Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Elektroniczne środki płatnicze bez emitenta

2013/09/B/HS5/00019

Słowa kluczowe:

pieniądz elektroniczne środki płatnicze emisja pieniądza

Deskryptory:

 • HS5_11: Inne zagadnienia pokrewne

Panel:

HS5 - Normy i władza: prawo, nauki o polityce, polityka regionalna i społeczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Witold Srokosz 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 193 180 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-03-13

Zakończenie projektu: 2017-01-12

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 • Publikacje książkowe (8)
 1. Analiza perspektyw rozwoju bitcoina w kontekście możliwości pełnienia funkcji pieniądza
  Autorzy:
  Marzena Franków, Tomasz Kopyściański
  Czasopismo:
  Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu (rok: 2016, tom: 2, strony: 153 - 164), Wydawca: Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
 2. Kryptowaluty - nowy kierunek badań
  Autorzy:
  Witold Srokosz
  Czasopismo:
  Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji (rok: 2015, tom: 100/2, strony: 165-177), Wydawca: Uniwersytet Wrocławski
  Status:
  Opublikowana
 3. Legal And Economic Analysis Of The Cryptocurrencies Impact On The Financial System Stability
  Autorzy:
  Witold Srokosz, Tomasz Kopyściański
  Czasopismo:
  International Journal of Teaching and Education (rok: 2015, tom: Vol. 4, No 2, strony: 619-627), Wydawca: universitypublications.net
  Status:
  Opublikowana
 4. The basis of the model of electronic means of payment without the issuer
  Autorzy:
  W. Srokosz, T. Kopyściański
  Czasopismo:
  Kwartalnik Prawno-Finansowy (rok: 2018, tom: 2, strony: 45132), Wydawca: Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
  Status:
  Opublikowana
 1. Secure integration of multiprotocol instant messenger
  Autorzy:
  S.Bala, T. Wasilczyk
  Konferencja:
  2017 IEEE International Conference on INnovations in Intelligent SysTems and Applications (INISTA) (rok: 2017, ), Wydawca: IEEE
  Data:
  konferencja 3-5 July 2017
  Status:
  Opublikowana
 1. Istota prawna kryptowaluty a odpowiedzialność prawna jej użytkownika
  Autorzy:
  Witold Srokosz
  Książka:
  Płatności elektroniczne : prawne, finansowe i ekonomiczne ujęcie walut wirtualnych i cyfrowych (rok: 2015, tom: nie dotyczy, strony: 69 - 79), Wydawca: Wykładnia
  Status:
  Opublikowana
 2. Legalna definicja kryptowaluty
  Autorzy:
  Witold Srokosz
  Książka:
  Regulacje finansowe : FinTech - nowe instrumenty finansowe - resolution (rok: 2017, tom: -, strony: 37-47), Wydawca: C.H. Beck
  Status:
  Opublikowana
 3. Pieniądz lokalny
  Autorzy:
  Witold Srokosz
  Książka:
  Finanse samorządowe po 25 latach samorządności. Diagnoza i perspektywy (rok: 2015, tom: -, strony: 496 - 505), Wydawca: Wolters Kluwer
  Status:
  Opublikowana
 4. Publicznoprawne ograniczenia kryptowalut
  Autorzy:
  Witold Srokosz
  Książka:
  Jednostka wobec działań administracji publicznej (rok: 2016, tom: nie dotyczy, strony: 600 - 613), Wydawca: RS Druk Rzeszów
  Status:
  Opublikowana
 5. nie dotyczy
  Autorzy:
  Sebastian Bala, Tomasz Kopyściański, Witold Srokosz
  Książka:
  Cryptocurrencies as electronic means of payment without the issuer. Computer science, economic, and legal aspects (rok: 2016, tom: nie dotyczy, strony: 166), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
  Status:
  Opublikowana
 6. Prawo a rozwój elektronicznych środków płatniczych w XXI wieku
  Autorzy:
  Witold Srokosz
  Książka:
  XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym - ocena dokonań i wnioski na przyszłość (rok: 2014, tom: 1, strony: 841-849), Wydawca: Uniwersytet Szczeciński, Wydział Prawa i Administracji
  Status:
  Opublikowana
 7. The use of cryptocurrencies for tax evasion and tax fraud
  Autorzy:
  Witold Srokosz
  Książka:
  Tax Law vs Tax Frauds and Tax Evasions. Non – conference proceedings of scientific papers (rok: 2015, tom: 2, strony: 253-263), Wydawca: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košicach. Pravnicka Fakulta
  Status:
  Opublikowana
 8. nie dotyczy
  Autorzy:
  Sebastian Bala, Tomasz Kopyściański, Witold Srokosz
  Książka:
  Kryptowaluty jako elektroniczne instrumenty płatnicze bez emitenta : aspekty informatyczne, ekonomiczne i prawne (rok: 2016, tom: nie dotyczy, strony: 175), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
  Status:
  Opublikowana