Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Litewsko-polska dwujęzyczność literacka w latach 1795-1918

2013/09/B/HS2/01206

Słowa kluczowe:

pogranicze wielokulturowość tożsamość literatura narodowa,

Deskryptory:

 • HS2_1: Historia literatury (w tym: starożytnej, nowożytnej, współczesnej; narodowej, światowej) oraz krytyka i interpretacja literacka
 • HS2_2: Teoria literatury, historia myśli literaturoznawczej, metody i orientacje badań literacko-kulturowych, antropologia literatury, komparatystyka i translatologia literacko-kulturowa
 • HS3_5: Historia kultury (w tym: pamięć historyczna, historia kultury materialnej, historia architektury, historyczne studia kulturowe, zróżnicowanie kulturowe)

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Polonistyki

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Paweł Bukowiec 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 180 105 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-03-24

Zakończenie projektu: 2017-09-23

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Publikacje książkowe (6)
 1. From Baranowski to Baranauskas, from James to Ngũgĩ: Post-colonial aspects of linguistic switch
  Autorzy:
  Paweł Bukowiec
  Czasopismo:
  Studia Interkulturowe Europy Środkowo-Wschodniej (rok: 2020, tom: 13, strony: 219-245), Wydawca: UW
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.32346/2544-3135.si.2020-13.11 - link do publikacji
 2. O potrzebie ujęć subwersywnych w badanich nad pograniczem
  Autorzy:
  Paweł Bukowiec
  Czasopismo:
  Wielogłos (rok: 2014, tom: 2 (20), strony: 81-90), Wydawca: Wydawnictwo UJ
  Status:
  Opublikowana
 3. World literature as a Non-Place
  Autorzy:
  Paweł Bukowiec
  Czasopismo:
  Wielogłos (rok: 2019, tom: 3(41), strony: 119-136), Wydawca: Wydawnictwo UJ
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4467/2084395XWI.19.022.11463 - link do publikacji
 1. x
  Autorzy:
  Paweł Bukowiec (red.), Andrzej Romanowski, Monika Bednarczuk, Janusz Pasterski, Renata Makarska, Beata Tarnowska, Agnieszka Pasieka
  Książka:
  Wielojęzyczność i pograniczne tożsamości (monograficzny numer pisma "Wielogłos" 2016/2) (rok: 2016, tom: 2 (28), strony: 1-144), Wydawca: Wydawnictwo UJ
  Status:
  Opublikowana
 2. Vita magistra historiae? The Case of Bishop B.
  Autorzy:
  Paweł Bukowiec
  Książka:
  #Polishness. Rethinking modern Polish identity (eds. Agnieszka Pasieka, Paweł Rodak). (rok: 2021, tom: 1, strony: 15), Wydawca: Boydell & Brewer (University of Rochester Press, seria "Rochester Studies in East and Central Europe")
  Status:
  Złożona
 3. Różnice w druku. Studium z dziejów wielojęzycznej kultury literackiej na XIX-wiecznej Litwie
  Autorzy:
  Paweł Bukowiec
  Książka:
  Różnice w druku. Studium z dziejów wielojęzycznej kultury literackiej na XIX-wiecznej Litwie (rok: 2017, tom: 1, strony: 244), Wydawca: TAiWPN Universitas
  Status:
  Opublikowana
 4. Constraints of Canon Constructing . Research into the Paradoxes of Reception of Józef Baka's Poetry in Polish Literature and Literary Studies Studies1
  Autorzy:
  Paweł Bukowiec
  Książka:
  Literary Canon Formation as Nation-building in Central Europe and the Baltics (rok: 2021, tom: 1, strony: 215-229), Wydawca: Brill
  Status:
  Opublikowana
 5. Język, projekt wspólnoty (o niektórych wyobrażeniach tożsamościowych w twórczości pisarzy litewskich z początku XIX wieku)
  Autorzy:
  Paweł Bukowiec
  Książka:
  Georomantyzm. Literatura - miejsce - środowisko (rok: 2015, tom: I, strony: 45190), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
  Status:
  Opublikowana
 6. Literature as Performative, Nation as Literature. About Nineteenth-Century Lithuanian Literature from a Slavonic Perspective
  Autorzy:
  Paweł Bukowiec
  Książka:
  Legacies of Poland-Lithuania: Literature, Identity and Memory, 16th–21st Century / Das Erbe Polen-Litauens: Literatur, Identität, kollektives Gedächtnis, 16.–21. Jh. (eds. M. Bednarczuk, M. Rutz) (rok: 2021, ), Wydawca: Harrasowitz Verlag
  Status:
  Złożona