Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Szaleńcy, kłamcy, prostytutki. Pozycja aktorów w rzymskim prawie publicznym i prywatnym od republiki do dominatu

2013/09/B/HS5/01384

Słowa kluczowe:

aktorzy prawo rzymskie

Deskryptory:

 • HS5_1: Teoria i filozofia prawa, historia prawa i myśli prawnej
 • HS3_1: Historia epok dawnych (starożytna, średniowieczna, wczesnonowożytna), historia nowożytna i najnowsza (XIX-XX w.)

Panel:

HS5 - Normy i władza: prawo, nauki o polityce, polityka regionalna i społeczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Jan Zabłocki 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 144 820 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-03-28

Zakończenie projektu: 2016-11-27

Planowany czas trwania projektu: 32 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 • Publikacje książkowe (3)
 1. 'Cives pessimo iure'. Aktorzy a uprawnienia rzymskich obywateli w prawie publicznym republiki i wczesnego pryncypatu.
  Autorzy:
  Elżbieta Loska
  Czasopismo:
  Zeszyty Prawnicze (rok: 2014, tom: 14,3, strony: 167-191), Wydawca: UKSW
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.21697/zp.2012.12.4.04 - link do publikacji
 2. Actors and Orators
  Autorzy:
  Elżbieta Loska
  Czasopismo:
  Classica Cracoviensia (rok: 2016, tom: 19, strony: 129-141), Wydawca: UJ
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12797/CC.19.2016.08 - link do publikacji
 3. Artificum scaenicorum studium amoremque inhonestum probrosumque esse'. The Actors and their Audience in the Roman Theatre
  Autorzy:
  Elżbieta Loska
  Czasopismo:
  Classica Cracoviensia (rok: 2014, tom: 17, strony: 145-163), Wydawca: Wydawnictwo Księgarnia Akademicka
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12797/CC.17.2014.08 - link do publikacji
 4. Some Remarks on the Legal Status of Thespian's Children in Ancient Rome
  Autorzy:
  Elżbieta Loska
  Czasopismo:
  Iura & Legal Systems (rok: 2016, tom: 3, strony: 24-31), Wydawca: Universita degli Studi di Salerno
  Status:
  Opublikowana
 1. Death Wears A Mask. Roman Law in Popular Culture – The Example of Steven Saylor's Short Story
  Autorzy:
  Elżbieta Loska
  Konferencja:
  Antyk w kulturze i literaturze popularnej (rok: 2015, ), Wydawca: Uniwersytet Adama Mickiewicza
  Data:
  konferencja 9-10 I 2014
  Status:
  Opublikowana
 1. 'Testamenti factio passiva' of Actresses in Ancient Rome
  Autorzy:
  Elżbieta Loska
  Książka:
  Mater familias. Scritti romanistici per Maria Zabłocka (rok: 2016, tom: 1, strony: 465-486), Wydawca: WPiA UW, IA UW, Fundacja im. Rafała Taubenschlaga
  Status:
  Opublikowana
 2. Actor, beware of what you're saying!
  Autorzy:
  Elżbieta Loska
  Książka:
  They Called Me to Destroy the Wicked and the Evil. Selected Essays on Crime and Pu-nishment in Antiquity (rok: 2016, tom: 1, strony: 113-120), Wydawca: Ugarit Verlag
  Status:
  Opublikowana
 3. Public opinion and conflict resolution – a few comments
  Autorzy:
  Elżbieta Loska
  Książka:
  Alternative Dispute Resolution: From Roman Law to Contemporary Regulations (rok: 2016, tom: 1, strony: 163-167), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe SILVA RERUM
  Status:
  Opublikowana