Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Warunki zdynamizowania innowacji w polskich przedsiębiorstwach przemysłowych

2013/09/B/HS4/02700

Słowa kluczowe:

innowacyjność konkurencyjność rozwój

Deskryptory:

 • HS4_8: Zarządzanie organizacjami, zarządzanie strategiczne, koncepcje i metody zarządzania
 • HS4_5: Ludność, gospodarka, rozwój społeczno-ekonomiczny, rozwój zrównoważony
 • HS4_2: Mikroekonomia i ekonomia instytucjonalna

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Stanisław Sudoł 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 302 025 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-04-01

Zakończenie projektu: 2016-03-31

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 • Publikacje książkowe (7)
 1. Conditions of Innovativeness Growth of Enterprises in Poland
  Autorzy:
  Alfreda Kamińska
  Czasopismo:
  Central European Review Of Economics & Finance (rok: 2016, tom: 1, strony: 25-34), Wydawca: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
  Status:
  Opublikowana
 2. Uwarunkowania aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych
  Autorzy:
  Alfreda Kamińska
  Czasopismo:
  Nauki o Zarządzaniu 2016, Nr 1(26), (rok: 2016, tom: 1, strony: 77-90), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
 1. The innovativeness of industrial enterprises in Poland - selected issues
  Autorzy:
  Alfreda Kamińska
  Konferencja:
  PODNIKANIE A INOVÁCIE PODNIKATEĽSKÝCH AKTIVÍT (rok: 2015, ), Wydawca: INTERNATIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT SLOVAKIA
  Data:
  konferencja 29-30.04.2015
  Status:
  Opublikowana
 2. Czynniki warunkujące efektywną współpracę przedsiębiorstw z jednostkami naukowo-badawczymi
  Autorzy:
  Piotr Mikosik
  Konferencja:
  7. Europejskie Forum Marketingu Instytucji Naukowych i Badawczych (rok: 2016, ), Wydawca: MINiB
  Data:
  konferencja 17-18 listopada 2016 rok
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 1. -
  Autorzy:
  K. Poznańska, S. Sudoł (red)
  Książka:
  Raport z realizacji grantu NCN w Krakowie (rok: 2016, tom: 1, strony: 74), Wydawca: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie im. Prof. Leszka J. Krzyżanowskiego
  Status:
  Opublikowana
 2. Determinanty wzrostu innowacyjności polskich przedsiębiorstw przemysłowych
  Autorzy:
  Krystyna Poznańska
  Książka:
  Teoria i praktyka zarządzania w obliczu nowych wyzwań (rok: 2015, tom: 1, strony: 81-93), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  Status:
  Opublikowana
 3. Finansowe uwarunkowania innowacyjności przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce
  Autorzy:
  Krystyna Poznańska
  Książka:
  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 444 (rok: 2016, tom: 1, strony: 391-399), Wydawca: Wyd Uniw Ekonomicznego we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
 4. Innowacyjność przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce – stan i uwarunkowania
  Autorzy:
  Alfreda Kamińska
  Książka:
  P. Bartkowiak, R. Kucęba (red.), Business innovation – źródła przewagi konkurencyjnej (rok: 2016, tom: 1, strony: 85- 99), Wydawca: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa
  Status:
  Opublikowana
 5. Stymulatory działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce
  Autorzy:
  Alfreda Kamińska
  Książka:
  Determinanty oraz instrumenty podnoszenia innowacyjności przedsiębiorstw (rok: 2015, tom: 1, strony: 19-32), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu
  Status:
  Opublikowana
 6. Uwarunkowania aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych
  Autorzy:
  Alfreda Kamińska
  Książka:
  Innowacyjność. Uwarunkowania, strategie, wyzwania (rok: 2014, tom: 1, strony: 83-102), Wydawca: Wydawnictwo Placet
  Status:
  Opublikowana
 7. Ograniczenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce
  Autorzy:
  Krystyna Poznańska
  Książka:
  Studia i prace WNEiZ US nr 48/3 2017 (rok: 2017, tom: 1, strony: 193-205), Wydawca: Uniwersytet Szczeciński
  Status:
  Opublikowana