Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Studnie kwantowe ZnO w nanosłupkach ZnMgO hodowanych metodą MBE na wybranych podłożach

2013/09/D/ST5/03881

Słowa kluczowe:

tlenek cynku struktury niskowymiarowe luminescencja

Deskryptory:

 • ST5_2: Materiały o strukturze ciała stałego

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Instytut Fizyki PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Mieczysław Pietrzyk 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: SONATA 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 545 500 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-02-18

Zakończenie projektu: 2018-08-17

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Kamera CCD. Za kwotę 50 000 PLN
 2. Komputer. Za kwotę 5 000 PLN
 3. Przestrajalne źródło światła. Za kwotę 105 000 PLN
 4. Filtry laserowe. Za kwotę 8 500 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (11)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 1. Deep traps and photo-electric properties of p-Si/MgO/n-Zn1−xMgxO heterojunction IF: 2,276
  Autorzy:
  E. Placzek-Popko, K. M. Paradowska, M. A. Pietrzyk, Z. Gumienny, P. Biegański A. Kozanecki
  Czasopismo:
  Journal of Applied Physics (rok: 2015, tom: 118, strony: 74501), Wydawca: AIP
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1063/1.4928728 - link do publikacji
 2. Asymmetric ZnO/ZnMgO double quantum well structures grown on m-plane ZnO substrates by MBE IF: 2,693
  Autorzy:
  M. Stachowicz, M.A. Pietrzyk, J.M. Sajkowski, E. Przezdziecka, H. Teisseyre, B. Witkowski, E. Alves, A. Kozanecki
  Czasopismo:
  Journal of Luminescence (rok: 2017, tom: 186, strony: 262-267), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jlumin.2017.02.034 - link do publikacji
 3. Optical investigations of ZnO/ZnMgO quantum wells in self-assembled ZnMgO nanocolumns grown on Si (111) by MBE IF: 2,693
  Autorzy:
  M. A. Pietrzyk, M. Stachowicz, A. Reszka, A. Kozanecki
  Czasopismo:
  Journal of Luminescence (rok: 2016, tom: 179, strony: 610-615), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jlumin.2016.08.009 - link do publikacji
 4. Properties of ZnO single quantum wells in ZnMgO nanocolumns grown on Si (1 1 1) IF: 2,075
  Autorzy:
  M.A. Pietrzyk,M. Stachowicz, A. Wierzbicka, A. Reszka, E. Przezdziecka, A. Kozanecki
  Czasopismo:
  Optical Materials (rok: 2015, tom: 42, strony: 406-410), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.optmat.2015.01.037 - link do publikacji
 5. Properties of ZnO/ZnMgO nanostructures grown on r-plane Al2O3 substrates by molecular beam epitaxy IF: 2,999
  Autorzy:
  M.A. Pietrzyk, M. Stachowicz, D. Jarosz, R. Minikayev, M. Zielinski, P. Dluzewski, A. Kozanecki
  Czasopismo:
  Journal of Alloys and Compounds (rok: 2015, tom: 650, strony: 256-261), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jallcom.2015.07.171 - link do publikacji
 6. Self-organized ZnMgO nanocolumns with ZnO/ZnMgO quantum wells on c-plane Al2O3 substrates by MBE: growth conditions and properties IF: 3,133
  Autorzy:
  M. A. Pietrzyk, M. Stachowicz, P. Dluzewski, A. Wierzbicka, A. Kozanecki
  Czasopismo:
  Journal of Alloys and Compounds (rok: 2018, tom: 737, strony: 748-751), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jallcom.2017.12.183 - link do publikacji
 7. Current transport and deep levels in p-Si/n-Zn0.9Mg0.1O/n-ZnO heterojunction IF: 3,014
  Autorzy:
  K.M. Paradowska, E. Płaczek-Popko, M.A. Pietrzyk, K. Gwóźdź, A. Kozanecki
  Czasopismo:
  Journal of Alloys and Compounds (rok: 2017, tom: 691, strony: 946-951), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jallcom.2016.09.014 - link do publikacji
 8. Fabrication and characterization of ZnMgO nanowalls grown on 4H-SiC by MBE method IF: 4,332
  Autorzy:
  M. A. Pietrzyk, A. Wierzbicka, M. Stachowicz, D. Jarosz, A. Kozanecki
  Czasopismo:
  Journal of Applied Crystallography (rok: 2019, tom: 52, strony: 168-170), Wydawca: Wiley-Blackwell
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1107/S1600576718016850 - link do publikacji
 9. Optoelectronic properties of ZnO/ZnMgO multiple quantum wells in ZnMgO nanocolumns grown on Si (111), IF: 3,133
  Autorzy:
  M.A. Pietrzyk, E. Płaczek-Popko, K.M. Paradowska, E. Zielony, M. Stachowicz, A. Reszka, A. Kozanecki
  Czasopismo:
  Journal of Alloys and Compounds (rok: 2017, tom: 717, strony: 41-47), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jallcom.2017.05.090 - link do publikacji
 10. Strain distribution in MgxZn1-xO layers with various content of Mg grown on a-plane sapphire by plasma-assisted molecular beam epitaxy IF: 3,15
  Autorzy:
  A. Wierzbicka, M.A. Pietrzyk, A. Reszka, J. Dyczewski, J.M. Sajkowski, A. Kozanecki
  Czasopismo:
  Applied Surface Science (rok: 2017, tom: 404, strony: 28-33), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apsusc.2017.01.218 - link do publikacji
 11. Growth conditions and structural properties of ZnMgO nanocolumns on Si(111) IF: 1,696
  Autorzy:
  M.A. Pietrzyk, M. Stachowicz, A. Wierzbicka, P. Dluzewski, D. Jarosz, E. Przezdziecka A. Kozanecki
  Czasopismo:
  Journal of Crystal Growth (rok: 2014, tom: 408, strony: 102-106), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jcrysgro.2014.09.003 - link do publikacji
 1. Struktury na bazie ZnO do detekcji światła ultrafioletowego
  Autorzy:
  Karolina Paradowska, Ewa Płaczek-Popko, Eunika ZIelony, Mieczysław Pietrzyk, Adrian Kozanecki
  Konferencja:
  Krajowa Konferencja Elektroniki (rok: 2016, ), Wydawca: Przegląd Elektrotechniczny
  Data:
  konferencja 6-10 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 2. ZnO Quantum Wells in ZnMgO Nanocolumns Grown on Si (111) by MBE - Optical and Structural Properties - invited
  Autorzy:
  Mieczyslaw A. Pietrzyk M. Stachowicz, D. Jarosz, E. Przezdziecka, A. Reszka, A. Kozanecki
  Konferencja:
  3th Annual World Congress of Advanced Materials (rok: 2014, ), Wydawca: brak
  Data:
  konferencja 6-8 czerwca
  Status:
  Opublikowana