przemysław Glaza, Dorota Żurawa-Janicka, Andrea Lipińska, Barbara Lipińska.
  Konferencja:
  Identification of the cellular substrates of the pro-apoptotic HtrA3 protease/chaperone (rok: 2016, ), Wydawca: Cell Stress Society International
  Data:
  konferencja Alexandria, VA, 29 October - 2 November
  Status:
  Opublikowana
 7. A role of the unique interactions between the LB loop of protease domain with the PDZ domain of the human pro-apoptotic HtrA3 protease
  Autorzy:
  Tomasz Wenta, Przemysław Glaza, Dorota Żurawa-Janicka, Andrea Lipińska, Barbara Lipińska.
  Konferencja:
  VIIIth International Symposium on Heat Shock Proteins in Biology and Medicine: Stress Responses in Health & Disease (rok: 2016, ), Wydawca: Cell Stress Society International
  Data:
  konferencja Alexandria, VA, 29 October - 2 November
  Status:
  Opublikowana
 8. Synthesis of allosteric activators of HtrA3 using combinatorial chemistry method
  Autorzy:
  Magdalena Wysocka, Kamila Sychowska, Natalia Gruba, Tomasz Wenta, Renata Grzywa, Marcin Sieńczyk, Barbara Lipińska, Krzysztof Rolka, Adam Lesner
  Konferencja:
  23rd Polish Peptide Symposium (rok: 2015, ), Wydawca: The European Peptide Society
  Data:
  konferencja 30 August - 3 September 2015
  Status:
  Opublikowana
 9. The proteolytic activity and oligomerization status of the human HtrA3 protease functioning as a tumor suppressor
  Autorzy:
  Przemysław Glaza, Tomasz Wenta, Jerzy Osipiuk, Agnieszka Kowalska, Ewa Gębal, Dorota Żurawa-Janicka, Adam Lesner, Barbara Lipińska
  Konferencja:
  29th Annual Symposium of The Protein Society, (rok: 2015, ), Wydawca: The Protein Society
  Data:
  konferencja 22-25 July 2015
  Status:
  Opublikowana