Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Niestandardowe wieloosobowe produkty ubezpieczeniowe uwzględniające zależności między ubezpieczonymi

2013/09/B/HS4/00490

Słowa kluczowe:

zależność model wielostanowy ubezpieczenia wielostanowe ubezpieczenia wieloosobowe procesy Markowa i Semi-Markowa funkcje łączące renta wdowia renta odwrócona hipoteka odwrócona umowa odsprzedaży prawa doświadczenia ubezpieczeniowego przyśpieszone świadczenie z tytułu śmierci rynek wtórny ubezpieczeń stochastyczna stopa procentowa,

Deskryptory:

 • HS4_3: Ekonometria i metody statystyczne

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Stanisław Heilpern 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 318 640 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-02-06

Zakończenie projektu: 2017-02-05

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. notebook z oprogramowaniem. Za kwotę 15 000 PLN
 2. drukarka. Za kwotę 500 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (23)
 1. A Multiple State Model for Premium Calculation when Several Premium-Paid States are Involved
  Autorzy:
  Dębicka Joanna, Zmyślona Beata
  Czasopismo:
  Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (rok: 2018, tom: 10, strony: 27-52), Wydawca: Polska Akademia Nauk Oddział w Łodzi
  Status:
  Opublikowana
 2. Analiza ryzyka renty hipotecznej i odwróconego kredytu hipotecznego
  Autorzy:
  Marciniuk Agnieszka
  Czasopismo:
  Śląski Przegląd Statystyczny (rok: 2017, tom: 15 (21), strony: 169-182), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15611/sps.2017.15.081 - link do publikacji
 3. Investor's expected profit from viatical settlements
  Autorzy:
  Dębicka Joanna, Heilpern Stanisław
  Czasopismo:
  20-th AMSE. Applications of mathematics in economics. International Scientific Conference: Szklarska Poręba, 30.08-3.09.2017 (rok: 2017, tom: -, strony: 105-116), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15611/amse.2017.20.08 - link do publikacji
 4. Modelowanie struktury zależności w modelach aktuarialnych
  Autorzy:
  Stanisław Heilpern
  Czasopismo:
  Śląski Przegląd Statystyczny (rok: 2017, tom: 15(21), strony: 115-146), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15611/sps.2017.15.061 - link do publikacji
 5. Multiple life insurance – pension calculation.
  Autorzy:
  Stanisław Heilpern
  Czasopismo:
  17-th AMSE. Applications of Mathematics in Economics. International Scientific Conference: Poland, 27-31 Agust, 2014. (rok: 2014, tom: 17, strony: 114-122), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15611/amse.2014.17.06 - link do publikacji
 6. Profitability of marriage insurance contracts
  Autorzy:
  Dębicka Joanna, Heilpern Stanisław, Marciniuk Agnieszka
  Czasopismo:
  19th Applications of Mathematics and Statistics in Economics – AMSE 2016, Banska Stiavnica, Slovakia, 31.08.2016-04.09.2016 (rok: 2016, tom: 19, strony: 66-78), Wydawca: Matei Bel University
  Status:
  Opublikowana
 7. Combination reverse annuity contract and critical illness insurance
  Autorzy:
  Dębicka Joanna, Marciniuk Agnieszka, Zmyślona Beata
  Czasopismo:
  18-th AMSE. Applications of mathematics in economics. International Scientific Conference: Czechy, 2-6.09.2015 (rok: 2015, tom: 18, strony: 44570), Wydawca: Vysoka Skola Economicka w Pradze
  Status:
  Opublikowana
 8. The application of copulas to the modelling of the marriage reverse annuity contract IF: 0,629
  Autorzy:
  Dębicka Joanna, Heilpern Stanisław, Marciniuk Agnieszka
  Czasopismo:
  Prague Economic Papers , Wydawca: University of Economics, Prague
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.18267/j.pep.745 - link do publikacji
 9. Dependent structure induced by Markov chain in the multiple life insurance
  Autorzy:
  Stanisław Heilpern
  Czasopismo:
  18-th AMSE. Applications of mathematics in economics. International Scientific Conference: Czechy, 2-6.09.2015 (rok: 2015, tom: 18, strony: 44570), Wydawca: Vysoka Skola Economicka w Pradze
  Status:
  Opublikowana
 10. Analiza porównawcza hipotecznych rent małżeńskich w krajach Unii Europejskiej
  Autorzy:
  Dębicka Joanna, Marciniuk Agnieszka
  Czasopismo:
  Śląski Przegląd Statystyczny (rok: 2015, tom: 13 (19), strony: 89-110), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15611/sps.2015.13.07 - link do publikacji
 11. Wycena i optymalizacja umów na wtórnym rynku ubezpieczeń
  Autorzy:
  Joanna Dębicka, Stanisław Heilpern
  Czasopismo:
  Rocznik Kolegium Analiz Ekonomicznych (rok: 2018, tom: 51, strony: 37-61), Wydawca: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza
  Status:
  Opublikowana
 12. Ubezpieczenia grupowe małżeństw uwzględniające zależności
  Autorzy:
  Stanisław Heilpern
  Czasopismo:
  Studia Ekonomiczne (rok: 2016, tom: 297, strony: 38-52), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
  Status:
  Opublikowana
 13. Analiza porównawcza hipotecznych rent małżeńskich w krajach Unii Europejskiej
  Autorzy:
  Joanna Dębicka, Agnieszka Marciniuk
  Czasopismo:
  Śląski Przegląd Statystyczny (rok: 2015, tom: 13(19), strony: 89-110), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 14. Analiza wielowymiarowej struktury zależności - zastosowanie w rodzinnych ubezpieczeniach na życie
  Autorzy:
  Stanisław Heilpern
  Czasopismo:
  Studia Ekonomiczne (rok: 2016, tom: 301, strony: 80-94), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
  Status:
  Opublikowana
 15. Comparison of Reverse Annuity Contract and Reverse Mortgage on the Polish Market
  Autorzy:
  Dębicka J., Marciniuk A.,
  Czasopismo:
  17-th AMSE. Applications of Mathematics in Economics. International Scientific Conference: Poland, 27-31 Agust, 2014. (rok: 2014, tom: 17, strony: 55-64), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15611/amse.2014.17.06 - link do publikacji
 16. Marriage insurance taking into account the dependence and divorces
  Autorzy:
  Stanisław Heilpern
  Czasopismo:
  Śląski Przegląd Statystyczny (rok: 2018, tom: 16(22), strony: 23-36), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15611/sps.2018.16.02 - link do publikacji
 17. Modelling of lung cancer survival data for critical illness insurances IF: 0,932
  Autorzy:
  Dębicka Joanna, Zmyślona Beata
  Czasopismo:
  Statistical Methods & Applications (rok: 2018, tom: 28, strony: 723–747), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10260-019-00449-x - link do publikacji
 18. Multivariate measures of dependence based on copulas
  Autorzy:
  Stanisław Heilpern
  Czasopismo:
  Mathematical Economics (rok: 2014, tom: 10(17), strony: 17-32), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
 19. The optimization of insurance contracts on the viatical market
  Autorzy:
  Dębicka Joanna, Heilpern Stanisław
  Czasopismo:
  Operation Research and Decision (rok: 2020, tom: -, strony: -), Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
  Status:
  Złożona
 20. Marriage reverse annuity contract and reverse mortgage– Application of a generalized model of reverionary annuity
  Autorzy:
  Agnieszka Marciniuk
  Czasopismo:
  20-th AMSE. Applications of mathematics in economics. International Scientific Conference: Szklarska Poręba, 30.08-3.09.2017 (rok: 2017, tom: 20, strony: 297-306), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15611/amse.2017.20.24 - link do publikacji
 21. Małżeńska renta hipoteczna uwzględniająca zależność między przyszłym czasem trwania życia małżonków
  Autorzy:
  Agnieszka Marciniuk
  Czasopismo:
  Studia Ekonomiczne (rok: 2016, tom: 297, strony: 114-132), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
  Status:
  Opublikowana
 22. Renta hipoteczna a odwrócony kredyt hipoteczny
  Autorzy:
  Agnieszka Marciniuk
  Czasopismo:
  Śląski Przegląd Statystyczny (rok: 2014, tom: 12 (18), strony: 253-272), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15611/sps.2014.12.14 - link do publikacji
 23. Ubezpieczenia małżeńskie uwzględniające zależności
  Autorzy:
  Stanisław Heilpern
  Czasopismo:
  Studia Ekonomiczne (rok: 2017, tom: 331, strony: 33-47), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
  Status:
  Opublikowana